GENERATION 7

GENERATION 6

Steinar Torsteinson BERGE
born:02-20-1752Seljord, Telemark        
marr:06-25-1775Seljord, Telemark
died:         -1802Mo, Telemark
father: Torstein Eigilsson BERGE
mother: Gunnlaug Eivindsdotter NATADAL
 
Såve Jonsdotter TRAE
born:05-02-1751Seljord, Telemark        
marr:06-25-1775Seljord, Telemark
died:         -1835Mo, Telemark
father: Jon Jonsson TRAE
mother: Kristense Lavrantsdotter MIDBØENBiography

STEINAR TORSTEINSON came from Åmotsdal (Seljord kommune). In 1794 he traded his place at Lien in Flatdal to OLAV SONDRESON in exchange for the Haugehåtveit farm in Mo.

SÅVE JONSDOTTER was also from Åmotsdal.


 

Map of BERGE and TRAE areas near Åmotsdal


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
all children born in Mo, Telemark, Norway
Gunlaug06-16-1776  -1778  
TORSTEIN STEINARSON
  wife Tjodvor Bjørnsdotter
  wife Kari Egilsdotter
 ?wife MARGIT ASBJØRNSDOTTER
12-28-1777
-1786
-c1781
06-04-1786
 
07-12-1806
01-06-1810
 
10-15-1860
-1808
10-24-1853
02-16-1858
HAUGEHÅTVEIT 18a  
SKREDTVEIT 16a    
 
FJELLET H1d  
page 291 - Mo  
page 317 - Mo  
 
page 310 - Mo  
Chronology of Steinar Torsteinson and Såve Jonsdotter

  05-02-1751 -   Såve baptized. (VRI records for Seljord)     
  02-20-1752 -   Steinar baptized. (VRI records for Seljord)     
  06-25-1775 -   Steinar and Såve marry. (IGI records for Seljord)     
  06-16-1776 -   daughter Gunlaug baptized. (VRI records for Seljord)     
  12-28-1777 -   son, Torstein, baptized. (VRI records for Seljord)     
  -1794 -   Steinar sells Lien i Flatdal and comes to Mo. (Mo Bygdebok)     
  -1802 -   Steinar dies. (Mo Bygdebok)     
  -1835 -   Såve dies. (Mo Bygdebok)     

Translations from the
Mo Bygdebok
HAUGEHÅTVEIT
Gnr. 19
Page 291

 
15.      Olav
N. 1750-1755  
N. 1764-1786 

Olav Sondreson Haugehåtveit 14b (1725-1800) gifte seg i 1747 med enkja Asgjerd Talleivsdtr Dølo 3 (1719-1804) frå Skafså 12c og fekk garden frå far sin ikkje lenge etter. Olav fekk og skøyte på 9 setK in 1754 for 229 rd frå faren. Fire år seinare løyste han ut Løvenschiod og andre eigarar for 767 rd, men selde same dagen heile garden til Engelbret Ressen for 1678 rd.

Det vart mykje handling med garden i tida frametter. Olav fekk garden att frå Ressen for 1750 rd i 1763. To år seinare bytte han bort 2 setK i Skålen til verbroren Torjus Tarjeison mot Austbø. Den 1. oktober 1766 brann garden ned til grunnen. Olav vart innvilga skattefridom for det året. Truleg var dette noko av grunnen til dei økonomiske vanskane som han synest ha hatt. I 1777 vart det halde eksekusjonsforretning der Knut Bjørnson Floten i Nesland fekk garden for 910 rd i gjeld. Ni år seinare budde Knut på Skredtveit og Olav Sondreson fekk garden att ennå ein gong for 910 rd. I 1788 selde han så til sønene Halvor og Talleiv. Det var ikkje slutt med det, for i 1794 makeskifta Olav garden til Steinar Torsteinson mot Lien i Flatdal. Denne selde han året etter for 980 rd og flytte til sonen på Kvarvet 14 der han døydde i 1800.

 
English translation

Olav Sondreson Haugehåtveit 14b (1725-1800) married in 1747 [1745? see Skafså 12c] the widow Asgjerd Talleivsdtr Dølo 3 (1719-1804) from Skafså 12c and obtained the farm from his father not long after. Olav also received a property deed for 9 setK in 1754 for 229 rd from his father. Four years later he bought out Løvenschiod and other properties for 767 rd, but he sold the same day all of the farms to Engelbret Ressen for 1678 rd.

