Seljord Ættesoge


Ættesoga
002 - Bjørge
017 - Garvik store
034 - Loftsgarden   
041 - Nordgarden   
043 - Midbøen
063 - Sundbø
064 - Kvåle
065 - Skeie (Midtsund)
072 - Natadal     
092 - Åse
093 - Sælid
125 - Svinjom
126 - Berge øvre
 
127 - Trae
128 - Selstad
133 - Åmot øvre
135 - Skori øvre
136 - Skori nedre
142 - Kvammen
 
[Ancestors in red]


INNLEIING
(INTRODUCTION)

Den gards-og ættesoga som Tov Flatin fullførde i 1950-åra er på sitt vis eit imponerande verk, skapt under til dels vanskelege arbeidstilhøve.

Trass i feil og manglar, er dei to binda leseverdige den dag i dag, ikkje minst på grunn av alt Flatin kan fortelja om mange av personane.

  .... mer etter

English translation

The farm-and family stories which Tov Flatin completed in the 1950's is in his own style, an impressive work, created under difficult working conditions.

In spite of mistake and omissions, they are two readable books to this very day, not the least owing to all Flatin can write about the many persons.

  .... more later

BJØRGE
Gardsnr 2

1. Halvor Kjetilsson, -1683
     g I med Aslaug Sondresdtr Klomset, -1672
     g II 1677 med enkje Guro Sveinsdtr
     Manheim, 1632-1711
Born:
1. Asgjerd, -
     g 1658 med em Halvor Gislesson Blika,
     til 80. Blika
2. Steinulv, ca 1637-
     g 1663 med Gunhild Eivindsdtr Skeie,
     til 65.1 Skeie
3. Astrid, -
4. Torbjørg, -
     g 1671 med Olav Olavsson, til 78.2 Svartdal
5. Margit, ca 1653-
     g 1673 med Gjermund Trondsson,
     til 80. Blika/II her
6. Asgjerd, 1654-
7. Eivind, 1656-
8. Ingebjørg, 1659-
     g 1684 med Guttorm Lavrantsson Midbøen,
     til 43.1 Midbøen

 GARVIK store
Gardsnr 17, bruksnr 1

V. Eivind Åsulvsson Garvik, ca 1637-1701
     g I 1660 med Torbjørg Kjetilsdtr, -1633
     g II 1664 med Kristense Sakariasdtr Skanke, 1634-*
Born:
1. Guttorm, 1661-
     g med Bergit, - V her
2. Anne, 1664-1664
3. Dorotea (Dordi), 1666-
4. Anne, 1669-
     g I 1685 med Søren Gunleiksson Kvåle,
     til 64. Kvåle,
5. Jonas, -
6. Eivind, 1672-
7. Åsulv, 1675-
8. Dordi, 1675-
9. Dordi, 1677-
10. Torbjørg, 1681-
     g I 1697 med em Kjetil Høljesson Midtsund,
     til 72.1 Natadal
     g II med Bjørn Olavsson Ormbrekk, VII her

     * Kristense g II 1702 med Jesper Jensson
     Strand, VI her

GARVIK vesle, midtre
Gardsnr 17, bruksnr 2

I. Eivind Gjermundsson Vreim, frå Bø
     g med NN -
Born:
1. Åsulv, -
     g med Gunhild, - II her

II. Åsulv Eivindsson Garvik, -
     g med Gunhild -
Born:
1. Eivind, ca 1637-
     g I 1660 med Torbjorg Kjetilsdtr, til 17.1 Garvik
2. Birgit, -
     g 1669 med Tov Audunsson, til 17.15 Enderjord
3. Torstein, -
     g 1671 med Ann Knutsdtr, til ?
LOFTSGARDEN
Gardsnr 34

I. Asbjørn Sveinsson, -
     g med NN, -
Born:
1. Asbjørn, ca 1600-
     g med NN Petarsdtr, II her

II. Asbjørn Asbjørnsson Loftsgarden, ca 1600-1668
     g med NN Petarsdtr, -
Born:
1. Svein, ca 1631-
     g I 1655 med Aslaug Tovsdtr Kivle,
     til 30. Bakken/III her
2. Kari, -
     g med Lavrants Aslaksson Midbøen,
     til 43.1 Midbøen
3. Torbjørg, -
     g med Olav Olavsson Moen, til Kviteseid
4. Tore, -
     g med Tov Tovsson Kivle, til 39.1 Klomset

