GENERATION 14

GENERATION 11
Bjørn Kjetilson
GENERATION 12
Birgit Kjetilson
GENERATION 13
Knut Kjetilson

Kjetil Eivindson ASLESTAD
born:                   Fyresdal, Telemark
marr:                                          
died:about-1636 Skafså, Telemark
father:Eivind Egilson BILSTAD
mother: 
 
 
born:                                          
marr:                                          
died:    
father: 
mother: Biography

KJETIL EIVINDSON's wife was probably from Rygnastad in Valle, Aust-Agder. KJETIL was from Aslestad in Fyresdal. He came to Bilstad in 1583, after trading land at Aslestad and sub-farm Buine for Bilstad.. After that he was a sheriff in Fyresdal. KJETIL's oldest son, Eivind, was mentioned at Bilstad in 1649.

KJETIL was married two times. It is said that his daughter, BIRGIT, must have been born during the first marriage.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
Eivind
  wife Gunvor Olavsdotter
         -1596
                 
                 
 
-Sk1669
                 
BILSTAD 3a   
    
page 98 Skafså   
   
Bjørn
  wife GURI SÅVISDOTTER
 
 
 
 
 
-Sk1686
BILSTAD 3b   
MIDJÅS NORDRE 6d   
page 98 Skafså   
page 377 Mo   
Såvi
  wife Jorunn Talleivsdotter
         -1614
 
 
 
-Sk1683
 
BILSTAD 3c   
DALEN ØVRE   
page 98 Skafså   
Eidsborg   
KNUT KJETILSON
  wife JORUNN
 
 
 
 
 
 
BILSTAD 3d   
MOMRAK   
page 98 Skafså   
Fyresdal   
BIRGIT KJETILSDOTTER
  husband TORBJØRN KJETILSON
 
 
 
 
 
 
BILSTAD 3e   
VISTAD 2b   
page 98 Skafså   
page 595 Mo   
Åsta       BILSTAD 3f    page 98 Skafså   Chronology of Kjetil Eivindson

  -1583 -   Kjetil came to Bilstad. (Mo Bygdebok)     
  1593-1594 -   Kjetil named sheriff (and juror) in Fyresdal. (Mo Bygdebok)     
  -1603 -   Kjetil had land at 8 farms 8 mK at Bilstad. (Mo Bygdebok)     
  -1611 -   Kjetil had land at only 4 farms 5 mK at Bilstad. (Mo Bygdebok)     
  -1624 -   Kjetil in allodial land book 12 mK at Bilstad. (Mo Bygdebok)     
  -1636 -   Kjetil died. (Mo Bygdebok)     

Translations from the
Mo BygdebokBILSTAD
Gnr. 50
Page 98

1.      Eivind
N. 1566  

Garden Bilstad synest å ha fått namnet frå det sjeldsynte mannsnamnet Billi.

Orm Ivarson selde 2 markebol jord i Bilstad til Drengmann Helgeson i 1520. I ei sak om Kistestøyl og Fet i 1678 får me høyra om Eivind Egilson Bilstad. Han kjøpte Grimestøyl, Fet og Kistestøyl frå Arne, Asbjørn og Olav Tarjeisøner for 12 lodd sylv i 1566. Eivind var gift med mora til Vetle Storåsli og hadde truleg butt på Storåsli 2. Om ho var mor til borna til Eivind, er uvisst.

 
English translation

The Bilstad farm is believed to have received the name from the rarely seen man's name Billi.

Orm Ivarson sold 2 markebol land at Bilstad to Drengmann Helgeson in 1520. In a lawsuit about Kistestøyl and Fet in 1678 we hear about Eivind Egilson Bilstad. He bought Grimestøyl, Fet and Kistestøyl from Arne, Asbjørn and Olav Tarjeison for 12 lodd [1 lodd = 14.6246 grams] silver in 1566. Eivind was married to the mother of Vetle Storåsli and had probably lived at Storåsli 2. Whether she was the mother of Eivind's children, is uncertain.


