KVITESEID BYGDESOGE
Volume I - Ættesoga

HAUKOM

[Ancestors in red]I 1645 er det skifte etter Sveinung på Haukom. Han hadde vore gift tvo gongir. Med fyrste kona, Aslaug Ormsdotter, hadde han 4 born, med den andre, Love Aslaksdotter, er ikkje born nemnde. Det er truleg den sama Love som blei gift att med Svein Vetlesson Breiland i Høydalsmo, enkemann eller ikkje usagt. I skifte etter Svein på Breiland 1667 er Love - «en noget aldrende quinde ungefehr efter Beretning it Hundre Aar gammel.» I ættelista her kan me sjå hoss Breilandgarden svingar, fyrst inn i mannsling frå Haukom, like etter inn i mannsling frå Midtbøen. Etter Sveinung 2 ættlegger: A. Tariei Sveinungsson. B: Johannes Sveinungsson.

English translation

In 1645 there was a probate after Sveinung of Haukom died. He had been married two times. With first wife, Aslaug Ormsdotter, he had four children, with the other, Love Aslaksdotter, no children are mentioned. That is probably the same Love who was married to Svein Vetlesson Breiland in Høydalsmo, widower or not unsaid. In a probate after Svein of Breiland died in 1667 Love is - «en noget aldrende quinde ungefehr efter Beretning it Hundre Aar gammel.» In a family list here we can see how the Breiland farm shifts, first into male lines from Haukom, directly after into a male line from Midtbøen. After Sveinung 2 family lines: A. Tariei Sveinungsson. B: Johannes Sveinungsson.
I.   Sveinung Haukom d. fyri 1645 I Aslaug Ormsdotter II Love Aslaksdotter, Med I 4 born, II ingen. Love Aslaksdotter ~ II Svein Vetlesson Breiland. 7 born. Av dei: 5 døde fyri sk. 1667.
a. Aslaug ~ Tarjei Sveinungsson (Haukom 1).
b. Gunnlaug ~ I Johannes Sveinungsson (Haukom 2) II Egil Egilsson (Bjåland 7).
1.   Tarjei d. fyri 1666 ~ Aslaug Sveinsdotter Breiland (Haukom I a). Ættlegg A.
2.   Johannes d. fyri 1657 ~ Gunnlaug Sveinsdotter Breiland (Haukom I b) d. fyri 1670. Ættlegg B.  [DOWN]
3.   Birgit.
4.   Torbjørg.
 
Ættlegg A: Tarjei Sveinungsson.
II.   Tarjei Sveinungsson Breiland og Aslaug Sveinsdotter. 6 born. - Sjå sk. Berge 1695.
5.   Vetle d. 1708 ~ Ingebjørg Olavsdotter Kvåle d. fyri 1695.
6.   Svein ~ Signe Halvorsdotter d. fyri 1703. B: Breiland.
7.   Margit ~ Halvor Såvisson (Berge 15).
8.   Birgit ~ I Auver Eilevsson Ljosdal (Huvestad 173). II Egil Eilevsson Brekke (Hauge 18).
9.   Tore ~ Øystein Olavsson Kvåle.
10.   Sigrid ~ ?Asbjørn ell. Halvor Tveit (Bjåland 4-5).
III.   Vetle Tarjeisson Haukom og Ingebjørg Olavsdotter. 4 born.
11.   Sveinung d. 1708. Syskini erver.
12.   Gunnlaug f. 1663 ~ 1708 Egil Tovsson (Midtbøen 5). Sk. Breiland 1729. B: Breiland,
13.   Aslaug ~ Em. Jørund Tarjeisson (Nape 2).
14.   Anne d. fyri 1707.
III.   Svein Tarjeisson Breiland og Signe Halvorsdotter. 3 born.
15.   Tarjei d. fyri 1733 ~ Sissel Mikkelsdotter (Kilen 66) f. ikr. 1695.
16.   Tone.
17.   Sigrid.
 