 NORDGARDEN
Gardsnr 41

III. Steinar Torsson Fjågesund, ca 1624-
     fra Fjågesund i Kviteseid
     g med Egeleiv Olavsdtr, -
Born:
1. Anne, 1653-
2. Gunhild, 1654-
3. Aslaug, 1656-
4. Ingebjørg, 1659-
5. Dordi, 1662-
6. Olav, 1664-
7. Tor, 1665-

     Nordgarden-
     >63. Sundbø
 MIDBØEN
Gardsnr 43, bruksnr 1

I. Lavrants Torsson, -1613
     g med Torjer Aslaksdtr, -*
Born:
1. Tov, -
     g med NN, -
     til Kvålset i Ordal, Kviteseid
2. Tor, -1629
3. Aslak, -
     g med Kari Gudmundsdtr, III her

* Torjer g II 1614 med Bjørn Tarjeisson, II her

II. Bjørn Tarjeisson (Håtveit), -
     g 1614 med enkje Torjer Aslaksdtr Midbøen, -

III. Aslak Lavrantsson Midbøen, -
     g med Kari Gudmundsdtr, -*
Born:
1. Lavrants, 1628-
     g med Kari Asbjørnsdtr Loftsgarden, V her
2. Aslak, 1637-
     g I 1669 med enkje Helge/Hege Sondresdtr Kvålskar,
     til 28.7 Meås

* Kari g II med Eivind Høljesson Skeie, IV her

IV. Eivind Høljesson Skeie, ca 1624-
     g I med enkje Kari Gudmundsdtr Midbøen, -

     Midbøen-
     >65.1 Skeie

V. Lavrants Aslaksson Midbøen, 1628-1675
     g med Kari Asbjørnsdtr Loftsgarden, -1680
Born:
1. Peter, 1655-
     g 1680 med Margit Åsmundsdtr Groven,
     til 36.1 Gjuve
2. Dreng, 1657-1676
3. Guttorm, 1660-
     g 1684 med Ingebjørg Halvorsdtr Bjørge, VI her
4. Jøran, -
     g 1673 med Gunnulv Såmundsson Dalen,
     til Kviteseid
5. Torjer, 1667-1667

VI. Guttorm Lavrantsson Midbøen, 1660-1713
     g 1684 med Ingebjørg Halvorsdtr Bjørge, 1659-1713
Born:
1. Kari, 1685-1699
2. Lavrants, 1687-
     g med Kjersti Sørensdtr Kvåle, VII her
3. Aslaug, 1690-1742
4. Kari, 1694-1699
5. Svein, 1696-1696
6. Torbjørg, 1697-
     g 1730 med Olav Arnesson Tvingeli,
     til 57.1 Tveiten
7. Kari, 1701-1705

VII. Lavrants Guttormsson Midbøen, -
     g med Kjersti Sørensdtr Kvåle, 1696-1772
Born:
1. Guttorm, 1718-
     g 1746 med Ingebjørg Knutsdtr Meås, VIII her
2. Ingebjørg, 1720-
     g 1746 med Olav Eivindsson Minnsjord,
     til 73.1 Minnsjord
3. Eivind, 1722-
     g 1750 med Jøran Jørgensdtr Gjuve,
     til 34. Loftsgarden, andre
4. Søren, 1725-
     g I 1761 med Gunhild Sveinsdtr Utgarden,
     til 18. Øverland
5. Anne, 1727-
     g 1749 med Olav Olavsson Selstad,
     til 135.3 Skori
6. Kari, 1729-
7. Kristense, 1731-
     g 1748 med Jon Jonsson Trae,
     til 127.1 Trae
8. Gunhild, 1739-1740

