GENERATION 11

GENERATION 10

Gunnar Olavson FELLAND
born:         -1599 Mo, Telemark                    
marr:                                          
died: -Sk1676 Mo, Telemark                    
father: 
mother: 
 
Guri Såvisdotter MIDJÅS
born:-c1620                        
marr:    
died: -Sk1686 Mo, Telemark                    
father:Såvi MIDJÅS
mother: Biography

According to the Allodial land book, GUNNAR OLAVSON was living at Dalen in Tokkedalen in 1615, where he had 1 tn 1 mK. He is listed in the 1624 Matrikkelen, with his sister. They had 1 tnK at Underdal and 4 mK at Reindal. He also had 1 tnK at Dalen in Eidsborg. One of his sisters was married to Sveinung Torson.

GURI SÅVISDOTTER was born at Nordre Midjås about 1620. She married first, Bjørn Kjetilson of Bilstad. He was a soldier in 1642. They had two children. Bjørn died at a young age and GURI married GUNNAR before 1647.

After having lived at Midjås and Underdal, GUNNAR was at FELLAND SØNDRE by 1641. He had two wives before marrying GURI, and a total of seven children. Most of the land at Nordre Midjås was passed on to the children of those two marriages. When GUNNAR died about 1676, he had a modest amount of land at FELLAND SØNDRE and Reindal.
 


Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
children of GUNNAR OLAVSON and 1st wife
Jorunn                                                       FELLAND SØNDRE 8a    page 501 Mo   
children of GUNNAR OLAVSON and 2nd wife
Eivind
  wife Kristi Olavsdotter
 
 
 
 
 
 
FELLAND SØNDRE 8b   
FELLAND SØNDRE S.1b   
page 501 Mo   
page 503 Mo   
Guri       FELLAND SØNDRE 8c    page 501 Mo   
Margit
  husband Torstein Drotning
 
 
 
 
 
 
FELLAND SØNDRE 8d   
VINJE   
page 501 Mo   
   
Hege       FELLAND SØNDRE 8e    page 501 Mo   
Åse
  husband Vetle Aslakson
 
         -1629
 
 
 
 
FELLAND SØNDRE 8f   
RIPILEN 1   
page 501 Mo   
page 524 Mo   
Ingebjørg       FELLAND SØNDRE 8g    page 501 Mo   
children of GUNNAR OLAVSON and GURO SÅVISDOTTER
Savi
  wife _____ Olavsdotter
         -1647
 
 
 
         -1729
 
FELLAND SØNDRE 8h   
FELLAND SØNDRE S.1c   
page 501 Mo   
page 503 Mo   
OLAV GUNNARSON
  wife GURO TORBJØRNSDOTTER
 
         -1659
 
 
         -1720
         -1737
FELLAND SØNDRE 8i   
HAUGEHÅTVEIT 8b   
page 501 Mo   
page 234 Mo   
Torunn
  husband Tov Olavson
 
 
 
 
-Sk1699
 
FELLAND SØNDRE 8j   
FELLAND SØNDRE S.1a   
page 501 Mo   
page 503 Mo   
Jorunn       FELLAND SØNDRE 8k    page 501 Mo   
children of GURO SÅVISDOTTER and 1st husband
Torbjørg
  husband Olav Bjørgulvson
 
 
 
 
 
 
BILSTAD 5a   
FELLAND NORDRE 6   
page 100 Skafså   
page 482 Mo   
Jorunn       BILSTAD 5b    page 100 Skafså   
Chronology of Gunnar Olavson and Guri Såvisdotter

          -1599 -   Gunnar born (Mo Bygdebok)
-c1620 -   Guri born about 1620 (Mo Bygdebok)
-1615 -   Gunnar living at Dalen in Tokkedalen (Allodial land book)
-1624 -   Gunnar living at Underdal and Reindal (Matrikkelen)
-1641 -   Gunnar living at Nordre Midjås (Mo Bygdebok)
before-1647 -   Gunnar and Guri married before 1627 (Mo Bygdebok)
-Sk.1676 -   Gunnar dies, leaves a modest estate (Mo Bygdebok)
-Sk.1686 -   Guri dies (Mo Bygdebok)         
Translations from the
Mo Bygdebok
FELLAND SØNDRE
Gnr. 36
Page 501

