KVITESEID BYGDESOGE
Volume I - Ættesoga

GRÅ

[Ancestors in red.]
 


[map of Tveitgrendi area]

    I gamle dagar gjekk det mange slag ord om Olav Grå og sønine hans på Tveit i Tveitgrenni. Me finn karane jamleg i tingbøkane. Segni er at Olav var sylvsmed og kom frå Kongsberg til Bø (Gråsvoll og kanskje Groa skal vera minne om han). Seinst kom han til Tveit. Han er nemnd i lensrekneskapane i Bø 1645, han betalar koppskatt. 1661 er han komen til Kviteseid, 1664 er han «oppsidder» på Tveit, 54 år, sønine Ahnders og Verner er 18 og 14 år. Han hev 4 born, «Ole Graas Sønner», som me kjenner frå skifte og tingbok.

English translation

In the old days, there was all kinds of talk about Olav Grå and his sons in Tveit i Tveitgrenni. We find the men constantly in the court registers. Legend is that Olav was a silversmith and came from Konsberg in Bø (Gråsvoll and perhaps Groa honor his memory). Finally he came to Tveit. He is named in the land accounts at Bø in 1645, he is paying poll tax. In 1661 he has come to Kviteseid. In 1664 he is «oppsidder» [leaseholder] in Tveit, age 54, sons Ahnders and Verner are 18 and 14 years old. He has 4 children «Ole Graas Sønner» [Ole Grå's sons] whom we know from estate settlements and court register.I.   Olav Grå  f. 1610.
1.   Jan ~ Svanoug Knutsdotter Roholt (Henrik 8 a). A. Frå Jan Grå: 1 ættlegg.
2.   Andres f. 1646 ~ Gro Tormodsdotter. B. Frå Andres Grå: 1 ættlegg.
3.   Vern f. 1650 ~ Gudve Tormodsdotter. C. Frå Vern Grå: 4 ættleggir.  [DOWN]
4.   Arnt (Aadne) ~ Aslaug Kjetilsdotter (Kyrkjebø 131). D. Frå Arnt Grå: 2 ættleggir.  [DOWN]
 
A. Ættleggen frå Jan Grå.
II.   Jan Olavsson Breidalen og Svanaug Knutsdotter. 1 dotter. - Jan rudde Breidalen u: Tveit.
5.   Ingebjørg f. 1667 ~ I Jan Talleivsson II Ståle Olavsson (Breidalen l), Med I 3 born. II 1 son.
III.   Ingebjørg Jansdotter Breidalen og Jon Talleivsson. 3 born.
6.   Svanaug ~ Aasmund Endresson Krossbakkan (Sandland II 2).
7.   Sigvei f. 1699 ~ Olav Auversson Storlid (Huvestad 149).
8.   Aase f. 1702.
 
B. Ættleggen frå Andres Grå.
II.   Andres Olavsson Tveit og Gro Tormodsdotter. 6 born.
9.   Olav d. fyri 1738 ~ Margit Kjetilsdotter (Kyrkjebø 134).
10.   Mikkel Utsund ~ I Gro Aslaksdotter (Skarprud 3). II Gro Jonsdotter (Utsund 7) Med I og II erv. ukjende.
11.   Anne. Ug. 1700.
12.   Sigrid f. 1673 ~ Olav Aslaksson (ukj.)
13.   Margit d. ikr. 1700 ~ Auver.... Erv. ukjende.
14.   Jon ~ Ingebjørg Aslaksdotter (Skarprud 4). D. i Lårdal 1725, 64 år. Erv. ukjende.
- Jon åtte eller bruka Gotuholt ei tid. I tingboki 1704 stend at «Jon Gadeholdt overfaldt og slagit sin Broder Michel Udsund». Jon kom visst til Høydalsmo, han er kalla Jon Ormbrekk.
III.   Olav Andresson Tveit og Margit Kjetilsdotter. 7 born. Sk. Tveit 1738.
15.   Kjetil f. 1696 d. Lid 1780 ~ I Mette Persdotter (Røymål 2 a) f. 1698, d. Lid 1767. II 1769 Mari Olavsdotter Finnkosi (ukj.) f. 1706. - Etter Kjetil: ervingar ukjende.
16.   Olav f. 1703 d. Rolleivstad 1765 ~ Tore Kjetilsdotter (Gisle 52) f. 1763 d. Rolleivstad 1793.
17.   Tormod f. 1707 d. Heimdal 1777 ~ Margit Nilsdotter (ukj.) f. 1705, d. 1786. L.lem.
18.   Anstein d. fyri 1744 ~ Sigrid Taraldsdotter (Homme 3) f. 1702, d. Øyan fyri 1753.
19.   Ingebjørg ~ N.N. 2 born. Ukjende.
20.   Anne ~ Olav Svenske f. 1693, d. 1775. Ervingar ukjende.
21.   Aslaug f. 1713.
22.   Gro Lier. - Ekkje 1738.
IV.   Olav Olavsson Tveit og Tore Kjetilsdotter. 3 born.
23.   Ragnhild f. 1742 ~ 1765 Jon Tarjeisson (Rolleivstad 2).
24.   Margit f. 1748 ~ 1772 Tore Auversson Flaten (Tveitane 23).
25.   Olav f. 1751. ~ 1771 Asgjerd Olavsdotter Tveit (ukj.) f. 1743, d. Grave 1813. - 4 born. Alle d. små.
IV.   Tormod Olavsson Heimdal og Margit Nilsdotter. 4 born f. Heimdal.
26.   Jon f. 1730 ~ I 1769 Birgit Øysteinsdotter/Nordgarden f. 1727 II 1799 Birgit Rasmusdotter/Lisland f. 1753. - Ervingar ukjende.
27.   Olav f. 1738, d. Heimdal 1827 ~ 1782 Margit Olavsdotter/Flekstveit (ukj.) f. 1741, d. Heimdal 1828.
28.   Anne f. 1740 ~ 1769 Anstein Andresson Hadeland (Homman 13).
29.   Kjetil f. 1746. - Ug. 1801.
IV.   Anstein Olavsson og Sigrid Taraldsdotter. 2 born (tvill.) f. Øyan.
30.   Marte f. 1732 d. Tjønnå 1815 ~ 1767 Em. Per Olavsson Kosi (ukj.) f. 1697 d. Båthuset 1777. Han ~ I Kristi Halvorsdotter (ukj.) f. 1692 d. Kosi 1763. Sk. Kosi u: Midtsund 1763.
31.   Sigrid f. 1732.
V.   Olav Tormodsson Heimdal og Margit Olavsdotter. 3 born f. Heimdal, 1 gj. død.
32.   Margit f. 1784.
33.   Tormod f. 1791 ~ I 1814 Anne Andresdotter Brauti (ukj.) f. 1791, d. Berge 1836 II 1839 E. Kjersti Persdotter (Grå 34) f. 1769 d. Tjønnås 1841 III 1849 Ingebjørg Jonsdotter (Homme 110) f. 1819.
V.   Marte Ansteinsdotter og Per Olavsson Kosi. 2 born f. Kosi u: Midtsund.
34.   Kjersti f. 1769 ~ I 1791 Svein Vernsson Tjønnås (Nils J. 7) II 1839. Tormod Olavsson Heimdal (Grå 33). - Kjersti ein son Anstein f.
Spjotsodd 1789. Far: Auver Olavsson (Haugen 18).
35.   Per f. 1772.
VI.   Tormod Olavsson Heimdal og I Anne Andresdotter II Kjersti Persdotter III Ingebjørg Jonsdotter. I 8 born, 2 gj. døde. Med II ingen born. III 1 gut:
  36-40 f. Heimdal, 41 f. Brandbu, 42 f. Tjønnås.
36.   Margit f. 1817.
37.   Sigrid f. 1820 ~ 1842 Tarjei Mikkelsson (Utsund 38).
38.   Tone f. 1823 ~ 1855 Em. Halvor Andresson Nuten (Homman 47).
39.   Andres f. 1826. - U.S.A. ~ N.N. Ein son prest.
40.   Hæge f. 1828 ~ 1854 Høye (Helge) Olavsson Porsmyr (Langlid 37).
41.   Gunnhild f. 1831. - Til Bø 1857. ~ N.N. - Teglbrennar i Flåbygd.
42.   Jon f. 1853.
 
