GENERATION 13

GENERATION 12

Knut Kjetilson KOLKJØN
born:                   Mo, Telemark
marr:                                          
died:about-1622 Skafså, Telemark
father:Kjetil Eivindson ASLESTAD
mother: 
 
Jorunn
born:                                          
marr:                                          
died:    
father: 
mother: Biography

"Vetle and Halvor" were at Kolkjøn before KNUT was there in 1609. This may have been VETLE ASLAKSSON and HALVOR VETLESON. Also, KJETIL Bilstad had KOLKJØN in 1603, and this would likely be KNUT's father, KJETIL EIVINDSON.

KNUT died about 1622, and JORUNN had the farm in 1624.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
TALLEIV KNUTSON
  wife TONE ÅNUNDSDOTTER
                 
 
                 
 
before-1660
before-1677
KOLKJØN 4a   
MOMRAK 6e   
page 155 Skafså   
page 506 Fyresdal   
Gunhild
  husband Odd Ånundson
 
 
 
 
 
 
KOLKJØN 4b   
ÅMDAL   
page 155 Skafså   
page 303 Skafså   
Åse
  husband Halvor Knutson
  husband Ådne Torgrimson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOLKJØN 4c   
NEDRE BERGLAND 6   
NEDRE BERGLAND 7   
page 155 Skafså   
page 281 Skafså   
page 281 Skafså   
Dagne
  husband Tov Sandåk
  husband Olav Nordbø
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOLKJØN 4d   
SANDÅK   
NORDBØ   
page 155 Skafså   
Vinje   
Langelin   
?               
?               
Chronology of Talleiv Knutson

  -1603 -   Knut's father Kjetil had Kolkjøn. (Mo Bygdebok)     
  1609-1622 -   Knut had Kolkjøn. (Mo Bygdebok)     
  -1615 -   Knut had entire farm. (Mo Bygdebok)     
  -1622 -   Knut died. (Mo Bygdebok)     
  -1624 -   Jorunn had farm. (Mo Bygdebok)     

Translations from the
Mo BygdebokBILSTAD
Gnr. 50
Pages 98-100

 
3.      Kjetil
N. 1583-1636  

Kjetil Eivindson Aslestad kom til Bilstad i 1583 etter makeskifte med Halvor Herjusson. Han var sjølv frå Bilstad 1 og kanskje verbror til Halvor. Kjetil er nemnd lensmann i Fyresdal 1593 og 1594 og var mykje bruka som lagrettemann. Alt i 1603 hadde han jord i Bilstad, Kolkjøn, Bondal, Grimdalen, Fjalestad, Lauvvik, Seltveit og Dall. Han betala over 4 rd i skatt for desse 14½ tn 8 mK. I 1611 hadde han berre Bilstad, Fjalestad, Dall og Lauvvik, 6 tn 5 mK. Odelsjordeboka 1624 syner 3 tnK i Bilstad, 3 tnK i N.Bondal, 1 tn 2 mK i Lauvvik og 4 mK i Dall, alt var odel. Kona til Kjetil var kanskje frå Rygnestad i Valle. Son deira, Eivind, skreiv i 1649 eit dokument saman med Folke, Knut, Olav og Gunnar Olavsøner på Brottetveit om deira «foreldre» Tarjei Rygnestad og Olav Brottetveit. Dei hadde bytt odelsgods ikring 60 år tidlegare så at Tarjei skulle ha halve S.Rygnestad og noko åker og eng. Olav fekk to partar i Brottetveit.

Kjetil døydde ikring 1636. Det året står der i lensrekneskapane at Kjetil er død og godset skifta mellom arvingane. Delinga av arven kan kanskje tyda på at han var gift to gonger. Birgit må då ha vore av første ekteskapet.

 
English translation

Kjetil Eivindson Aslestad came to Bilstad in 1583 after a trade of real estate with Halvor Herjusson. He himself was from Bilstad 1 and perhaps brother-in-law to Halvor. Kjetil is named lensmann [sheriff] in Fyresdal in 1593 and 1594 and was used a great deal as a lagrettemann [juror]. Already in 1603 he had land in Bilstad, Kolkjøn, Bondal, Grimdalen, Fjalestad, Lauvvik, Seltveit and Dall. He paid over 4 rd in taxes for these 14½ tn 8 Mk. In 1611 he had only Bilstad, Fjalestad, Dall and Lauvvik, 6 tn 5 mK. The 1624 allodial land book shows 3 tnK at Bilstad, 3 tnK at N.Bondal, 1 tn 2 mK at Lauvvik and 4 mK at Dall; all was allodial. Kjetil's wife was perhaps from Rygnestad in Valle. Their son, Eivind, was written of in a 1649 document together with Folke, Knut, Olav and Gunnar Olavson of Brottetveit about their «foreldre» [fathers] Tarjei Rygnestad and Olav Brottetveit. They had traded allodial property about 60 years earlier so that Tarjei would have half of S.Rygnestad and some field and pasture. Olav received two parts of Brottetveit.

Kjetil died around 1636. That year it says in the lensrekneskapane [sheriff's account] that Kjetil is dead and his property divided between the heirs. The division of the inheritance may perhaps suggest that he was married two times. Birgit must have been from the first marriage.


 Born:
 a. Eivind 1596-Sk.1669 Bilstad 4  [Gm Gunvor see Fyresdal Sitje 2b]
 b. Bjørn   Bilstad 5
 c. Såvi 1614-Sk.1683 N.Bilstad 1
 d. ?Knut   Kolkjøn 4
 e. Birgit   Gm Torbjørn Kjetilson Vistad 4
 f. ?Åsta   Øverland i Seljord
 KOLKJØN
Gnr. 54
Page 155

 
4.      
 
5.
Knut
N. 1609-1622  
Jorunn
N. 1624-1640  

Knut her i 1609. Knut åtte heile garden, 4 tnK, i 1615. Det var Kjetil Bilstad 3 som hadde Kolkjøn i 1603, så truleg var Knut ein av sønene hans.

Ikring 1622 døydde Knut og enkja Jorunn hadde garden i mange år. I 1624 åtte ho og borna odel i Kolkjøn og Breivik (½ tnK) og kjøp i Breivik (½ tnK) og Tveit (1½ mK). Det er vanskeleg å ha nokon klar meining om etterkomarar, men etter fordelinga av jordegodset kan me gissa på nokre.

 
English translation

Vetle and Halvor used [Kolkjøn] before we find Knut there in 1609. Knut owned all of the farm, 4 tnK, in 1615. Kjetil Bilstad 3 had Kolkjøn in 1603, so Knut was probably one of his sons.

Knut died about 1622 and his widow Jorunn had the farm for many years. In 1624 she and her children owned allodial property at Kolkjøn and Breivik (½ tnK) and purchased property at Breivik (½ tnK) and Tveit (1½ mK). It is difficult to make any clear sense about descendants, but after the distribution of the land property we can guess at some.


 Born:
 a. ?Talleiv   Kolkjøn 6
 b.?Gunhild   Gm Odd Ånundson Åmdal 5
 c.?Åse   Gm 1: Halvor Knutson N.Bergland 6
Gm 2: Ådne T. N.Bergland 7
 d.?Dagne   Gm Tov Sandåk i Vinje
 e.?   Gm Olav Nordbø i Langelin
 f.?    
 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]