KVITESEID BYGDESOGE
Volume I - Ættesoga

HOMME

[Ancestors in red.][map of Homme area]

    Sveinung sill vera komen frå Setesdal, var kræmar og driftehandlar. Han kom vestate mæ drift, sill ivi mæ Huvestad å låg på Homme. - No må du kaupe garen min, sa Gunnar Homme, (sjå Huvestad 3). - Når eg kjem atte austate sko eg kaup'n, svara Sveinung. Aa de gjor'n. Han gav 300 daler fe Homme mæ Hosum å Bjønnflatin. - Dette er tradisjonen, fortald av Jan Nordgarden. Mor honoms var av ætti.

English translation

    Sveinung is said to have come from Setesdal, where he was a peddler and cattleman. He came from the west with cattle, it is said by way of Huvestad which lies near Homme. - "Now you must buy my farm," said Gunnar Homme, (see Huvestad 3). - "When I come back east I will buy it," answered Sveinung. And he did. He gave 300 daler for Homme, including Hosum and Bjønnflatin. - This is the traditional story, as told by Jan Nordgarden. His mother was from that family.I.   Sveinung Homme. I f. t. 1664 er «Suenung-Opsidder» på Homme, 28 år.
1.   Tarald d. fyri 1744 ~ I Giedou (Geirlaug) Tormodsdotter d. fyri 1724 II Gyrid Jonsdotter. Med II Barnlaus.  [DOWN]
 
Etter Tarald Sveinungsson. 2 ættleggir.
A. Sveinung Taraldsson.
B. Tormod Taraldsson.

II.   Tarald Sveinungsson Homme og Geirlaug Tormodsdotter. 5 born.  [UP]
2.   Margit f. 1700 ~ Bjørgulv Aadnesson (Grå 337).
3.   Sigrid f. 1702 ~ Anstein Olavsson Tveit (Grå 18).
4.   Sveinung f. 1705 d. Byggland 1781 ~ Aasne Jonsdotter (ukj.) f. 1709 d. Homme 1794. Ætt A.  [DOWN]
5.   Tormod f. 1707 d. Kvålset 1765 ~ Anne Gunnsteinsdotter (Såmundsson 2) f. 1713 d. Djuve 1757. Ætt B.
6.   Sigrid f. 1712.
 
A. Ættleggen frå Sveinung Taraldsson. 2 greinir.
III.   Sveinung Taraldsson Uddedalen og Aasne Jonsdotter. 2 born.  [UP]
7.   Halvor f. 1732 d. Homme 1820 ~ 1755 E. Liv Steinarsdotter (Moen 55) f. 1722 d. Homme 1803. Grein 1.
8.   Tarald f. 1736 d. Byggland 1799 ~ 1767 Sigrid Torjusdotter (Grå 315) f. 1746 d. Byggland 1828. Grein 2.  [DOWN]
 