C. Ættleggine frå Vern Grå:
a. Jan Vernsson.
b. Lars Vernsson.
c. Knut Vernsson.
d. Jon Vernsson
II.   Vern Olavsson Tveit og Gudve Tormodsdotter. 9 born. Sk. Tveit 1732. Vern liver.  [UP]
43.   Talleiv. Ukj.
44.   Jan ~ Hæge Andresdotter (ukj.) d. fyri 1744. Ættlegg 1.  [DOWN]
45.   Anne f. 1668 ~ Nils Jonsson (sjå Nils J. 1).
46.   Lars ~ I N.N. II Ingebjørg Jørundsdotter. Barnlaus. Ættlegg 2.
47.   Knut f. 1672 d. Donstad 1771 ~ Øli Aslaksdotter (Donstad 5) f. 1687, d. Donstad 1773. Ættlegg 3.
48.   Jon f. 1673 d. Tveit 1763 ~ N.N. Ættlegg 4.  [DOWN]
49.   Margit ~ Dreng Jonsson, sjå Dreng J.
50.   Else ~ I Em. Rolleiv Såmundsson Bakken, II 1739 Olav Aasheim, båe Seljord.
50a. Sigrid ~ Øystein Sveinungsson Sundsbarm (Haukom 117).
 
A. Ættleggen frå Jan Vernsson. 2 hovudgreinir.
III.   Jan Vernsson Tveit og Hæge Andresdotter. 6 born.  [UP]
51.   Gudve f. 1706 ~ Talleiv Bjørgulvsson (Syftestad 22).
52.   Anne.
53.   Rannei ~ Såmund Aslaksson (Øyan 6).
54.   Auver f. 1710 d. Tveit 1774 ~ Såve Nerisdotter (Aasmundtveit 12) f. 1712 d. Tveit 1775.
55.   Aslaug f. 1719 ~ I Hans Johannesson (Epletveit 7a) II Em. Leidulv Torvildsson (Aamtveit 17).
56.   Sigrid f. 1728 ~ Tor Rolleivsson Lid (Epletveit 11).
IV.   Auver Jansson Tveit og Såve Nerisdotter. 5 born.
57.   Gunnhild f. 1734 ~ Olav Eivindsson Rui (Haugen 7).
58.   Vern f. 1737 d. Støyle 1807 ~ 1759 Sigrid Knutsdotter (ukj.) f. 1731 d. Støyle 1818. H.grein 1.
59.   Aase f. 1740 d. Rui 1785 ~ Olav Mattiasson Snøås.
60.   Jan f. 1746 d. Finnkosi 1814 ~ I 1770 Anne Olavsdotter (Breidalen 4) f. 1744, d. 1782 II 1872 Tone Olavsdotter/Holtan (ukj.) f. 1749, d. 1800 III 1801 E. Asgjerd Andresdotter (Staulslid 3) f. 1747. H.grein 2.
61.   Hæge f. 1749 ~ 1769 Tor Kjetilsson (Hovdekleiv 1).
 
H.grein 1. 4 greinir.
V.   Vern Auversson Støyle og Sigrid Knutsdotter. 7 born.
  F.stad: 62 f. Nordgarden 63-64 f. Tveit 65 f. Hovdekleiv 66 f. Djuve 67 f. Tveit 68 f. Kyrkjebø.
62.   Såve f. 1760 ~ I 1780 Em. Olav Jonsson Støyle (Grå 314) II 1792 Torvild Halvorsson (Kosi 12).
63.   Olav f. 1761 d. Støyle 1828 ~ 1788 Anne Johannesdotter (Viking 8) f. 1764 d. Vesterdal 1847. Grein 1.
64.   Hans f. 1763 d. Apalstoi 1846 ~ 1793 Aslaug Larsdotter (Eidstoi 6) f. 1768. Grein 2
65.   Torbjørg f. 1766 ~ I 1793 Svein Olavsson (Landsverk 18) II 1804 Aadne Torsson Noraberg. H.mo.
66.   Auver f. 1770 d. Terdal 1846 ~ 1791 Anne Jonsdotter (Rolleivstad 6) f. 1767 d. Setflot 1846. Grein 3.
67.   Knut f. 1774 ~ 1800 Ingebjørg Aslaksdotter (Utbøen 4) f. 1772, d. Sundet 1833. Grein 4.
68.   Hæge f. 1777 ~ 1821 Em. Øystein Olavsson Aardalen (Finne 152).
 
Grein 1.
VI.   Olav Vernsson Støyle og Anne Johannesdotter. 8 born, 2 døde: 69-70 f. Kyrkjebø 71-74 f. Støyle.
69.   Johannes f. 1790 d. Kåvejuve 1858 ~ I 1816 Såve Olavsdotter (Finne 153) f. 1784 d. Kåvejuve 1843. II 1845 E. Anne Drengsdotter (Dreng 21) f. 1807, d. Berge u: Moen 1881.
70.   Sigrid f. 1792 ~ 1821 Tarjei Såmundssoli (Dalen 42) Ein gut Tor f. 1821.
71.   Anlaug f. 1795.
72.   Såve f. 1798 ~ 1823 Eivind Aslaksson Dalastaul (Storlid 9).
73.   Birgit f. 1801 ~ 1821 Torvild Aslaksson Bergdal (Storlid 13).
74.   Vern f. 1806 ~ 1831 Sigrid Aanundsdotter/Vesterdal (ukj.) f. 1810.
VII.   Johannes Olavsson Kåvejuve og I Såve Olavsdotter II Anne Drengsdotter. I 4 born. 2 døde II 3 born. 1 død.
  F.stad: 75-76 f. Støyle 77-78 f. Kåvejuve.
75.   Ingebjørg f. 1820 ~ 1846 Em. Torjus Sondresson Havslund (Kvålset 23).
76.   Anne f. 1824.
77.   Johannes f. 1845, d. Aardalen 1916 ~ 1869 Gunnhild Aanundsdotter (Homme 53) f. 1843, d. Aardalen 1935.
78.   Såve f. 1847 ~ 1873 Em. Tor Torvildsson Nykos (Storlid 79).
VII.   Vern Olavsson og Sigrid Aanundsdotter. 8 born. 2 døde. - 79 f. Tveit 80-81 f. Bjørnflaten 82-84 f. Juve.
79.   Anne f. 1832.
80.   Aasne f. 1835, d. Juve 1843.
81.   Aanund f. 1839.
82.   Anne f. 1842.
83.   Aasne f. 1844.
84.   Olav f. 1847.
- Vern og Sigrid m/ 5 born til Holt 1851.
VIII.   Johannes Johannesson Aardalen og Gunnhild Aanundsdotter. 4 born.
  F.stad: 85 f. Drangstveit 86 f. Rønningen i Kilen 87 f. Nordgarden 88 f. Aardalen.
85.   Johannes f. 1870 ~ 1896 Ingebjørg Aslaksdotter f. Mæbrekk i Vinje d. Brekke 1920.
86.   Anne f. 1872 d. 1938 på Gamleheimen Ug.
87.   Aanund f. 1875 d. Aardalen 1943 ~ Kari Knutsdotter (Aadne 0. 34) f. 1874.
88.   Gro f. 1883. Ug. B: Aardalen.
IX.   Johannes Johannesson Brekke og Ingebjørg Aslaksdotter. 9 born. B: Brekke i Aabø, Vinje.
89.   Gunnhild f. 1897 d. 1943 ~ Gunnleik Rui, Eidsborg.
90.   Aslaug f. 1899 d. 1921.
91.   Aslak f. 1901 ~ 1937 Bertha Fardal, Sunnhordland f. 1917.
92.   Johans f. 1905 d. 1949 ~ 1930 Tone Bølid.
93.   Olav f. 1909 d. 1924.
94.   Margit f. 1911.
95.   Gudrun f. 1913 ~ 1939 Knut Slettetveit, Mo.
96.   Aanund f. 1915 ~ 1942 Gunnhild Aase, Seljord.
97.   Signe f. 1917.
IX.   Aanund Johannesson Aardalen og Kari Knutsdotter. 8 born.
  F.stad: 98-99 f. Skien 100-101 f. Lundevallsdalen 102-103 f. Moen 104-105 f. Aardalen.
98.   Hjalmar ~ Sina Guttormsen, d. 1954.
99.   Gunnhild f. 1902 ~ 1930 Karl Otmar Østreborge. 5 born. B: Stokke.
100.   Knut f. 1904. - U.S.A. 1928.
101.   Sveinung f. 1907 ~ 1932 Rigmor Vesterskov f. 1915. 4 born. B: Svindal.
102.   Olav f. 1909 ~ 1932 Andrea Jusureid f. 1911. Han døde 1944. 7 born. B: Dalane.
103.   Aashild f. 1912 ~ 1934 Em. Olav Olavsson Lundeberg (Finne 134).
104.   Magnhild f. 1914 ~ 1932 Olav Olavsson Lundeberg (Finne 134).
105.   Tarald f. 1918 ~ 1940 Signe Kjetilsdotter (Fjælerud 109) f. 1918. 4 born. B: Dalane.
X.   Hjalmar Aanundsson Aardalen og Sina Guttormsen. 8 born.
98.   a. Arnold Johannes.
98.   b. Kari Ester.
98.   c. Gerda Lillian.
98.   d. Georg Samuel.
98.   e. Solveig Hilda.
98.   f. Willy Daniel.
98.   g. Harry Josef.
98.   h. Kjell Aage.
 
