GENERATION 11

GENERATION 10

Såvi Aslaksson BERGE
born:                                                          
marr:                          
died:about-1680  
father:Aslak Vetlesson STORÅSLID
mother:_____ Nikulsdotter BERGE
 
 
born:                                                          
marr:                          
died:    
father: 
mother: Biography


 

Children

  born marr died
all children born in Kviteseid, Telemark, Norway.
Halvor
  wife Tone Øysteinsdotter
 
 -1633
                 
 
 before-1695
 before-1701
Talleiv
  wife Kari Tovsdotter
 
 
 
 
 
 
Halvor
  wife Margit Tarjeisdotter
 
 
 
 
 
 
GRO SÅVISDOTTER
  husband SÅMOND HAKESSON
 
         -1654
 
 
 
about-1739
Gregorius
  wife Rønnaug Kjetilsdotter
 
         -1649
 
 
 before-1690
 

Farm Names
 
 farm name born died reference
Såvi Aslaksson BERGE     1680 BERGE 8  
 
Halvor Såvisson BERGE NØRDRE  
 + Tone Øysteinsdotter AAMTVEIT  
 
 
 
 
BERGE 13  
AAMTVEIT 5  
Talleiv Såvisson BERGE  
 + Kari Tovsdotter  
 
 
 
 
BERGE 14  
   
Halvor Såvisson BERGE  
 + Margit Tarjeisdotter BREILAND  
 
 
 
 
BERGE 15  
HAUKOM 7  
Gro Såvisdotter BERGE  
 + Såmund Hakesson KLEIV  
 
1654   
 
1739
BERGE 15  
HUVESTAD 7  
Gregorius Såvisson SØNSTTVEITEN  
 + Rønnaug Kjetilsdotter  
 
1649   
 
 
BERGE 16  
   Translations from the
Kviteseid Ættesoga
Berge Ættesoga

I slutten av 1500 talet frametter til 1640 sat Nikuls Olavsson på «Nordgarden i Berge» i Morgedal og drog til seg mykje jord. (Sjå Nikuls). Etter han kom Aslak. So Vetle Aslaksson Storåslid og sonen Såve og løyste gardar og jordpartar som Nikuls hadde ått. Soleis Berge, Kleiv, Undeberg, Byggland og Kallåk, alle i Morgedal. Det hadde seg truleg slik at Aslak Storåslid var gift med ei dotter eller stykdotter til Nikuls Berge. Av dei 5 sønine til Aslak kom Talleiv til Utsund, Knut til Vesterdal og Såve til Berge. Det var ætt etter alle, og på Berge og Vesterdal fylgde ætti garden til nyare tid. Om Talleiv Utsund bli det upplyst i tingboki at han var gift tvo gongur og hadde tri born i eine giftae.

English translation

At the end of the 1500's up until 1640 Nikuls Olavsson stayed at «Nordgarden i Berge» in Morgedal and accumulated much land. (See Nikuls). After him came Aslak. Then Vetle Aslaksson Storåslid and his son Såve [Vetlesson] also bought back farms and land parts that Nikuls had owned. Likewise Berge, Kleiv, Undeberg, Byggland and Kallåk, all in Morgedal. It was likely that Aslak Storåslid was married to a daughter or stepdaughter of Nikuls Berge. Of the 5 sons of Aslak, Talleiv went to Utsund, Knut to Vesterdal and Såve [Aslaksson] to Berge. There were descendents of all of them, and at Berge and Vesterdal the family passed down the farm until recent times. Regarding Talleiv Utsund it is made clear in the court register that he was married two times and had three children from one marriage.

Translations from the
Mo Bygdebok
STORÅSLI
Gnr. 57
Page 201

 
4.      Aslak
N. 1639-1656  
     1661

Aslak Vetleson Storåsli kom heim frå S.Tveiten 2 etter at faren døydde ikring 1638. Dei første åra sat han med store delar av jordegodset etter faren, men frå ikring 1647 åtte han berre dryge 9 tnK. Dette samsvarar med at dei var tre brør til å dela arven. Aslak døydde ein gong i 1650åra. Dette starta nokre prosessar om fordelinga av garden. Desse enda i 1865 med semje og Storåsli vart dela i to partar.

Mange år seinare kom det til sak om Gausbu. Det vart då rekna opp fleire born etter Aslak. Etter alderen på borna må han ha vore gift to gonger.

 
English translation

Aslak Vetleson Storåsli came home from S.Tveiten 2 after his father died around 1638. The first years he held a large part of the land property after his father died, but from about 1647 he had only 9 tnK to get along on. This reinforces that there were three brothers to divide the inheritance. Aslak died sometime in the 1650's. This started some processes regarding distribution of the farm. These ended in 1865 [sic 1665?] with an agreement and Storåsli was divided into two parts.

Many years later there was a lawsuit concerning Gausbu. Then more children were counted after Aslak died. Based on the ages of the children he must have been married two times.


 Born:
 1.a. Talleiv   Storåsli 5
    b. Brynhild   Gm Orm Tarjeison Ringestoga 7
    c. Gunhild   Gm Jon Kjetilson Kjetilstveit 9
 2.d. Knut   Vesterdal
    e. Vetle 1629 Storåsli 6
    f. Såvi   Ø.Storåsli 2
    g. Tov   Ø.Storåsli 3
    h. Gunlaug    
    i. Merete    
 ØVRE STORÅSLI (NORDRE)
Gnr. 57, Bnr. 8
Page 217

 
2.       Såvi
N. 1673-1674  

Såvi Aslakson Storåsli 4f kom frå Berge i Morgedal og fekk ein del av Storåsli saman med broren Tov Aslakson Berdal då Knut Bjørguvson flytte heim til Ø.Håtveit 7.

 
English translation

Såvi Aslakson Storåsli 4f came from Berge in Morgedal and got a part of Storåsli together with his brother Tov Aslakson Berdal when Knut Bjørguvson moved back to Ø.Håtveit 7.

[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]