Grein 1.
IV.   Halvor Sveinungsson Homme og Liv Steinarsdotter. 3 born f. Homme.
9.   Aasne f. 1756 ~ 1784 Aslak Såmundsson (Dalen 30).
10.   Anne f. 1761 d. Homme 1799.
11.   Torjus f. 1765 d. Homme 1749 ~ 1797 Tone Jonsdotter (Byggland 6) f. 1767 d. Homme 1834.
V.   Torjus Halvorsson Homme og Tone Jonsdotter. 10 born f. Homme, 4 døde.
12.   Halvor f. 1798. - U.S.A.?
13.   Liv f. 1799 d. Homme 1824.
14.   Birgit f. 1801 d. Homme 1823.
15.   Jon f. 1804 d. U.S.A. ~ 1829 Birgit Knutsdotter (Brekke 9) f. 1804 d. U.S.A.
16.   Sveinung f. 1807 d. Støyle 1845 ~ 1834 Anne Knutsdotter (Håtveit 54) f. 1813 d. U.S.A. (Sjå Aabø 53).
17.   Steinar f. 1810 d. Hosum 1895 ~ 1835 Margit Knutsdotter (Håtveit 53) f. 1810 d. Kjos 1904.
VI.   Jon Torjusson Homme og Birgit Knutsdotter. 6 born f. Homme, 2 døde.
18.   Halvor f. 1832.
19.   Tone f. 1836.
20.   Knut f. 1838.
21.   Torjus f. 1841.
- Jon og Birgit m/ 4 born til U.S.A. 1843.
VI.   Sveinung Torjusson Homme og Anne Knutsdotter. 4 born, 1 død. Ho ~ II Jan Hommen.
22.   Margit f. 1837.
23.   Birgit f. 1839.
24.   Torjus f. 1842.
- Anne m/ mann og born til U.S.A. 1861.
VI.   Steinar Torjusson Homme og Margit Knutsdotter. 8 born, 3 døde. 25-28 f. Hosum 29 f. Homme.
25.   Knut f. 1839 d. U.S.A. ~ 1863 Turid Såvesdotter (Lid 52) f. 1836 d. U.S.A.
26.   Torjus f. 1841 d. i Øyfjell 1914 ~ 1867 Margit Tarjeisdotter (Volhovd 3) f. 1838 d. 1917.
27.   Tone f. 1843 ~ 1891 Em. Olav Leivsson Hosum (Sveinungsson 9).
28.   Sveinung f. 1846 d. Hurrung 1912. Ug.
29.   Margit f. 1849 ~ 1878 Lavrants Jansson Nordgarden (Aabø 17).
VII.   Knut Steinarsson Homme, lærar, og Turid Såvesdotter. 5 born, 30-32 f. Homme 33-34 f. U.S.A.
30.   Margit f. 1864.
31.   Dordi f. 1866.
32.   Birgit f. 1869.
33.   Steinar ~ N.N. irsk. 16 born.
34.   Såve (gut). d. gamal. Ug.
  - Knut og Turid m/ 3 born til U.S.A. 1870.
VII.   Torjus Steinarsson Kyrkjebø og Mari Tarjeisdotter. 4 born. - Kyrkjebø i Øyfjell.
35.   Tarjei f. 1869. B: Skien ~ 1896 Thonje Sonesdotter f. 1870 Aasebø i Gjerstad. B: Skien.
36.   Steinar f. 1872 B: Øyfjell ~ 1903 Aase Knutsdotter Dale i Øyfjell f. 1896. B: Dale.
37.   Margit f. 1878, d. ung.
38.   Birgit f. 1880 d. U.S.A. 1913 ~ 1909 Frank Nelson, dansk. Farm. 2 sønir. B: Palermo. N. Dakota.
a. Olav. Farmar.
b. Jens. Siviling.
VIII.   Tarjei Torjusson Kirkebø og Thonje Sonesdotter. 4 born. B: Skien.
39.   Marie f. 1896 ~ U.S.A. 1922 Gunnar Borgersen, machine-orector, f. 1898. Ikkje born.
40.   Steinar f. 1898 d. 1918.
41.   Signe f. 1900 ~ 1923 Thomas Thorstensen, fullmektig, f. 1892. Ein son. B: Skien.
  a. Leif Kirkebø f. 1927. Stud. geologi og anthropologi v: Beloit College, Wisc.
42.   Gudrun f. 1902 ~ I U.S.A. 1923 John Natwick frå Sogn f. 1900 d. 1934 II John Hilka. Med II ikkje born.
a. Arwid Stener f. 1926. Ing.
b. Doryti Mai f: 1928 ~ John Freeman Johnsons millwright, f. 1915.
 