Grein 2.
VI.   Hans Vernsson og Aslaug Larsdotter. 8 born, 2 døde.
  F.stad: 106 f. Kyrkjebø 107 f. Eksempelen 108-109 f. Skarprud 110 f. Juveland 111 f. Flaten.
106.   Sigrid f. 1794 ~ 1817 Knut Olavsson Lid (Finne 55).
107.   Aslaug f. 1796 ~ 1823 Gunnleik Vetlesson Juve (Loupedalen 55).
108.   Signe f. 1799 ~ I 1817 Høye Olavsson (Aadne 0. 169) II 1854 Em. Torjus Nordgarden (Huvestad 79).
109.   Såve f. 1801.
110.   Vern f. 1807 ~ I 1827 E. Ingebjørg Bjørgulvsdotter II 1864 Else Tarjeisdotter. B: Gullkopp u: Skjelbreid.
111.   Birgit f. 1810.
 
Grein 3.
VI.   Auver Vernsson/ og Anne Jonsdotter. 7 born, 2 døde.
  F.stad: 112 f. Kyrkjebø 113 f. Meinstad 114 f. Gullnes, 115 f. Midtbøen, 116 f. Leite.
112.   Vern f. 1792 ~ 1816 Kari Gjermundsdotter Tveit (ukj.) f. 1790.
113.   Jon f. 1794, d. Landsverk 1853. Ug.
114.   Knut f. 1799, d. Sagabukti 1888 ~ 1827 Guro Helgesdotter (Langlid 21) f. 1797.
115.   Tarjei f. 1801, d. Aase 1842 ~ 1830 Ingebjørg Torbjørnsdotter (Huvestad 159) f. 1802, d. Aase 1842.
116.   Sigrid f. 1807 ~ I 1831 Knut Kjetilsson (Svolsbru 9) II 1857 Gunnar Larsson (Grotnes 118).
VII.   Vern Auversson og Kari Gjermundsdotter. 9 born, 4 døde.
  F.stad: 117 f. Heggtveit, 118 f. Tveit, 119-122 f. i Fyresdal.
117.   Auver f. 1816, d. Y2 år.
118.   Ragnhild f. 1817. - Stavanger 1840.
119.   Sigrid f. - Stavanger 1831.
120.   Auver f. 1824. - Stavanger.
121.   Jon f. 1826. - Stavanger.
122.   Gunnhild f. 1828. - Stavanger.
- Vern og Kari til Fyresdal kring 1818, til Stavanger 183 l. «Fille-Vern», sjå Veum: Fyresdal.
VII.   Knut Auversson Setflot og Guro Helgesdotter. 5 born.
  F.stad: 123 f. Midtsund, 124-125 f. Bukkøy, 126-127 f. Setflot.
123.   Tor f. 1827 ~ 1855 Birgit Aamundsdotter Bakken, Seljord f. 1835.
124.   Anne f. 1831 ~ 1872 Tov Kjetilsson Setflot (Hurrong 113).
125.   Auver f. 1833 d. 1913 i N:dal ~ 1858 Margit Eiriksdotter Plassen, Bø f. 1826, d. 1918.
126.   Kristense f. 1838, d. U.S.A. ~ 1869 Olav Jonsson, skom. f. Grovum i N:dal 1840, d. U.S.A.
127.   Høye f. 1843, d. U.S.A. ~ 1871 Anne Sveinsdotter (Nordskog 39) f. 1852, d. U.S.A.
VII.   Tarjei Auversson Omdalen og Ingebjørg Torbjørnsdotter. 4 born: 128-129 f. Omdalen 130-131 f. Aase u: L.verk.
128.   Anne f. 1830 ~ 1863 Svein Sveinsson Tjønnås (Nils J. 21).
129.   Torbjørn f. 1834, d. U.S.A. ~ 1860 Birgit Kjetilsdotter (Svolsbru 20) f. 1842, d. U.S.A.
a. Tarjei f. Bergan 1860.
b. Ingebjørg f. Bergan 1863.
- Torbjørn og Birgit m/ 2 born til U.S.A.1865.
130.   Auver f. 1838. - U.S.A. 1861.
131.   Andi f. 1842. - U.S.A. 1864.
VIII.   Tor Knutsson og Birgit Aasmundsdotter 2 born f. i Fj.sund.
 