     > [see Midtbøen II i Kviteseid]SUNDBØ
Gardsnr 63

I. Hølje Olavsson, -
     g med Gunhild (Verpe?), -*
Born:
(1. Gunhild, -
     g med Eivind Gregarsson Åse, II her)

* sjå Helge Sunbøs gods i 1611

II. Eivind Gregarsson Åse, ca 1627-1664
     g I med Gunhild (Høljesdtr Sundbø ?), -
Born:
1. Bergit, ca 1651-
     g I med Eigil Halvorsson, til 135. Skori
2. Svanaug, 1654-
3. Tone, 1657-
4. Såve, 1660-
     g 1678 med Asbjørn Sveinsson Loftsgarden,
     til 36.1 Gjuve
5. Eivind, 1662-
     g 1679 med Kjersti Gunleiksdtr Kvåle,
     til 73.1 Minnisjord
6. Helge, -*

* Sitat frå Flatin: Den Helge Sundbø som m.a.
er nemnd i 1670 er kanskje også son av
Eivind, og heitte vel etter bestefar sin på
morssida. I 1670 åtte han i
Dysjå 5 tn
Mjelland 4tn
Håtveit øvre 2 tn
Håtveit nedre 1 tn 1 gv
Dyrland 2 gv

III. Steinar Torsson Fjågesund, ca 1624-
     frå Fjågesund i Kviteseid
     g med Egeleiv Olavsdtr, -
Born: (1-7 f på Nordgarden, 8 på Sundbø)
1. Anne, 1653-
2. Gunhild, 1654-
3. Aslaug, 1656-
4. Ingebjørg, 1659-
5. Dordi, 1662-
6. Olav, 1664-
7. Tor, 1665-
8. Olav, 1668-

     <41. Nordgarden-
     Sundbø-
     >Berge i Fjågesund, KviteseidKVÅLE
Gardsnr 64

III. Gunleik Bjørgulvsson, -
     g med Lisbet Sørensdtr, -
Born: (f på Myklestoga)
1. Kjersti, 1656-
     g 1679 med Eivind Eivindsson Sundbø,
     til 73, Minnsjord
2. Ragne, 1658-1659
3. Søren, 1661-
     g 1685 med Anne Eivindsdtr Garvik, IV her
4. Ragne, 1667-
5. Jon, 1669-1669
6. Jon, 1671-1680

     <71.1 Myklestoga-
     Kvåle
IV. Søren Gunleiksson Kvåle, 1661-1713
     g 1685 med Anne Eivindsdtr Garvik, 1669- *
Born:
1. Lisbet, 1689-1691
2. Anne, 1691-
     g 1709 med Gregar Bjørnsson Åse, til 92. Åse
3. Lisbet, 1694-1773
     g med Halvor Lognvik, til Rauland?
4. Kjersti, 1696-
     g med Lavrants Guttormsson, til 43.1 Midbøen
5. Dordi, 1699-
     g 1679 med Eivind Eivindsson Minnsjord,
     til 73. Minnsjord
6. Ragne, 1701-
     g med Tarkjel Kjetilsson, til 63.1 Sundbø,
7. Eivind, 1704-
8. Halvor, 1705-
     g 1729 med Guro Eivindsdtr Loftsgarden,
     til 34. Loftsgarden
9. Kristense, 1708-1711
10. Kristense, 1711-
     g 1733 med Tor Sondresson, til 44.1 GraveSKEIE (Midtsund)
Gardsnr 65, bruksnr 1

I. Helge/Hølje, -
     g med NN, -
Born:
1. Eivind, ca 1624-
     g I med enkje Kari Gudmundsdtr Midbøen,
     til 43.1 Midbøen / II her
II. Eivind Høljesson Skeie, ca 1624-
     g I med enkje Kari Gudmundsdtr Midbøen, -1669
     g II 1669 med Guri Talleivsdtr Loftsgarden, -
Born:
1. Gunhild, ca 1640-
     g 1663 med Steinulv Halvorsson Bjørge, III her

     <43.1 Midbøen-
     Skeie-
     >72.1 Natadal, sjå hovudomtale der

     > [see Midtsund i Kviteseid]NATADAL
Gardsnr 72, bruksnr 1

II. Eivind Høljesson Skeie, ca 1624-1694 (lensmann)
     g I med enkje Kari Gudmundsdtr Midbøen, -1669
     g II 1669 med Guri Talleivsdtr Loftsgarden, -
Born:
1. Gunhild, ca 1640-
     g 1663 med Steinulv Halvorsson Bjørge,
     til 65.1 Skeie
2. Hølje, ca 1645-
     g med Gro Johannesdtr Midtsund,
     til Midtsund i Kviteseid