 Born:
 a. Kjetil   Bilstad 3
 
3.      Kjetil
N. 1583-1636  

Kjetil Eivindson Aslestad kom til Bilstad i 1583 etter makeskifte med Halvor Herjusson. Han var sjølv frå Bilstad 1 og kanskje verbror til Halvor. Kjetil er nemnd lensmann i Fyresdal 1593 og 1594 og var mykje bruka som lagrettemann. Alt i 1603 hadde han jord i Bilstad, Kolkjøn, Bondal, Grimdalen, Fjalestad, Lauvvik, Seltveit og Dall. Han betala over 4 rd i skatt for desse 14½ tn 8 mK. I 1611 hadde han berre Bilstad, Fjalestad, Dall og Lauvvik, 6 tn 5 mK. Odelsjordeboka 1624 syner 3 tnK i Bilstad, 3 tnK i N.Bondal, 1 tn 2 mK i Lauvvik og 4 mK i Dall, alt var odel. Kona til Kjetil var kanskje frå Rygnestad i Valle. Son deira, Eivind, skreiv i 1649 eit dokument saman med Folke, Knut, Olav og Gunnar Olavsøner på Brottetveit om deira «foreldre» Tarjei Rygnestad og Olav Brottetveit. Dei hadde bytt odelsgods ikring 60 år tidlegare så at Tarjei skulle ha halve S.Rygnestad og noko åker og eng. Olav fekk to partar i Brottetveit.

Kjetil døydde ikring 1636. Det året står der i lensrekneskapane at Kjetil er død og godset skifta mellom arvingane. Delinga av arven kan kanskje tyda på at han var gift to gonger. Birgit må då ha vore av første ekteskapet.

 
English translation

Kjetil Eivindson Aslestad came to Bilstad in 1583 after a trade of real estate with Halvor Herjusson. He himself was from Bilstad 1 and perhaps brother-in-law to Halvor. Kjetil is named lensmann [sheriff] in Fyresdal in 1593 and 1594 and was used a great deal as a lagrettemann [juror]. Already in 1603 he had land in Bilstad, Kolkjøn, Bondal, Grimdalen, Fjalestad, Lauvvik, Seltveit and Dall. He paid over 4 rd in taxes for these 14½ tn 8 Mk. In 1611 he had only Bilstad, Fjalestad, Dall and Lauvvik, 6 tn 5 mK. The 1624 allodial land book shows 3 tnK at Bilstad, 3 tnK at N.Bondal, 1 tn 2 mK at Lauvvik and 4 mK at Dall; all was allodial. Kjetil's wife was perhaps from Rygnestad in Valle. Their son, Eivind, was written of in a 1649 document together with Folke, Knut, Olav and Gunnar Olavson of Brottetveit about their «foreldre» [fathers] Tarjei Rygnestad and Olav Brottetveit. They had traded allodial property about 60 years earlier so that Tarjei would have half of S.Rygnestad and some field and pasture. Olav received two parts of Brottetveit.

Kjetil died around 1636. That year it says in the lensrekneskapane [sheriff's account] that Kjetil is dead and his property divided between the heirs. The division of the inheritance may perhaps suggest that he was married two times. Birgit must have been from the first marriage.


 Born:
 a. Eivind 1596-Sk.1669 Bilstad 4  [Gm Gunvor see Fyresdal Sitje 2b]
 b. Bjørn   Bilstad 5
 c. Såvi 1614-Sk.1683 N.Bilstad 1
 d. ?Knut   Kolkjøn 4
 e. Birgit   Gm Torbjørn Kjetilson Vistad 4
 f. ?Åsta   Øverland i Seljord

Translations from the
Fyresdal BygdebokASLESTAD
Gnr. 77
Page 1311

[Biography of Kjetil Eivindson]

 
 

Oppi dalsida nord for elva finn me Aslestad, staden Atli eller Asleifr bygde.

 
English translation

Up on the hillside, north of the river we find Aslestad, a place Atli or Asleifr built.


 
 
1.       Kjetil
N. 1583  

Noko meir høyrer me ikkje om garden før i 1583. Kjetil Eivindson Aslestad gav då 6 markebol i Aslestad og halve Buine til Halvor Herjusson Bilstad og fekk 9 markebol i Bilstad att.

 
English translation

We do not hear much about the farm before 1583. Kjetil Eivindson Aslestad then gave 6 markebol at Aslestad and half of Buine to Halvor Herjusson Bilstad and got back 9 markebol at Bilstad.


 

Kjetil Eivindson
Til Bilstad 3 in Skafså.

 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]