132.   Anne f. Haugen 1855.
133.   Guro f. Sollid 1858. - Tor og Birgit m/ 2 born til Drangedal 1859.
VIII.   Auver Knutsson og Margit Eiriksdotter. 2 born f. i Nissedal. - Auver til Nissedal 1858.
134.   Eirik f. Nordal 1860, d. 1945 ~ 1883 Barbro Tarjeisdotter (Sinnes 58) f. 1862, d. 1949.
135.   Knut f. Kleivan 1866. - U.S.A. ~ N.N. Engelsk. B: Minn.
VIII.   Kristense Knutsdotter og Olav Jonsson. 4 born.
136.   Margit f. Spjotsodd 1869.
137.   Kari f. Brekke 1871.
138.   Gunnhild f. Sagabukti 1873.
139.   Anne f. Sagabukti 1875.
- Kristense og Olav m/ 4 born til U.S.A. 1875.
VIII.   Høye Knutsson og Anne Sveinsdotter. 3 born.
140.   Guro f. Spjotsodd 1872.
141.   Anne f. Lid 1874.
142.   Kristense f. Lid 1877.
- Høye, tambur og Anne m/ 3 born til U.S.A. 1883.
IX.   Eirik Auversson Evja og Barbro Tarjeisdotter. 10 born.
143.   Margit d. 15 år.
144.   Tarjei f. 1886.
145.   Anne f. 1888.
146.   Andreas f. 1890.
147.   Knut f. 1893.
148.   Edvard f. 1895 ~ I 1917 Gunnhild Endresdotter (Utsund 90) f. 1874, d. 1934 på Groven. II Konstanse Kjetilsdotter (Lundevall 188) f. 1902.
149.   Gunnhild f. 1897.
150.   Margit f. 1899.
151.   Johan f. 1903.
152.   Lina f. 1905.
X.   Edvard Eiriksson Evja og I Gunnhild Endresdotter II Konstanse Kjetilsdotter.
153.   Einar Bertinius f. Straumstaul 1918 ~ 1944 Anne Eivindsdotter (Vedfall 24) f. 1923.
154.   Borgny Anette f. Haugland 1921 ~ 1944 Kristian Antonsen f. Solli i Østfold. B: Østfold.
155.   Klara f. 1936.
156.   Halvard f. 1945.
 