     <43.1 Midbøen-
     <65.1 Skeie-
     Natadal
VI. Eivind Høljesson Midtsund, ca 1680-1734, frå Kviteseid
     g med Bergit Steinarsdtr Fjågesund, 1681-1737,
     frå Fjågesund i Kviteseid
Born:
1. Hølje, 1707-
     g med Aslaug Knutsdtr Meås, VII her
2. Egeleiv, 1708-
     g 1735 med Såmund Såmundsson Kleiv,
     til Morgedal
3. Gunlaug, 1711-
     g 1734 med Torstein Egilsson,
     til 126.1 Berge
4. Gro, ca 1713-
5. Dordi, ca 1715-     ,
     til Kviteseid
6. Steinar, ca 1718-
     g 1746 med Anne Torbjørnsdtr Uppsund,
     til 65.1 Skeie
7. Kjetil, ca 1725-
     g I 1761 med Aslaug Sveinungsdtr,
     Sundsbarm, til 64. Kvåle
8. Tor, ca 1727-
     g I 1760 med Margit Taraldsdtr Hauge,
     til 70.1 RådstogaÅSE
Gardsnr 92

I. Eivind Torgrimsson Åse, -*
     g med enkje Gunhild Sveinsdtr, -*
Born:
1. Olav, -
     g med Såve, II her
2. Neri, -

* Skifte 1602 (uprenta diplom RA)

II. Olav Eivindsson Åse, -
     g med Såve, -
Born:
1. Gregar, -
     g med NN, III her

III. Gregar Olavsson Åse, -1659
     g med NN, -
Born:
1. Olav, -
     g med Gunhild Olavsdtr, IV her
2. Eivind, ca 1627-
     g med Gunhild Høljesdtr,
     til 63. SundbøSÆLID austre
Gardsnr 108, bruksnr 1

I. Knut (Såmundsson), 1652-
     g med Gro, -ca 1722
Born:
1. Såmund, 1676-
     g med Hæge Asbjørnsdtr Nordgarden, II her
2. Anne, ca 1670-
     g med Eigil Torsteinsson, til 126.1 Berge
3. Randi, -
     g med Olav Gunnarsson (Skori?), til?
4. Ingebjørg, -
     g med Talleiv Olavsson Håtveit,
     til 96.1 Skarpedale
5. Dagne, ca 1670-
     g 1710 med em Sveinung Johannesson,
     Haukom, til 51.1 Sundsbarm
6. Svånaug, -
     g med Ånund Torbjørnsson Hemmestveit,
     til 107.2 Ekre
7. Svein, 1687-
     g I med Turid Asbjørnsdtr Nordgarden,
     til 112 NordgardenSVINJOM
Gardsnr 125

III. Jon Knutsson, ca 1644-
     g 1684 med Anne Andresdtr Selstad, ca 1657-
Born:
1. Hans, 1682-
2. Anne, 1685-

     Svinjom-
     >127.1 Trae-
IV. Halvor Olavsson, ca 1652-1744
     g I ? 1697 med enkje Anne Andresdtr Trae, 1657-ca 1720
     g II ? med enkje ? Sigrid Johannesdtr, (Svinjom, 1657-1738)*
Born: (f på Trae)
1. Jon, 1698-
     g med Ingebjørg Sigvaldsdtr Skori, VII her

     >127.1 Trae-
     Svinjom-BERGE øvre
Gardsnr 126, bruksnr 1

I. Eigil Torsteinsson (Fjølle), ca 1670/72-1744, fra Høydalsmo
     g med Anne Knutsdtr Sælid, ca 1670-1744
     [see Sælid 3 in Kviteseid]
Born:
1. Torstein, ca 1701-
     g 1734 med Gunlaug Eivindsdtr Natadal, II her
2. Bergit, ca 1702-
     g 1739 med Aslak Andresson Øverbø,
     til 138. Øverbø nedre
3. Olav, ca 1710-
     g 1732 med Ragnhild Olavsdtr Skori,
     til 136. Skori