8.       Gunnar
N. 1641-1675  

Gunnar Olavson (1599-Sk.1676) hadde butt på Midjås 5 og Underdal 6 før han kom til Felland. Han var gift med Hege Steffensdotter S.Felland 7b og fekk med henne 2 tnK i garden. Resten var det Margit Åse og Folke Rygnestad i Valle som åtte. Det vart halde skifte etter Hege i 1656, borna stemna i 1670 faren for rett skifte. Jordegodset var 1 tn 4 mK i S.Felland og ½ kvart tn 1 notK i Tveiten. Det var 22 rd til kvar bror i lausøyre og 11 rd til systrene. Dei hadde ikkje fått pengane frå faren fullt ut. Det vart dømt at Gunnar skulle betala gjelda og dela alt jordegodset til borna. Han hadde ikkje rett til helming då hans eige jordegods ikkje var med i skiftet. Gunnar Olavson fann seg ei ny kone etter at Hege døydde. Ho heitte Guri Såvisdotter Midjås 6d og var enkje etter Bjørn Kjetilson Bilstad 5. Gunnar døydde ikring 1676 og det vart halde skifte. Her var då 1 tn 2 mK i S.Felland og 3½ kvart tnK i Reindal. Lausøyret var verd 87 rd.

 
English translation

Gunnar Olavson (1599-Sk.1676) had lived at Midjås 5 and Underdal 6 before he came to Felland. He was married to Hege Steffensdotter S.Felland 7b and had with her 2 tnK at the farm. It was Margit Åse and Folke Rygnestad in Valle who owned the rest. Probate was held after Hege died in 1656, and the children petitioned their father in 1670 for a rightful inheritance. The land property was 1 tn 4 mK at S.Felland and ½ kvart tn 1 notK at Tveiten. There were 22 rd for each brother in personal property and 11 rd for the sisters. They had not received the money from their father in full. It was decided that Gunnar should pay the indebtedness and his part of all land property to the children. He had no right to one-half, as his land property ownership was not included in the probate. Gunnar Olavson found himself a new wife after Hege died. She was named Guri Såvisdotter Midjås 6d and was the widow of Bjørn Kjetilson Bilstad 5. Gunnar died about 1676 and probate was held. There was then 1 tn 2 mK at S.Felland and 3½ quarter tnK at Reindal. The personal property was worth 87 rd.


 Born:
 1.a. Jorunn    
 2.b. Eivind   S.Felland N. 1
 c. Guri    
 d. Margit   Gm Torstein Drotning i Vinje
 e. Hege   Død før 1676
 f. Åse   Gm Vetle Aslakson Ripilen 1
 g. Ingebjørg    
 3.h. Såvi 1647-1729 Underdal 13
 i. Olav   Reindal 10
 j. Torunn   Gm Tov Olavson S.Felland S. 2
 k. Jorunn   Død før 1686
 
 

Enkja Guri Såvisdotter flytte etter at mannen var død til Reindal 9. Det vart halde skifte etter henne der i 1686. Ho levde ennå, men var gamal. Odelsgodset var ½ tnK i Reini og 1 kvart tnK i Midjås som borna hennar frå dei to ekteskapa arva. Etter Gunnar og Guri vart garden dela i to bruk.

 
 
English translation

The widow Guri Såvisdotter moved to Reindal 9 after her husband died. Probate was handled from over there in 1686. She still was living, but was aged. The allodial property was ½ tnK in Reini and 1 quarter tnK in Midjås that her children inherited from the two marriages. After Gunnar and Guri died the farm was divided into smaller farms.

NORDRE MIDJÅS
Gnr. 24
Page 377

5.      Gunnar
N. 1615  

Ved skrivinga av odelsjordeboka 1615 var det ein Gunnar Midjås som åtte 1 tn 1 mK i Dalen i Tokkedalen. Dette var Gunnar Olavson som seinare budde på Underdal 6 og S. Felland 8.

 
English translation

Through writings from the 1615 allodial land book there was a Gunnar Midjås who had 1 tn 1 mK at Dalen in Tokkedalen. This was Gunnar Olavson who later lived at Underdal 6 and S. Felland 8.


6.      Såvi
N. 1618-1640  

I 1617 makeskifte Olvar Lauvvik og sonen Roald Bergland bort N.Midjås med støylane og øydegardane Tveiten, Lille Tveiten, Haugestøyl, Rugdeli og øyde Rykkeli til Såvi Midjås mot 7 markebol i Hægeland, Vrådal. Såvi hadde tidlegare butt på Underdal 4 og hadde nok bytt gard med Gunnar. Det var og ein Såvi Tveiten 3 som åtte ½ tnK i Reindal i 1615.

Farsnamnet til Såvi er ikkje nemnt i kjeldene, men arv i Hægeland og namnebruk skapar lite tvil om at han var son til Luttan Knutson som er omtala under Underdal 1. Kor Luttan budde er ukjent.