Grein 4.
VI.   Knut Vernsson og Ingebjørg Aslaksdotter. 3 born, 1 død: 157 f. Flaten 158 f. Skarprud.
157.   Aslak f. 1801 d. Seland 1877 ~ I 1825 Gunnhild Knutsdotter (Svolsbru 30) f. 1804 d. Heggtveit 1834. II 1835 Såve Olavsdotter (Haugen 141) f. 1815, d. Uppsund 1893.
158.   Vern f. 1803 d. Nissedal ~ I 1829 Margit Talleivsdotter Fjalestad f. 1808 II 1844 E. Susanne Jørundsdotter (Roholt 110) f. 1794. - Vern til Nissedal 1826. Hev ætt etter seg der.
VII.   Aslak Knutsson Uddedalen og I Gunnhild Knutsdotter II Såve Olavsdotter. I 3 born II 9 born, 4 døde.
  F:stad: 159-160 f. Sunde 161 f. Heggtveit 162 f. Tveit 163-164 f. Breidalen 165-166 f. Uddedalen.
159.   Knut f. 1826 d. Bergan 1886 ~ 1851 Gunnhild Eivindsdotter (Huvestad 127) f. 1822 d. Nørstrud 1894.
160.   Ingebjørg f. 1829 ~ 1853 Leiv Eivindsson Uppgarden (Huvestad 126).
161.   Liv f. 1832.
162.   Olav f. 1837 d. U.S.A. ~ I 1859 Kari Halvorsdotter Grave, Bø f. 1837 d. Myrfjøll 1872 II 1874 Aslaug Johannesdotter (Utsund 78) f. 1852 d. U.S.A.
163.   Gunnhild f. 1842 ~ 1874 Halvor Olavsson Grave, Bø, f. 1847.
164.   Olav f. 1844 ~ 1874 Mari Eilevsdotter Forstøyl, Høydalsmo f. 1849.
165.   Gunnbjørg f. 1850 ~ 1887 Aanund Johannesson Kleppskog (Sanden 103).
166.   Søren f. 1853, d. Selstø 1918 ~ 1878 Hæge Aslaksdotter (Haugen 42) f. 1855, d. Lårdal 1937.
VIII.   Knut Aslaksson Bergan og Gunnhild Eivindsdotter. 7 born.
  F.stad: 167 f. Uppgarden 168-171 f. Magnushommen 172 f. Jusurheid 173 f. Vesterdal.
167.   Aslak f. 1852. - Drukna i Dala-åi med dammen gjekk.
168.   Eivind f. 1854 d. Nørstrud 1908 ~ 1893 Aasne Nørstrud (Homman 64a) f. 1869.
169.   Gunnhild f. 1855 ~ 1901 Bjørn Knutsson (Øyan 29). Gunnhild ei dotter Andrea. a. Andrea f. 1889 ~ 1910 Såmund Såmundsson (Øyan 45).
170.   Gunnbjørg f. 1857 ~ 1878 Olav Olavsson Lundeberg (Finne 89).
171.   Margit f. 1859 ~ 1890 Em. Bjørn Halvorsson Moen (Aabø-Groven 40).
172.   Knut f. 1862 d. Nørstrud 1900 ~ 1889 Birgit Torbjørnsdotter (Aabø 56) f. 1868 d. Nørstrud 1941.
173.   Jon f. 1866 d. U.S.A. ~ Ingebjørg Halvorsdotter (Grå 186).
VIII.   Olav Aslaksson Myrfjøll og I Kari Olavsdotter II Aslaug Johannesdotter., I 6 born. 1 død II 3 born.
  F.stad: 174 f. Uddedalen 175 f. Landsverk 176 f. Grave 177-181 f. Myrfjøll u: Haukom.
174.   Else f. 1859. - U.S.A. 1882.
175.   Aslak f. 1860. - U.S.A. 1881.
176.   Olav f. 1862. - U.S.A. 1882.
177.   Halvor f. 1867. - U.S.A. 1882.
178.   Knut f. 1869. - U.S.A. 1885.
179.   Kari f. 1877. - U.S.A. -
180.   Johannes f. 1880. - U.S.A.
181.   Anne f. 1882. - U.S.A.
- Olav og Aslaug m/ 4 born til U.S.A. 1885.
VIII.   Gunnhild Aslaksdotter og Halvor Olavsson Grave. 5 born.
  F.stad: 182 f. Grave 183 f. Uddedalen 184 f. Utbøen 185 f. Karlsrud 186 f. ukj.
182.   Aslak f. 1874 ~ 1913 Birgit Egilsdotter (Haugen 134) f. 1892. - Utflutte.
183.   Olav f. 1877, d. ikring 19.30.
184.   Såve f. 1879 ~ 1901 Olaus Olavsson Heimdal (Sanden 233).
185.   Anne f. 1883. - U.S.A. ~ N.N.
186.   Ingebjørg f. 18?? ~ Jon Knutsson Bergan (Grå 173).
VIII   Olav Aslaksson og Mari Eilevsdotter. 3 born.
  F.stad: 187 f. Heggtveit 188-189 f. Uppsund.
187.   Gro f. 1874.
188.   Signe f. 1877.
189.   Aslak f. 1879.
- Olav og Mari m/ 3 born til Lårdal 1880.
VIII.   Søren Aslaksson Selstø og Hæge Aslaksdotter. 9 born. 1 død.
  F.stad: 190 f. Midtbøen 191-192 f. Kvennes 193 f. Orlid 194-197 f. Selstø i Lårdal.
190.   Aslak f. 1878 ~ 1908 Gunvor Aanundsdotter (Utbøen 174) f. 1883 d. 1953.
191.   Olav f. 1880 ~ 1913 Sigrid Torjusdotter Veamyr, Fyresdal f. 1889.
192.   Ingebjørg f. 1881 ~ 1909 Andreas Bendiksson Rindebakken, Fyresdal f. 1873. 7 born.
193.   Signe f. 1883 ~ 1923 Anton Olsen Kjølle, Foldal f. 1879. Død. 2 born. B: Nittedal.
194.   Anne f. 1885 ~ Ivar Bendiksson Rindebakken. 3 born.
195.   Aslak f. 1887 ~ 1921 Gunnhild Eivindsdotter (Storlid 110) f. 1896.
196.   Knut f. 1891 ~ 1914 Signe Marie Andresdotter (Svanajord 183) f. 1896. Død.
197.   Håkon f. 1893. Ug.
IX.   Eivind Knutsson Nørstrud og Aasne. 6 born f. Nørstrud.
198.   Gunnhild f. 1894 ~ U.S.A. Ottar Aanundsson Skatter (Utbøen 177).
199.   Knut f. 1897 ~ 1927 Hæge Aadnesdotter (Raudkleiv 28) f. 1893. - 4 born f. Nørstrud.
a. Inger f. 1928.
b. Aase f. 1931.
c. Eldrid f. 1933.
d. Astrid Margit f. 1938.
200.   Sigurd f. 1900 ~ 1933 Gunnlaug Tellefsdotter Fjalestad (Nape-ætt) f. 1903.
201.   Sigrid f. 1903 ~ 1932 Johannes Torsteinsson Bakken, Langlim f. 1899.
202.   Margit f. 1906 ~ 1928 Hans Halvorsson Lønnegraff (Hustveit 148).
IX.   Knut Knutsson Nørstrud og Birgit Torbjørnsdotter. 4 born. 203 f. Jusureid 204-206 r. Nørstrud.
203.   Gunnhild f. 1890 ~ 1910 Bjørn Knutsson Vesterdal (Lid 60).
204.   Hans f. 1892 d. ung.
205.   Knut f. 1896 ~ 1930 Ingebjørg Dortea Knutsdotter (Lid 69) f. 1902. 1 dotter. a. Bjørg f. 1934.
206.   Hans Torvald f. 1899 d. ~ 1929 Aase Sveinsdotter (Skare 48) f. 1906. Han utskiftningsdomar. 3 born:
a. Knut f. 1931.
b. Norunn f. 1934.
c. Helge f. 1934. B: Trondheim.
IX.   Aslak Sørensson Selstø og Gunnvor Aanundsdotter. 10 born f. Selstø i Lårdal.
207.   Hæge f. 1908 ~ 1931 Johan Nordal Ottesen Gloslie, Nittedal f. 1902. B: Oslo.
208.   Kristine f. 1910. Ug.
209.   Signe Andrea f. 1911, d. 1944.
210.   Anna f. 1913 ~ Eilev Olavsson Auversækre, Høydalsmo.
211.   Søren f. 1914 ~ 1940 Anne Kjetilsdotter Tveiten, Lårdal f. 1910.
212.   Eivind f. 1916. Ug.
213.   Olav f. 1918 ~ 1943 Anne Endresdotter (Svolsbru 121) f. 1916. B: Lårdal.
214.   Aslak f. 1920 ~ 1949 Johanne Bjørgulvsdotter Nygård. B: Lårdal.
215.   Aanund f. 1922. Ug.
216.   Håkon f. 1924 ~ 1949 Ragnhild Bjørgulvsdotter Nygård. B: Lårdal.
IX.   Olav Sørensson Strånd og Sigrid Tarjeisdotter. 8 born f. Veamyr.
217.   Helga f. 1914.
218.   Torny f. 1915 ~ Aane Nilsen, Oslo. B: Oslo.
219.   Sverre f. 1917 ~ Ruth Kittilsen. B: Svelvik.
220.   Tarjei f. 1920.
221.   Sigmund f. 1923.
222.   Edvin f. 1926.
223.   Sigrid f. 1928.
224.   Olaug f. 1930.
IX.   Aslak Sørensson Strånd og Gunnhild Eivindsdotter. 2 born f. Strånd.
225.   Hildegunn f. 1922 ~ 1941 Toralf Aslaksson Grave (Utbøen 113).
226.   Einar f. 1932.
IX.   Knut Sørensson Strånd og Signe Maria Andresdotter. 4 born: 227-228 f. Selstø 229-230 f. Bakken.
227.   Hilde f. 1918 ~ 1947 Lars Julius Kjeldin, Halden.
228.   Magnhild f. 1918 ~ 1937 Halvor Gunnarsson Limoen, Øyfjell f. 1915.
229.   Agnes ~ Edvard Jonassen, Porsgrunn.
230.   Synøve f. 1921 ~ Gunnleik Knutsson Lier (Folkvard 28). H. grein 2.
V.   Jan Auversson Finnkosi og Anne Olavsdotter. 5 born f. Finnkosi, 1 død.
231.   Hæge f. 1771 ~ 1796 Eivind Andresson Bakken (Haugen 177).
232.   Auver f. 1775, d. Grave 1848 ~ 1800 E. Jorunn Aslaksdotter (Utbøen 3) f. 1769, d. Grave 1832.
233.   Såve f. 1778 ~ 1799 Endre Aamundsson Tveit (Sandland II 40).
234.   Mari f. 1780 ~ 1808 Mikkel Tarjeisson (Utsund 21).
VI.   Auver Jansson Finnkosi og Jorunn Aslaksdotter. 6 born. 1 død: 235 f. Grave 236-239 f. Finnkosi.
235.   Auver f. 1801, d. Finnkosi 1877 ~ 1827 Gunnhild Aslaksdotter (Kallåk 99) f. 1802.
236.   Anne f. 1803 ~ 1820 Øystein Jansson Finnkosi (Aabø 5).
237.   Såve f. 1808 ~ 1833 Torjus Såvisson Moen (Kallåk 93).
238.   Ingebjørg f. 1809 ~ 1836 Hans Eivindsson (Hurrong 160).
239.   Tone f. 1812 ~ 1838 Pål Hermodsson Fotland, Mo.
VII.   Auver Auversson Finnkosi og Gunnhild Aslaksdotter. 9 born f. Finnkosi. 2 døde.
240.   Auver f. 1829, d. 1850.
241.   Sigrid f. 1831. - U.S.A. 1852.
242.   Aslak f. 1833, d. U.S.A. ~ 1861 Ingebjørg Såmundsdotter (Hurrong 70) f. 1838 d. U.S.A.
243.   Knut f. 1835. - Skien 1866.
244.   Jorunn f. 1837.
245.   Aslak f. 1839.
246.   Rannei f. 1843 ~ 1877 Eilev Olavsson (Raudkleiv 14).
VIII.   Aslak Auversson Finnkosi og Ingebjørg Såmundsdotter. 9 born f. Finnkosi, 2 døde.
247.   Gunnhild f. 1862. - U.S.A. 1882.
248.   Gunnvor f. 1865. - U.S.A. 1882.
249.   Jorunn f. 1871 ~ i U.S.A. Halvor Jonsson (Bratterud 4 a).
250.   Signe f. 1873. - U.S.A. 1885.
251.   Sigrid f. 1875. - U.S.A.
252.   Auver f. 1878. - U.S.A.
253.   Knut f. 1880. - U.S.A.
- Aslak og Ingebjørg ml 5 born til U.S.A. 1884.
 