     <?-
     Berge
II. Torstein Egilsson Berge, ca 1701-1753
     g 1734 med Gunlaug Eivindsdtr Natadal, 1711-1752
     [see Midtsund in Kviteseid]
Born:
1. Aslaug, 1735-
2. Gro, 1736-
     g 1760 med Vetle Sveinungsson Bakken,
     til 114.5 Bakken
3. Eivind, 1739-
     g I ca 1763 med Asgjerd Steinarsdtr Bjåland, III her
4. Olav, 1742-
     g 1765 med Anne Olavsdtr Selstad, IV her
5. Anne, 1744-
6. Eigil, 1745-
     g 1778 med Ragnhild Olavsdtr Bakken,
     til 114.1 Bakken
7. Knut, 1749-
     g I 1782 med Signe Olavsdtr Lofthus,
     til 134.1 Groven
8. Steinar, 1752-
     g 1774 med Såve Jonsdtr Trae,
     til 127.1 Trae
TRAE
Gardsnr 127, bruksnr 1

I. Jon Knutsson, ca 1644-1696,
     g 1684 med Anne Andresdtr Selstad, 1657-*
Born: (1-3 f på Svinjom, 4 og 5 på Trae)
1. Hans, 1682-
2. Anne, 1685-
3. Jøran, 1688-1699
4. Tårån, 1689-
     g 1710 med Jon Jonsson Skori,
     til 133.1 Åmot
5. Ragnhild, 1694-1694

     <125. Svinjom-
     Trae

* Anne g II 1697 med Halvor Olavsson, II her

II. Halvor Olavsson, ca 1652-,
     g 1697 med enkje Anne Andresdtr Trae, 1657-
Born:
1. Jon, 1698-

     Trae-
     >125. Svinjom, sjå hovudomtale der

III. Jon Jonsson Skori, 1675-1741,
     g 1710 med Tårån Jonsdtr Trae, 1689-1769
Born: (1-4 f på Åmot, 5-13 på Trae)
1. Gunhild, 1711-
2. Bergit, 1712-1712
3. Jon, 1713-
     g I 1737 med Såve Olavsdtr Skori, IV her
4. Eivind, 1715-
     g I 1745 med enkje Ragnhild Olavsdtr Skori,
     til 135. Skori
5. Johannes, 1717-
     g med Anne Knutsdtr,
     til 147. Kvanbekk, andre
6. Bergit, 1718-
     g 1737 med Halvor Ånundsson Skori,
     til 135.2 Skori
7. Anne, 1722-
     g 1748 med Harald Olavsson Rinde,
     til 137. Rinde
8. Joran, 1724-
9. Knut, 1727-
     g 1761 med Anne Knutsdtr Øverbø,
     til 143. Bjåen
10. Gunhild, 1729-1730
11. Eigil, 1731-
12. Bergit, 1731-
13. Gunhild, 1734-
     g 1761 med Torstein Olavsson Rinde,
     til 137 Rinde

     <133.1 Åmot-
     Trae

IV. Jon Jonsson Trae, 1713-1806
     g I 1737 med Såve Olavsdtr Skuldalen/Skori, 1714-1739
     g II 1748 med Kristense Lavrantsdtr Midbøen, 1731-1795
Born: (1 f på Kvammen, 2-9 på Trae)
1. Ådne, 1738-1738
2. Jon, 1749-1750
3. Såve, 1751-
     g 1774 med Steinar Torsteinsson Berge, V her
4. Anne, 1753-
     g 1784 med Bjørn Sveinungsson Dyrland,
     til 117. Dyrland
5. Gunhild, 1753-
     g 1779 med Jarand Åsmundsson Rue, VI her
6. Ingebjørg, 1758-
     g 1784 med Olav Eivindsson Skori,
     til 135.2 Skori
7. Kjersti, 1759-
     g 1804 med Augund Olavsson Vasstveit,
     til 127.3 Kleivane
8. Anne, 1765-
     g 1797 med Knut Olavsson Øverbø, VII her
9. Eivind, 1771-
     g 1802 med Bergit Olavsdtr Øverbø, VIII her

     <142. Kvammen-
     Trae

V. Steinar Torsteinsson Berge, 1752-1802
     g 1774 med Såve Jonsdtr Trae, 1751-1835
Born:
1. Gunlaug, 1776-1778
2. Torstein, 1777-