Etter Tarjei Sveinsson på søndre Haukom. 3 greinir.
IV.   Tarjei Sveinsson Haukom og Sissel Mikkelsdotter. 7 born.
18.   Mikkel f. 1719 d. Haukom 1766 ~ Gunnhild Steinarsdotter (Moen 54) f.1721 d. Haukom 1769. Grein 1.
19.   Signe f. 1720.
20.   Halvor f. 1721 d. Urbø 1773 ~ 1754 Liv Tarjeisdotter (Rolleivstad 3) f. 1736 d. 1806. L.lem. Grein 2.
21.   Knut f. 1722 d. Homman 1768 ~ Tone Aasmundsdotter. 1 dotter. a. Sissel f. 1752 ~ 1772 Halvor Guttormsson (Gjersund 1).
22.   Aamund f. 1725.
23.   Svein f. 1729 d. Kleivstaul 1802 ~ 1765 Ingebjørg Jonsdotter (ukj.) f.1742 d. Kleivstaul 1802. Grein 3.
24.   Kari f. 1733.
 
Grein 1.
V.   Mikkel Tarjeisson Haukom og Gunnhild Steinarsdotter. 7 born f. Haukom, 2 døde.
25.   Anne f. 1744 ~ 1775 Jon Ansteinsson Homman (Grå 406).
26.   Sigrid f. 1746 ~ Pål Kristensson (ukj.)
27.   Tarjei f. 1749 d. Haukom 1825 ~ 1772 Aslaug Sveinungsdotter (Haugland 38) f. 1753 d. Haukom 1834.
28.   Signe f. 1751 ~ 1773 Em. Tor Kjetilsson (Hovdekleiv l).
29.   Steinar f. 1756 ~ 1787 Gunnhild Tarjeisdotter Nes (ukj.)
a.Mikkel f. 1789 d. U.S.A. ~ Birgit Drengsdotter (Landsverk 42) 1796 d. U.S.A. 4 born. B: Ormstøyl.
b. Hæge f. 1798
Mikkel og Birgit m/ borni Steinar, Dreng, Tarjei og Olav til U.S.A. 1852. I folketeljingi 1801 finn ein Steinar og Gunnhild på Ormstøyl i Høydalsmo med 2 born, truleg f. i H.mo. Mor til Gunnhild, Hæge Olavsdotter, 68 år, er med dei.
VI.   Sigrid Mikkelsdotter Homman og Pål Kristensson. 11 born f. Homman, 3 døde.
30.   Gunnhild f. 1770 ~ 1820 Em. Tarjei Olavsson Aasheim (Aadne 0 12).
31.   Øli f. 1771 d. 1783.
32.   Mikkel f. 1773.
33.   Kristian f. 1776 d. 1794.
34.   Halvor f. 1780.
35.   Øli f. 1786.
36.   Tarjei f. 1789.
37.   Aslaug f. 1792.
VI.   Tarjei Mikkelsson Haukom og Aslaug Sveinungsdotter. 13 born f. Haukom, 6 døde.
38.   Gunnhild f. 1776 ~ 1796 Mikkel Jonsson (Grå 450, Kleivstaul 1) II 1882 Olav Torbjørnsson (ukj.) f. 1792. 1 dotter.
a.Anne Olavsdotter f. Homman 1822 ~ 1841 Johannes Aslaksson Kleivstaul (Utsund 71).
39.   Ingebjørg f. 1781 d. 1791.
40.   Mikkel f. 1783.
41.   Sveinung f. 1785 d. Draugedalen 1866 ~ 1823 E. Gunnhild Sakkariasdotter (Gravdal 15) f. 1789 d. Draugedalen 1877.
42.   Svein f. 1790 d. Viki 1868 ~ I 1826 Ingebjørg Bjørgulvsdotter (Samuel 63) f. 1802 d. Viki 1837. II 1853 E. Jorunn Olavsdotter (sjå Epletveit 28) f. 1822.
43.   Gunnhild f. 1794.
44.   Ingebjørg f. 1799 d. 1804.
VII.   Sveinung Tarjeisson Uppsund og Gunnhild Sakkariasdotter. 4 born f. Uppsund, 1 død.
45.   Tarjei f. 1826 ~ 1852 Hæge Torvildsdotter (Storlid 78) f. 1825.
46.   Sakkarias f. 1830 d. Bjørkhaug 1883 ~ 1859 Dagne Olavsdotter (Kosi 38) f. 1832 d. Bjørkenes 1892.