b. Ættleggen frå Lars Vernsson.
III.   Lars Vernsson og N.N. 5 born.
254.   Olav f. 1713 d. Finnkosi 1767 ~ Mari Olavsdotter (ukj.) f. 1706. Ho ~ II 1769 Olav Kjetilsson Lid f. 1696 d. 1780.
255.   Aslaug f. 1718 ~ Em. Ståle Olavsson (Breidalen 1).
256.   Sigrid d. fyri 1746 ~ Asbjørn Olavsson. Ei dotter. Sk. Vesterdal nigard 1746.
a. Ragnhild f. 1743.
257.   Aavald f. 1721.
258.   Vern f. 1724 ~ I Ingebjørg Eivindsdotter (ukj.) d. Haugen 1769 II 1772 Tone Olavsdotter Gullnes (ukj.) Med II ikkje born.
IV.   Olav Larsson Finnkosi og Mari Olavsdotter. 4 born.
259.   Olav f. 17?? ~ 1777 Sigrid Asbjørnsdotter (ukj.) f. 1748, d. Grave 1779. Ein gut, d. liten.
260.   Ragnhild f. 1751.
261.   Jorunn f. 1754.
262.   Lars f. 1757.
IV.   Vern Larsson Haugen og Ingebjørg Eivindsdotter. 5 born f. Haugen i Tveitgrenni.
263.   Lars f. 1750 d. Haugen 1810 ~ 1776 Asbjørg Torkjellsdotter (ukj. q. v. m.) f. 1741, d. Haugen 1835.
264.   Ragnhild f. 1756 ~ 1786 Kjetil Knutsson/Groven (Svolsbru 2).
265.   Gunnvor f. 1759 ~ 1790 Auver Olavsson (Haugen 18).
266.   Eivind f. 1762, d. 1769.
267.   Ingebjørg f. 1766.
V.   Lars Vernersson Haugen og Asbjørg Torkjellsdotter. 2 born f. Haugen. 1 død.
268.   Ingebjørg f. 1781 ~ 1802 Johannes Johannesson Lid (Viking 9).
 
c. Ættleggen frå Knut Vernsson.
III.   Knut Vernsson Donstad og Øli Aslaksdotter. 1 son.
269.   Olav f. 1727, d. Donstad 1806 ~ Gro Guttormsdotter (Sandland II 8) f. 1734, d. Donstad 1807.
IV.   Olav Knutsson Donstad og Gro Guttormsdotter. 6 born f. Donstad, 1 død.
270.   Knut f. 1760 d. Donstad 1836 ~ I 1799 Gunnhild Kjetilsdotter (ukj.) f. 1734, d. Donstad 1807. II 1809 E. Anne Aanundsdotter Bergland. - Barnlause.
271.   Guttorm f. 1762 d. i H.mo ~ 1797 E. Turid Auversdotter Kvåle, H.mo. Ein son Knut f. 1798, d. 1802.
272.   Aslak f. 1765, d. 1792.
273.   Anne f. 1768 ~ I Eilev Auversson Kvåle, H.mo II 1808 Talleiv Olavsson (Brekke 1).
274.   Olav f. 1773 ~ 1798 Ingebjørg Talleivsdotter Øygarden, H.mo. B: Truleg i Høydalsmo.
V.   Knut Olavsson Donstad og Gunnhild Kjetilsdotter. 3 born f. Donstad, 2 døde.
275.   Aslak f. 1805, d. Bjåland 1880 ~ 1829 Aslaug Gunnleiksdotter (Storlid 165) f. 1811 d. Bjåland 1884.
- Med Aslak gjeng Grå-ætti ut på Donstad. Eivind Sfeffasson flyt inn 1837.
VI.   Aslak Knutsson Bjåland og Aslaug Gunnleiksdotter. 2 born: 276 f. Donstad 277 f. Berge.
276.   Gunnhild f. 1830 ~ 1848 Olav Knutsson Dalen (Håtveit 57).
277.   Knut f. 1840, d. Bjåland 1907 ~ 1860 Dordi Torvildsdotter (Kallåk 41) f. 1840, d. Bjåland 1922.
VII.   Knut Aslaksson Bjåland, lærar, og Dordi Torvildsdotter. 11 born f. Bjåland, 1 død.
278.   Aslak f. 1861. - U.S.A. 1881, d. ug. Var formann på sagbruket av Gunnleik Bergland i Michigan.
279.   Aslaug f. 1863 ~ 1890 Talleiv Larsson (Espetveit 60).
280.   Gunnhild f. 1865 ~ 1882 Olav Aanundsson Drangstveit (Homme 55).
281.   Anne f. 1867 ~ 1887 Jens Jensson Venås/Sælid f. 1855, d. 1934 Lie i Botne, Vestfold.
282.   Torvild f. 1871 ~ 1896 Tone Eivindsdotter, Seljord f. Harthol 1871 d. Bjåland 1943.
283.   Gunnleik f. 1873. - U.S.A. ~ Ingerid Nyberg frå Østerdalen. 5 born.
284.   Birgit f. 1877 ~ 1906 Em. Talleiv Torsson (Kleiv 65).
285.   Knut f. 1879 ~ 1917 Egeleiv Halvorsdotter (Nordskog 66) f. 1886.
286.   Tarald f. 1879 d. Vinje 1946 ~ I 1920 Ingebjørg Turine Olavsdotter, f. Damkosi 1899, d. 1923. II 1929 Ingebjørg Olavsdotter Heie, Vinje f. 1894. Med II ikkje born.
287.   Knut f. 1881, d. 1923 ~ 1904 Gunnhild Olavsdotter (Sandland II 35) f. 1882.
VIII.   Anne Knutsdotter og Jens Jensson Sælid. 11 born: 288-295 f. Sælid 296-298 f. i Lardal.
288.   Hæge f. 1887 ~ 1915 Olav Tovsson (Svanajord 85).
289.   Jens f. 1887 ~ Thora Jonsdotter Kasin, Gransherad f. 1891. 5 born, 1 død. - U.S.A. 1913.
290.   Knut f. 1888 ~ 1918 Ragnhild Aasmundsdotter (Eivindstøyl 19) f. 1894, d. 1941. Ei dotter Anne f. 1918.
291.   Dordi f. 1891 ~ Lars Aasenden f. 1891 i Våle, Vestfold. 5 born. B: Andebu.
292.   Gudrun f. 1893 ~ 1922 Lars Gunnulvsson Aamlid (Soterud 13).
293.   Torstein f. 1896 ~ I 1929 Julie Dybvik f. 1907 i Kr.sund d. 1937. II Jenny Hansen f. 1915 i Soon. I Ei dotter. II Ein son.
294.   Aslak f. 1898 ~ Anne Karine f. Håkestad i Våle, 1907. 1 dotter f. i Andebu.
295.   Gunnleik f. 1901 ~ Kari Høyesdotter Dalen, Seljord f. 1912. 3 born f. i Botne.
296.   Lauritz f. 1904 ~ 1950 Ingebjørg Talleivsdotter (Kleiv 109) f. Loftsgarden 1919. 2 born f. i Seljord.
297.   Kjetil f. 1906 ~ Elvira f. Bredholt i Rødnes 1913. 2 born f. i Botne.
298.   Thorvald f. 1910 ~ Ingebjørg Olavsdotter Kvåle, Flatdal f. 1910. 3 born.
VIII.   Torvild Knutsson Bjåland og Tone Eivindsdotter 3 born, 1 død.
299.   Dordi f. 1899 ~ 1915 Eivind Guttormsson Nordjorde (Øvrebø 28).
300.   Ingebjørg f. 1909 ~ 19?? Anders Gunnarsson Råmunddalen (Lars M 9).
VIII.   Knut Knutsson Bjåland og Egeleiv Halvorsdotter. 4 born.
  F.stad: 301 f. Uppgarden 302 f. Lundevall 303-304 f. Skipsted.
301.   Ingebjørg f. 1917 ~ 1941 Gunnar Knutsson Slåtta (Manheim 75).
302.   Knut f. 1919.
303.   Dagny f. 1922 ~ 1942 Johans Sveinsson Brekke (Skare 52).
304.   Helga Sigrun f. 1924 ~ 1946 Øystein Tinnesand, Notodden. B: Solum.
VIII.   Tarald Knutsson Bjåland og Ingebjørg Olavsdotter. 1 son.
305.   Kåre ~ 1952 Målfrid Eskeland. B: Lunde.
VIII.   Knut d. y. Knutsson Bjåland og Gunnhild Olavsdotter. 7 born: 306-311 f. Bjåland 312 f. Midtsund.
306.   Knut f. 1905. Ug.
307.   Aasne f. 1907.
308.   Dordi f. 1909.
309.   Olav f. 1912 ~
310.   Gunnleik f. 1914 ~ 1945 Kari Eivindsdotter (Haugen 103) f 1917.
311.   Tarjei f. 1916 ~ 1945 Torbjørg Knutsdotter (Nordskog 114) f. 1924.
312.   Anna f. 1921.
 