There was much activity centered around the farm in the years following. Olav obtained the farm back from Ressen for 1750 rd in 1763. Two years later he traded off 2 setK in Skålen to his brother-in-law Torjus Tarjeison for Austbø. On October 1, 1766, the house burned down to the ground. Olav was given tax relief for the year. Probably this was some of the reason for the financial difficulties that he is believed to have had. In 1777 there was held a bankruptcy proceeding at which Knut Bjørnson Floten in Nesland obtained the farm for 910 rd in indebtedness. Nine years later Knut lived at Skredtveit and Olav Sondreson got the farm back one more time for 910 rd. Then in 1788 he sold to his sons Halvor and Talleiv. It was not finished at that, for in 1794 Olav traded the farm to Steinar Torsteinson in exchange for Lien in Flatdal. This he sold years after for 980 rd and moved with his son [Halvor] to Kvarvet 14 where he died in 1800.


 Born:
 a. Tov 1745-1781 Døydde ugift på Haugehåtveit
 b. Halvor 1747-1804 Haugehåtveit 17
 c. Gro 1749 Gm 1779 Levard O.Skålen u.Haugehåtveit 10
 d. Gunhild 1749  
 e. Åse 1751-1772 Døydde ugift på Haugehåtveit
 f. Talleiv 1754 Høymyr H5
 g. Birgit 1757 ?Gm 1800 Knut Lajeson Kile, Moland
 h. Guro 1759-1826 Gm 1780 Asbjørn Åsmundson Fjellet H1
 i. Margit 1761-1776 Døydde ugift på Haugehåtveit
 
18.      Steinar
N. 1794-1802  

Steinar Torsteinson Berge (1752-1802) frå Åmotsdal fekk garden i 1794 ved makeskifte mot Lien i Flatdal. Kona hans heitte Såve Jonsdtr Trae (1751-1835) frå Åmotsdal og dei hadde ein son som var soldat i 1801. Steinar måtte bøta 5 rd i 1799 avdi han ikkje møtte til ei odelssak på Espeli i Flatdal.

 
English translation

Steinar Torsteinson Berge (1752-1802) from Åmotsdal obtained the farm in 1794 by a trade of real estate in exchange for Lien in Flatdal. His wife was named Såve Jonsdtr Trae (1751-1835) from Åmotsdal and they had a son who was a soldier in 1801. Steinar paid 5 rd in 1799 because he did not appear for a property lawsuit at Espeli i Flatdal.


 Born:
 a. Torstein 1777-1860 Haugehåtveit 19
 
Transcriptions from the
Seljord Ættesoge

BERGE øvre
Gardsnr 126, bruksnr 1

II. Torstein Egilsson Berge, ca 1701-1753
     g 1734 med Gunlaug Eivindsdtr Natadal, 1711-1752
Born:
1. Aslaug, 1735-
2. Gro, 1736-
     g 1760 med Vetle Sveinungsson Bakken,
     til 114.5 Bakken
3. Eivind, 1739-
     g I ca 1763 med Asgjerd Steinarsdtr Bjåland, III her
4. Olav, 1742-
     g 1765 med Anne Olavsdtr Selstad, IV her
5. Anne, 1744-
6. Eigil, 1745-
     g 1778 med Ragnhild Olavsdtr Bakken,
     til 114.1 Bakken
7. Knut, 1749-
     g I 1782 med Signe Olavsdtr Lofthus,
     til 134.1 Groven
8. Steinar, 1752-
     g 1774 med Såve Jonsdtr Trae,
     til 127.1 Trae
TRAE
Gardsnr 127, bruksnr 1

IV. Jon Jonsson Trae, 1713-1806
     g I 1737 med Såve Olavsdtr Skuldalen/Skori, 1714-1739
     g II 1748 med Kristense Lavrantsdtr Midbøen, 1731-1795
Born: (1 f på Kvammen, 2-9 på Trae)
1. Ådne, 1738-1738
2. Jon, 1749-1750
3. Såve, 1751-
     g 1774 med Steinar Torsteinsson Berge, V her
4. Anne, 1753-
     g 1784 med Bjørn Sveinungsson Dyrland,
     til 117. Dyrland
5. Gunhild, 1753-
     g 1779 med Jarand Åsmundsson Rue, VI her
6. Ingebjørg, 1758-
     g 1784 med Olav Eivindsson Skori,
     til 135.2 Skori
7. Kjersti, 1759-
     g 1804 med Augund Olavsson Vasstveit,
     til 127.3 Kleivane
8. Anne, 1765-
     g 1797 med Knut Olavsson Øverbø, VII her
9. Eivind, 1771-
     g 1802 med Bergit Olavsdtr Øverbø, VIII her

     <142. Kvammen-
     Trae

V. Steinar Torsteinsson Berge, 1752-1802
     g 1774 med Såve Jonsdtr Trae, 1751-1835
Born:
1. Gunlaug, 1776-1778
2. Torstein, 1777-

     > [see 126.1 Berge ovre II 8]
     < [see Haugehatveit 18 i Mo]
[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]