47.   Aslaug f. 1833 ~ 1852 Em. Johannes Gregarsson (Gregar 6).
VII.   Svein Tarjeisson Viki og I Ingebjørg Bjørgulvsdotter II Jorunn Olavsdotter I 5 born, 1 død. II 4 born, 2 døde.
48.   Tarjei f. Kleivstaul 1826 d. Slokviki 1910 ~ 1853 Gunnhild Gunnulvsdotter (Røymål 177) f. 1831 d. Slokviki 1899.
49.   Aslaug f. Viki 1828. - Bø 1856.
50.   Margit f. Viki 1831 ~ 1857 Jon Andresson (Homman 52).
51.   Gunnhild f. Viki 1833 ~ 1856 Aslak Sveinsson (Østerdal 13).
52.   Ingebjørg f. Viki 1854.
53.   Gro f. Viki 1860.
VIII.   Tarjei Sveinungsson/Bulid og Hæge Torvildsdotter. 6 born: 54-55 f. Ståland 56 f. Gotuholt 57-59 f. Bulid.
54.   Gunnhild f. 1852.
55.   Sveinung f. 1853.
56.   Torvild f. 1859.
57.   Sakkarias f. 1860.
58.   Birgit f. 1862.
59.   Anne f. 1864.
1865 er Tarjei og Hæge på Bulid i Høydalsmo med 6 born.
VIII.   Sakkarias Sveinungsson Draugedalen og Dagne Olavsdotter: 60-61 f. Nordskog 62-67 f. Draugedalen.
60.   Torhild f. 1860.
61.   Sveinung f. 1862 d. 1871. Knallhette fylt med dynamitt.
62.   Olav f. 1864. - U.S.A. 1885.
63.   Steinar f. 1867. - U.S.A. 1885.
64.   Torbjørn f. 1870. - U.S.A. 1890.
65.   Gunnhild f. 1874.
66.   Sveinung f. 1877.
67.   Johannes f. 1879 d. Sollid u: Midtsund 1889.
VIII.   Tarjei Sveinsson Slokviki u: Øy og Gunnhild Gunnulvsdotter. 10 born.
  F.stad: 68 f. Viki 69 f. Bekkhus 70 f. Sandland 71-72 f. Dalen 73 f. Hasleberg 74-75 f. Findreng 76 f. Steane 77 f. Slokviki.
68.   Svein f. 1854 d. Uppsund 1915 ~ 1885 E. Kari Aslaksdotter (Storlid 18) f. 1840 d. Syftestad 1921.
69.   Gunnulv f. 1856 d. 1948. Ug.
70.   Olav f. 1858 d. 1888. Ug.
71.   Tarjei f. 1865 d. 1896. Ug.
72.   Ingebjørg f. 1865 d. 1879. Ug.
73.   Aslak f. 1868 ~ 1896 Torbjørg Tarjeisdotter (Sinnes 62) f. 1874.
74.   Sveinung f. 1871 d. 1912. Ug.
75.   Olav f. 1873 d. 1921. Ug.
76.   Rannei f. 1875 d. 1928. Ug.
77.   Hans f. 1881 B: Eidstoi ~ 1919 Anne Jørgine Pauline Pettersdotter (Ormtveit 68) f. 1894 d. Tangen 1931.
IX.   Aslak Tarjeisson Slokviki og Torbjørg Tarjeisdotter. 7 born: 78 f. Flatin 79-80 f. Findreng 81-82 f. Slokviki.
78.   Gunnhild f. 1897 ~ Sven Hasseldokk, Drangedal. 1 barn.
79.   Anne f. 1898 ~ John Hesmyr. 3 born.
80.   Tariei f. 1900 ~ Sofie Buch/Bindalen. 5 born.
81.   Tarald Olaus f. 1904 ~ Signe Nordbø. 2 born.
82.   Gunnar f. 1906 ~ Johanne Løberg, Solum. 4 born.
83.   Hans ~ Bertha Marie Aabø 3 born.
84.   Sverre Edvard ~ Vera Glad, Arendal. 2 born.
IX.   Hans Tarjeisson Slokviki, vegvaktar, og Anne Pettersdotter. 3 born f. Tangen.
85.   Tarjei f. 1920.
86.   Gunnbild Andrea f. 1922.
87.   Kristiane Petterea f. 1927.
 