d. Ættleggen frå Jon Vernsson.
III.   Jon Vernsson Tveit og N.N. 2 born. Sk. Tveit N. 1752.  [UP]
313.   Torjus d. fyri 1752 ~ Liv Steinarsdotter (Moen 55) f. 1722. Ho ~ II, sjå Homme.  [DOWN]
314.   Olav f. 1719 d. Flaten 1789 ~ I Ragnhild Aavaldsdotter (Ormtveit 14) f. 1721 d. Groven 1766. II 1780 Såve Vernsdotter (Grå 62) f. 1760.
IV.   Torjus Jonsson Tveit og Liv Steinarsdotter. 3 born.  [UP]
315.   Sigrid f. 1745 ~ 1767 Tarald Sveinungsson (Homme 8).
316.   Anne f. 1747 ~ 1770 Vetle Gunnleiksson (Loupedalen 8).
317.   Margit f. 1749 ~ I 1772 Søren Olavsson (Breidalen 5) II 1797 Guttorm Sveinsson (Svein Aa. 4).
IV.   Olav Jonsson Støyle og I Ragnhild Aavaldsdotter II Såve Vernsdotter. I 6 born f. (Støyle). II 4 born f. Flaten u: Kyrkjebø.
318.   Vern f. 1747 d. Støyle 1806.
319.   Jon f. 1748.
320.   Hæge f. 1749 ~ I 1769 Em. Talleiv Knutsson (Håtveit 17) II 1804 Em. Olav Gardvik (Heggtveit 20).
321.   Sigrid f. 1752 ~ 1771 Hans Leidulvsson Haugan (Aamtveit 20).
322.   Margit f. 1756.
323.   Jon f. 1758. B: Håtveit - Ingebjørg Halvorsdotter (Gjersund 2) f. 1765. - Ætt i Lårdal.
324.   Jon f. 1780 ~ 1803 Ingebjørg Såmundsdotter.
325.   Olav f. 1783 ~ 1813 Gunnvor Persdotter/Aamtveit (ukj.)
326.   Tarjer f. 1786 ~ 1813 Svein Tjostolvsson Omsberg (Sanden 12).
327.   Vern f. 1788 ~ 1814 Guro Jakobsdotter (Skarprud 44) f. 1789 d. Fossjord 1853.
V.   Jon Olavsson Flaten og Ingebjørg Såmundsdotter. 2 born f. Flaten.
328.   Såve f. 1804.
329.   Margit f. 1807.
V.   Vern Olavsson Fossjord og Guro Jakobsdotter. 10 born f. Fossjord, 6 døde.
330.   Såve f. 1818 ~ 1842 Øystein Olavsson (Sandland 57).
331.   Jakob f. 1820. - Kr.sand 1838 - «for at hværves».
332.   Anne f. 1826. - Vinje 1848.
333.   Halvor f. 1834. - Lårdal 1834.
 
D. Arnt Grå. 2 ættleggir.
Arnt Grå døde tidleg og me veit lite om han. I eit skifte på Tveit 1700 blei broren Andres sett til verje for «Aarent Olsens Børn.» I eit skifte på Syftestad 1714 ser me at Aslaug Kyrkjebø var g. m. ein Arnt, etternamn manglar. Det er truleg Arnt Olavsson frå Tveit.
a. Ættleggen frå Andres Arntsson. 2 greinir.
b. Ættleggen frå Anstein Amtsson. 2 greinir.
II.   Arnt Olavsson (Syftestad) og Aslaug Kjetilsdotter. 6 born.  [UP]
334.   Kjetil f. 1681 d. Midtbøen 1762 ~ Kari Aslaksdotter (Skarprud 7) f. 1681 d. Midtbøen 1762. Erv. ukj.
335.   Andres d. fyri 1755 ~ Aslaug Jonsdotter (Utsund 5). ttlegg a.
336.   Anstein d. fyri 1755 ~ I Sigrid Nilsdotter (Homman 4) II Gro Jonsdotter (Utsund 7) f. 1689. ttlegg b.
337.   Bjørgulv. - Ukj. ~ Margit Taraldsdotter (Homme 2) f. 1700. Sk. Homme 1744. Erv. ukj.
338.   Olav.
339.   Talleiv d. Kvålset 1759 ~ E. Gunnhild Såmundsdotter (Huvestad 33). - Usikkert. 3 born.
a. Kari ~ Torvild Knutsson Geirvoll (Kleiv 18).
b. Hæge ~ Øystein Olavsson Håtveit (Ormbrekk 2).
c. Gro.
 
a. Ættleggen frå Andres Arntsson. 2 greinir.
III.   Andres Arntsson Kleivstaul og Aslaug Jonsdotter. 5 born. Sk. Kleivstaul, søndre 1755.
340.   Høye f. 1706 d. Nystaul 1769 ~ Birgit Aslaksdotter (Øyan 5). f. 1705. Kanskje ein son.
a. Andres ~ Margit.... f. 1748 d 1807. Erv. ukj.
341.   Aslaug f. 1715.
342.   Rolleiv f. 1719 d. Ståland 1789 ~ Anne Vrålsdotter f. 1715 d. Båthuset 1786.
343.   Aslaug f. 1723.
344.   Jon f. 1728 d. i Treungen 1807 ~ 1759 Kari Gudmundsdotter (Utsund 11) f. 1735.
IV.   Rolleiv Andresson Spjotsodd og Anne Vrålsdotter. 3 born.
345.   Gunnhild ~ 1776 Jon Toresson (Hans Lid 3).
346.   Vrål. ~ N.N. - 4 born. 3 døde (Torbjørn, Andres, Anne).
  a. Anne f. Midtbøen 1781.
347.   Andres.
IV.   Jon Andresson Kleivstaul og Kari Gudmundsdotter. 10 born. 4 døde.
  F.stad: 348 f. Kleivstaul, 349-350 f. Neset, 351-353 f. Kleivstaul.
348.   Aslaug f. 1759 ~ 1785 Eivind Olavsson Rui (Haugen 14).
349.   Gudmund f. 1760.
350.   Andres f. 1762 ~ 1785 Birgit Olavsdotter (Hurrung 54) f. 1750 d. 1816. Grein 1.
351.   Mikkel f. 1767 ~ I E. Anne Sveinungsdotter f. 1745 II 1833 Torborg Sigurdsdotter Heimdal f. 1761.
a. Kari f. 1789.
352.   Tormod f. 1768. ~ Turid Petårsdotter Felli f. 1777. Grein 2.
353.   Jens f. 1771 ~ N.N. i Gjerstad, og slo seg til der.
  - I f. t. 1801 finn ein Jon Kleivstaul og sønine Gudmund, Mikkel, Tormod og Jens på Heimdal i Treungen. Mikkel er husbonde og brørne i dagleige hjå han.
 