     > [see 126.1 Berge ovre II 8]
     < [see Haugehatveit 18 i Mo]SELSTAD
Gardsnr 128

I. Knut Selstad, (Selstad-Kjempa), -
     g med Ragna Olavsdtr, -
Born:
1. Andres, -
     g I med Barbro Torjusdtr, II her

II. Andres Knutsson Selstad, -
     g I med Barbro Torjusdtr Haugstoga, -1647
     g II med Ragnhild Talleivsdtr, ca 1625-1692
Born: (1 - 3 f på ?, 4-7 på Selstad)
1. Ragnhild, -
     trul 1665 med Tov Lofthus ?
2. Hæge, -
     g med Johannes Gjermundsson Bekkhus,
     til 118. Dyrland
3. Torjus, -
     g 1669 med Bergit Halvorsdtr Juvland, III her
4. Olav, ca 1640-
     g 1664 med Sigrid Såmundsdtr Skori,
     til 130.1 Åmot/IV her
5. Halvor, 1655-
6. Anne, 1657-
     g I 1684 med Jon Knutsson Trae
     til 125. Svinjom
7. Ingebjørg, 1661-
     g 1684 med Sigurd Sigurdsson,
     til 140. Skuldalen
8. Talleiv, 1664-
     g I 1690 med Hæge Gunleiksdtr,
     til 142. Kvammen

 ÅMOT øvre
Gardsnr 133, bruksnr 1

IV. Jon Jonsson Skori, 1675-
     g 1710 med Tårån Jonsdtr Trae, 1689-
Born:
1. Gunhild, 1711-
2. Bergit, 1712-1712
3. Jon, 1713-
4. Eivind, 1715-

     Åmot øvre-
     >127.1 Trae, sjå hovudomtale der

 SKORI øvre
Gardsnr 135

II. Eigil Halvorsson Skori, -1673
     g med Bergit Eivindsdtr Sundbø, ca 1651-
Born:
1. Gunhild, 1668-1676
2. Halvor, 1670-
     g I 1695 med Margit Gislesdtr,
     til 133.1 Åmot
3. Anne, 1672-1674

* Bergit g II 1674 med Jon Jonsson,
til 136. Skori nedre
 SKORI nedre
Gardsnr 136

II. Jon Jonsson Skori, -1685
     g 1674 med enkje Bergit Eivindsdtr Skori, ca 1651-*
Born:
1. Jon, 1675-
     g 1710 med Tårån Jonsdtr Trae,
     til 133.1 Åmot
2. Eivind, 1677-1697
3. Torgrim, 1679-
4. Tarald, 1683-
     g 1713 med Kari Halvorsdtr Rinde,
     til 133.1 Åmot

* Bergit g I med Eigil Halvorsson Skori.
  Sjå 135 Skori øvre
  Bergit g III 1689 med Tov Eivindsson Rønjom, III her

III. Tov Eivindsson Rønjom, ca 1645-1693
     g 1689 med enkje Bergit Eivindsdtr Skori, ca 1651-1692
Born:
1. Vetle, 1692-
     g I med Aslaug Bjørnsdtr,
     til 131.1 Moen

VIII. Olav Sigurdsson Skuldalen, ca 1684-1762
     g 1704 ? med Lisbet Eivindsdtr Minnsjord, 1684-1747
Born: (f på Skuldalen)
1. Ingebjørg, 1705-
     g 1726 med Eigil Halvorsson Skori,
     til 140 Skuldalen
2. Gunhild, 1708-1709
3. Ragnhild, 1709-
     g I 1732 med Olav Eigilsson Berge, IX her
4. Margit, 1710-1710
5. Ragnhild, 1711-1711
6. Såve, 1714-
     g 1737 med Jon Jonsson Trae,
     til 142 Kvammen
7. Sigurd, 1717-1738

     <140. Skuldalen-
     Skori nedreKVAMMEN
Gardsnr 142

VI. Jon Jonsson Trae, 1713-
     g I 1737 med Såve Olavsdtr Skori, 1714-1739
Born:
1. Ådne, 1738-1738

     Kvammen-
     >127.1 Trae, sjå hovudomtale der

 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]