Etter makeskiftet i 1617 åtte Såvi og arvingane hans heile garden som odel. Han var kyrkjeverje i tida 1624 til 1626 men vert borte frå kjeldene i 1640, og i matrikkelen 1647 er det arvingane som åtte garden. Truleg var det kona som var død, for det ser ut til at Såvi bruka Lofthus under Bakken 1 nokre år etter den tida. Skifte etter han vart halde så seint som i 1686. Odelen var då Midjås med Tveiten 2 tn 2mK og Reini 7½ kvart tnK.

 
English translation

In 1617 Olvar Lauvvik and his son Roald Bergland traded away N.Midjås with the meadows and the deserted farms Tveiten, Lille Tveiten, Haugestøyl, Rugdeli and deserted Rykkeli to Såvi Midjås in return for 7 markebol at Hægeland, Vrådal. Såvi had earlier lived at Underdal 4 and had probably traded a farm with Gunnar. There was also a Såvi Tveiten 3 who had ½ tnK at Reindal in 1615.

The name of Såvi's father is not mentioned in those sources, but inheritance of Hægeland and farm name creates little doubt that he was a son of Luttan Knutson who is mentioned under Underdal 1. Where Luttan lived is not known.

After the trade in 1617 Såvi and his heirs had the entire farm as allodial property. He was a church warden in the period 1624 to 1626 but was missing from the sources during 1640, and in the 1647 matrikkelen [tax rolls] he is the heir who had the farm. His wife was probably dead, for it seems that Såvi used Lofthus under Bakken 1 some years after that time. Probate was held after he died as late as 1686. The allodial property by that time was Midjås including Tveiten 2 tn 2 mK and Reini 7½ quarter tnK.


 Born:
 a. Svein 1614-Sk.1686 N.Midjås 7
 b. Luttan 1614-Sk.1686 Reini 1
 c. Knut 1619 Tveiten 4
 d. Guri   Gm 1: Bjørn Kjetilson Bilstad 5
Gm 2: Gunnar Olavson S.Felland 8
 UNDERDAL
Gnr. 41
Page 578

6.      Gunnar
N. 1624  

Matrikkelen 1624 nemner Gunnar Underdal med sine systre. Dei åtte 1 tnK i Underdal og 4 mK i Reindal og aleine åtte han 1 tnK i Dalen i Eidsborg og hadde tidlegare vore nemnt på N.Midjås 5. Gunnar var Gunnar Olavson som seinare budde på S. Felland 8. Ei av systrene hans heitte Kari Olavsdtr og gifte seg med Sveinung Torson.

 
English translation

The 1624 matrikkelen [tax rolls] names Gunnar Underdal with his sister. They had 1 tnK at Underdal and 4 mK at Reindal and alone he had 1 tnK at Dalen in Eidsborg and earlier had been mentioned at N.Midjås 5. Gunnar was Gunnar Olavson who later lived at S. Felland 8. One of his sisters was named Kari Olavsdtr and was married to Sveinung Torson.

BILSTAD
Gnr. 50
Pages 98-100

5.      Bjørn
N. 1642  

Bjørn Kjetilson Bilstad 3b var soldat i 1642. Ellers er han ikkje nemnd, men frå andre kjelder veit me at han var gift med Guri Såvisdtr Midjås 6d. Han døydde tidleg og Guri vart gift andre gongen før 1647 med Gunnar Olavson S. Felland 8.

 
English translation

Bjørn Kjetilson Bilstad 3b was a soldier in 1642. Otherwise he is not mentioned, but from other sources we know that he was married to Guri Såvisdtr Midjås 6d. He died early and Guri was married again before 1647 to Gunnar Olavson S. Felland 8.


 Born:
 a. Torbjørg   Gm Olav Bjørguvson N.Felland 6
 b. Gunhild   Gm Gjermund Åsmundson Nordgarden 8
 
 

Garden vart dela i to alt ikring 1661. Me fekk etter det ein søndre og ein nordre del.

 
English translation

The farm was divided in two about 1661. We got from that a southern and a northern part.

REINDAL
Gnr. 28
Page 420

9.      Guri
N. 1677-1683  

Guri Såvisdtr S. Felland 8 vart brukar nokre år. Det vart halde skifte etter henne i 1686, men det er omtala under S.Felland.

 
English translation

Guri Såvisdtr S. Felland 8 was a tenant farmer for some years. There was a probate held in 1686, after she died, but that is discussed under S.Felland.

[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]