Grein 2.
IV.   Tarald Sveinungsson Byggland og Sigrid Torjusdotter. 6 born, 2 døde. 43-44 f. Uddedalen 45-46 f. Byggland.  [UP]
43.   Sveinung f. 1768 d. Strånd 1840 ~ 1802 Gunnhild Aanundsdotter (Hurrung 11) f. 1771 d. Strånd 1847.  [DOWN]
44.   Torjus f. 1771 d. 1837. L.lem.
45.   Aasne f. 1776 d. Versto 1845. Ug.
46.   Olav, smed, f. 1785 d. 1842 ~ 1817 Sissel Halvorsdotter (Hasleberg 93) f. 1784 d. 1866. Barnlause. Båe d. Krossbakkan.
V.   Sveinung Taraldsson Byggland og Gunnhild Aanundsdotter. 6 born f. Byggland, 1 død.  [UP]
47.   Sigrid f. 1802 ~ 1833 Tarjei Halvorsson (Leirlid 10).
48.   Tarald f. 1807 d. Byggland 1832. Ug.
49.   Aanund f. 1809 d. U.S.A. 1891 ~ 1840 Gro Olavsdotter (Ormbrekk 23a) f. 1820 d. U.S.A. 1900.  [DOWN]
50.   Talleiv f. 1812 d. Byggland 1900 ~ 1843 Kari Egilsdotter (sjå Øvrebø 61) f. 1822 d. Strånd 1886.
51.   Anne f. 1816.
VI.   Aanund Sveinungsson Drangstveit og Gro Olavsdotter. 7 born.  [UP]
  F.stad: 52 f. Byggland 53 f. Geirjord 54-57 f. Byggland 58 f. Drangstveit.
52.   Rannei f. 1840 ~ 1863 Aslak Torjusson (Smiestøyl 12).
53.   Gunnhild f. 1844 ~ 1869 Johannes Johannesson Aardalen (Grå 77).
54.   Sigrid f. 1847 ~ 1872 Bjørn Torsteinsson Slettetveit i Mo f. 1849. - Til U.S.A. m/ 3 born i 1880 åri.
55.   Olav f. 1850 d. U.S.A. ~ 1882 Gunnhild Knutsdotter (Grå 280) f. 1865 d. U.S.A.
  a. Gro f. Byggland 1882.
  - Olav og Gunnhild m/ Gro til U.S.A. 1883.
56.   Sveinung f. 1855. - U.S.A.
57.   Aslak f. 1858. - U.S.A. 1879.
58.   Tarald f. 1863 d. Drangstveit 1882.
  - Aanund og Gro, 74 år og 63 år, til U.S.A. 1883.
VI.   Talleiv Sveinungsson Versto og Kari Egilsdotter. 8 born f. Versto, 1 død.
59.   Sveinung f. 1847 d. U.S.A. ~ 1875 Helbjørg Olavsdotter (Grave 18) f. 1849 d. U.S.A.
60.   Egil f. 1849 d. Byggland 1932 ~ 1886 Aase Torjusdotter (Nordskog 58) f. 1856 d. Byggland 1945.
61.   Tarald f. 1852 d. Kvålset 1918 ~ 1887 Gunnbjørg Aslaksdotter (Svanajord 72) f. 1864 d. Kvålset 1953.
62.   Olav f. 1855. - U.S.A.
63.   Eivind f. 1858 d. Byggland 1915. Salmakar. Ug.
64.   Ingebjørg f. 1861. - U.S.A.
65.   Gunnhild f. 1864 d. Versto 1886. Ug.
VII.   Sveinung Talleivsson Versto og Helbjørg Olavsdotter. 8 born. 66 f. Haugen 67-69 f. Versto 70-73 f. U.S.A.
66.   Ingebjørg f. 1876.
67.   Talleiv f. 1877.
68.   Kari f. 1879.
69.   Aaste f. 1881.
70.   Olav.
71.   Oscar.
72.   Helbjørg.
73.   Sibert.
  - Sveinung og Helbjørg m/ 4 born til U.S.A.
VII.   Egil Talleivsson Byggland og Aase Torjusdotter. 2 born f. Versto.
74.   Talleiv f. 1890 d. 1892.
75.   Birgit f. 1895 ~ 1917 Johannes Jonsson Hauge (Juvland 22).
VII.   Tarald Talleivsson Kvålset og Gunnbjørg Aslaksdotter. 10 born.
76.   Talleiv f. 1888. - U.S.A. Ug.
77.   Aase f. 1889 ~ 1914 Tov Olavsson (Midtbøen 70).
78.   Aslak f. 1892 d. 9 mnd.
79.   Kari f. 1893 ~ 1914 Sundre Olavsson Sandland (Sandland II 32).
80.   Gunnhild f. 1895 ~ 1921 Em. Svein Knutsson Håtveit (Hestehagen 12). B: Notodden.
81.   Aslak f. 1895 ~ 1925 Aase Jensdotter Kvålsgard. B: Aasmundtveit.
82.   Ingebjørg f. 1898 d. Sandland 1921.
83.   Olav f. 1901 ~ 1937 Gunnhild Olavsdotter (Skogen 49) f. 1917. B: nistogu Kvålset.
84.   Tone f. 1904 ~ 1940 Torbjørn Steinarsson Rue (Holtan 23).
85.   Hans f. 1909 ~ Dagny Upstrøm, Notodden. Ei dotter. - Hans møbelforretn. Notodden.
VIII.   Aslak Taraldsson Kvålset og Aase Jensdotter. 5 born. B: Aasmundtveit.
  F.stad: 86 f. Kvålsgard 87 f. Moen 88 f. Midtsund 89 f. Geirvoll 90 f. Aasmundtveit.
86.   Tarald f. 1925 ~ 1951 Any Lillian Tørre, Notodden.
87.   Olav f. 1926.
88.   Gunnbjørg f. 1929.
89.   Jens f. 1931.
90.   Gunnhild f. 1937.
 