Grein 2.
V.   Halvor Tarjeisson Urbø og Liv Tarjeisdotter. 5 born, 1 død: 88 f. Utsund, 89 f. Brauti, 90-91 f. Urbø u: Haukom.
88.   Tarjei f. 1755.
89.   Mette f. 1759 ~ 1789 Talleiv Olavsson (Olav T 4).
90.   Sissel f. 1763 ~ 1789 Tomas Olavsson (Tommessen 1) II 1809 Eirik Kjetilsson Tytigrav (Gisle 44).
91.   Anne f. 1766.
 
Grein 3.
V.   Svein Tarjeisson og Ingebjørg Jonsdotter 5 born, 1 død: 92 f. Homman 93-94 f. Nordgarden 95 f. Kleivstaul.
92.   Sissel f. 1768 ~ 1799 Tor Aamundsson Skarprud (Moen 97).
93.   Ingebjørg f. 1771 ~ 1798 Olav Tronsson (Lia 11).
94.   Tarjei f. 1775 d. Gravningen 1808 ~ 1797 Sigrid Egilsdotter (Aase 29) f. 1778 d. Lundeberg 1838.
95.   Jon f. 1778.
VI.   Tarjei Sveinsson Gravningen og Sigrid Egilsdotter. 7 born, 2 døde.
  F.stad: 96 f. Aase 97 f. Kosi 98 f. Holteviki 99-100 f. Gravningen.
96.   Svein f. 1798 d. U.S.A. ~ I 1820 Anne Johannesdotter (Utsund 69) f. 1800 d. Gravningen 1833. II 1834 Gunnhild Torbjørnsdotter (Sollid 36) f. 1813 d. U.S.A.
97.   Sigrid f. 1799.
98.   Egil f. 1802.
99.   Ingebjørg f. 1804.
100.   Knut f. 1805.
VII.   Svein Tarjeisson Gravningen og I Anne Johannesdotter II Gunnhild Torbjørnsdotter. I 5 born, 1 død II 8 born, 2 døde. Alle f. Gravningen.
101.   Sigrid f. 1821 d. 1825.
102.   Kari f. 1823 ~ 1844 Em. Gunnleik Aslaksson (Østenå 34).
103.   Sigrid f. 1826 ~ 1852 Torbjørn Gunnarsson Utsundhaugan (Uppsund 74).
104.   Anne f. 1833 ~ 1852 Em. Svein Gudmundsson Lia (Nordskog 32).
105.   Ingebjørg f. 1836 d. 1848.
106.   Torbjørn f. 1840. - Tønsberg 1860.
107.   Tarjei f. 1843.
108.   Aslak f. 1846.
109.   Kari f. 1855. - U.S.A. 1869.
110.   Ingebjørg f. 1859. - U.S.A. 1869.
- Svein 71 år og Gunnhild 56 m/ 2 born til U.S.A. 1869.
 
B. Ættleggen frå Johannes Sveinungsson.
II.   Johannes Sveinungsson Haukom og Gunnlaug Sveinsdotter. 3 born. Sk. Haukom 1670.
111.   Sveinung f. 1652 ~ I Aase Talleivsdotter (Aarak 2) f. 1659 d. Sundsbarm 1708 II 1710 Dagne Knutsdotter (Sælid 6).
112.   Aslaug ~ Em. Jørund Aamundsson Sudbø (Moen 7).
113.   Gro ~ I Helge Eivindsson (Midtsund 3). II Aslak Halvorsson (Berge 17).  [UP]
III.   Sveinung Johannesson Sundsbarm og I Aase Talleivsdotter. II Dagne Knutsdotter. I alt 12 born f. Sundsbarm.
114.   Johannes.
115.   Egil.
116.   Olav.
117.   Øystein f. 1689 d. 1761 ~ Sigrid Vernsdotter (Grå 50 a) f. Tveit.
118.   Halvor f. 1698.
119.   Gunnlaug.
120.   Knut f. 1711.
121.   Aslaug.
122.   Aase f. 1715.
123.   Liv f. 1718.
124.   Johans f. 1721.
125.   Gro.
IV.   Øystein Sveinungsson Sundsbarm og Sigrid Vernsdotter. 3 born.
126.   Aase f. 1728.
127.   Olav.
128.   Margrete.[KVITESEID INDEX]   [GENEALOGY HOME PAGE]