B. Ættleggen frå Tormod Taraldsson.
III.   Tormod Taraldsson Djuve og Anne Gunnsteinsdotter. 5 born.
91.   Halvor f. 1733 d. 1805, l.lem ~ 1757 Gunnvor Andresdotter (Listaul 5) f. 1733 d. l.lem i Morgedal 1818.
92.   Olav f. 1735 d. 1813 l.lem ~ 1773 Guro Torsdotter/Svanajord (ukj.) f. 1755.
93.   Anne f. 1740 ~ I 1766 Aamund Guttormsson (Sandland II 9) II 1781 Tov Olavsson (Råmunddalen 76)
94.   Aase f. 1743 ~ 1860 Aamund Såvesson Uddedalen (Kallåk 7).
95.   Gjeddau (Geirlaug) f. 1748 ~ 1788 Olav Tovsson. Eit barn, dødfødt.
IV.   Halvor Tormodsson, grenader, og Gunnvor Andresdotter. 2 born. B: Kleivmorki.
96.   Andres f. 1757 d. Kleivmorki 1796 ~ 1783 Ingebjørg Jonsdotter (ukj.) f. 1762 d. Kleivmorki 1796.
97.   Anne f. 1759.
IV.   Olav Tormodsson og Guro Torsdotter. 5 born, 3 døde. 98-99 f. Geirvoll.
98.   Anne f. 1774.
99.   Margit f. 1781.
V.   Andres Halvorsson Kleivmorki og Ingebjørg Jonsdotter. 6 born f. Kleivmorki, 1 død.
100.   Gunnvor f. 1783 ~ 1817 Jens Halvorsson Haugejord (Kvæven 22).
101.   Guro f. 1787 ~ 1822 Knut Aslaksson Tveiten (Langlid 79).
102.   Halvor f. 1789 d. Beitlid 1859 ~ 1816 Kari Talleivsdotter (Øvrebø 7) f. 1788 d. Hesteskodiket 1872.
103.   Jon f. 1792 d. Versto 1833 ~ 1814 Margit Halvorsdotter (Kvæven 23) f. 1790.
104.   Sigrid f. 1796.
VI.   Halvor Andresson Beitlid og Kari Talleivsdotter, 5 born, 1 død.
  F.stad: 105 f. Krossbakkan 106 f. Skotbakkan 107-108 f. Beitlid u: Tytigrav.
105.   Olav f. 1817.
106.   Anne f. 1820 ~ 1849 Gunnulv Mikkelsson/Storkos.
107.   Ingebjørg f. 1824 ~ 1853 Jon Egilsson Flat-Sandland (Haugland 120).
108.   Guro f. 1827 ~ 1855 Aslak Halvorsson Rugtveit (Vigdesjå 14).
VI.   Jon Andresson Heibø og Margit Halvorsdotter. 4 born, 1 død. 109 f. Haugejord 110-111 f. Heibø.
109.   Halvor f. 1816.
110.   Ingebjørg f. 1819 ~ 1849 Em. Tormod Olavsson Heimdal (Grå 33).
111.   Andres f. 1821.[KVITESEID INDEX]   [GENEALOGY HOME PAGE]