Grein 1. Andres Jonsson.
V.   Andres Jonsson Naper og Birgit Olavsdotter. 7 born, 1 død: 354 f. Stålane 355-358 f. Straumen 359 f. Naper.
354.   Olav f. 1785 ~ 1810 Anne Knutsdotter/Vrå (ukj.) f. 1802. - Helst utflutte.
355.   Kari f. 1787, d. 31/2 år.
356.   Jon f. 1790.
357.   Mattias f. 1792 ~ 1819 Marte Aamundsdotter frå Nissedal f. 1797.
358.   Kari f. 1795 ~ 1825 Olav Knutsson Øy (ukj.) f. 1802. 4 born.
a. Andres f. Moen 1825.
b. Knut f. Moen 1828.
c. Såmund f. Dalen 1830.
d. Birgit f. Dalen 1832.
- Kari og Olav m/ 4 born frå Dalen u: Øy til Moland 1839.
359.   Såmund f. 1799, d. 1811.
VI.   Mattias Andresson Tangen og Marte Aamundsdotter. 9 born: 360 f. Moen 361-368 f. Tangen, båe u: L.grav.
360.   Andres f. 1820 ~ 1842 Gro Tarjeisdotter (Skarprud 52) f. 1815.
361.   Birgit f. 1824 ~ 1843 Kjetil Tovsson Snaunes (Hurrong 108).
362.   Aamurd f. 1827 d. Vrålstad 1917 ~ Anne Helene Olavsdotter Vrålstad f. 1834 d. 1916.
363.   Jon f. 1830 d. U.S.A. ~ 1852 Anne Olavsdotter (Aarstad 34) f. 1831.
- Jon og Anne til U.S.A. 1853.
364.   Lars f. 1830 d. U.S.A. ~ 1861 Gunnhild Torgrimsdotter (Hurrong 161 a) f. 1837, d. U.S.A.
365.   Såmund f. 1832. - Til Nissedal 1835. Sea til sjøs. Ukj.
367.   Knut f. 1835, d. Tveitane ~ Margit.
368.   Margrete f. 1842 ~ Tellev Kleivi, Nissedal.
VII.   Andres Mattiasson Noraberg og Gro Tarjeisdotter. 4 born. - Andres og Gro til Noraberg i Nissedal.
369.   Mattias f. Dalen u: Øy 1843.
370.   Marte f. Moen u: L.grav 1845.
371.   Jon f. N.dal.
372.   Tarjei f. N.dal.
VII.   Aamund Mattiasson Vrålstad og Anne Helene Olavsdotter.
373.   Mattias f. 1864 ~ Agnete Aasulvsdotter Aakre. 6 born. B: Aakre.
374.   Halvor f. 1867 ~ Signe Tellevsdotter Kleivi. 10 born. B: Vrålstad.
375.   Torberg ~ Per Halvorsson Vågsland. 5 born. B: Vågsland.
376.   Anne ~ Abraham Nilsson Vågsland. 8 born. B: Vågsland.
VII.   Lars Mattiasson Tangen og Gunnhild Torgrimsdotter.
378.   Marte f. Tangen 1861.
379.   Anne f. Aarstad 1862.
380.   Gunnhild f. Rolleivstad 1864.
- Lars og Gunnhild m/ 3 born til U.S.A. 1866.
VII.   Knut Mattiasson Tveitane og Margit.
381.   Mattias ~ Margit Rinden.
382.   Marte ~ Ståle Kleivi.
383.   Jørund ~ Marte. B: Tveitane.
384.   Andres ~ Sigrid. B: Lidtveit.
385.   Jon ~ Kari. B: Lia, Treungen.
386.   Asgjerd. Ug.
387.   Knut ~ Susie.
388.   Olav ~ Anne. B: Tveitane.
 
Grein 2. Tormod Jonsson.
V.   Tormod Jonsson Almelia og Turid Petårsdotter. 5 born. Almelia i Treungen.
389.   Petår f. 1806 ~ I Turid Andersdotter Heimdal f. 1793. II Gunnhild Tarjeisdotter, Aamlid f. 1804. Med II ikkje born.
390.   Kari f. 1809 d. Sundslid ~ Peder Vrålsson Brendalsmo, Gierstad f. 1812, d. Felli.
391.   Anne f. 1813 ~ Andres Olavsson Felli f. 1813.
392.   Jon f. 1815, d. Felli ~ Tone Jørundsdotter (Vrå 49) f. 1822. 3 born. B: Felli. - Tone, ekkje, reiste m/ 2 born til U.S.A. Den eldste, ei gjente, var att og døde i Treungen.
393.   Turid f. 1818 ~ Knut Petårsson Felli f. 1781.
VI.   Petår Tormodsson Almelia og Turid Andresdotter. 1 son.
394.   Andres f. 1827, d. 1923 ~ Birgit Olavsdotter Heimdal.
VII.   Andres Petårsson Almelia og Birgit Olavsdotter. 9 born.
395.   Turid f. 1860 ~ Gunnulv Heimdal. 1 barn. Ho jordmor i Treungen i mange år.
396.   Peter f. 1863. Ug.
397.   Gunvor. - U.S.A. ~ N.N. Fl. born.
398.   Gunhild. - U.S.A. ~ N.N. Fl. born.
399.   Turine. ~ Aasmund Heimdal. 1 barn.
400.   Olav, d. ug.
401.   Birgit, d. ug.
402.   Tor, d. ug.
403.   Aasmund. ~ N.N. 2 born. B: Almelia.
 
b. Ættleggen frå Anstein Arntsson. 3 greinir.
III.   Anstein Arntsson Midtbøen og I Sigrid Nilsdotter II Gro Jonsdotter I 1 gut II 2 gutar.
404.   Olav f. 1731 d. Holtan 1781 ~ 1771 Hæge Kjetilsdotter (ukj.) f. 1738 d. Juvland 1792. Grein 1.
405.   Kjetil f. 1740 d. Blikom 1801 ~ I 1770 Kari Lavrantsdotter (Tjønnheid 3) f. 1735 d. Blikom 1791. Grein 2. II 1792 Aase Helgesdotter/Kråkenes (ukj.) f. 1746 d. Blikom 1806. Ho barnlaus.
406.   Jon f. 1742 ~ 1775 Anne Mikkelsdotter (Haukom 25) f. 1744 d. Hornman 1798. Grein 3.
 
Grein 1.
IV.   Olav Ansteinsson og Hæge Kjetilsdotter. 3 born: 407 f. Homman 408 f. Haugen 409 f. Holtan.
407.   Sigrid f. 1771.
408.   Kjetil, sold. f. 1774 d. Meinstad 1809 ~ 1799 Kjersti Jørundsdotterl ,Lårdal f. 1767, d. Aase 1865. Ho ~ II 1814 Em. Egil Knutsson (Aase 11).
409.   Ragnhild f. 1781,
V.   Kjetil Olavsson Meinstad og Kjersti Jørundsdotter. 3 born. 410-411 f. i Lårdal 412 f. Meinstad.
410.   Hæge f. 1799 ~ 1820 Per Andrésson Strømstad (Homman 17).
411.   Gro f. 1803 d. Aase 1839. 2 born. a. Hæge f. 1827 ~ 1850 Olav Halvorsson Aase (Jonsson 4).
b. Ragnhild f. 1838. - Til Drangedal 1861.
412.   Jørund f. 1808 d. Øyan 1873 ~ 1847 Gro Aslaksdotter (Øyan 92) f. 1813 d. Øyan 1871.
VI.   Jørund Kjetilsson Øyan og Gro Aslaksdotter. 4 born f. Øyan.
413.   Kjetil f. 1848 d. 1905 ~ 1874 Kari Jørundsdotter (Kallåk 137) f. 1845 d. Neset 1930.
414.   Kjersti f. 1850 ~ I 1875 Kjetil Torsson (Hovdekleiv 29) II 1881 Torstein Tronsson (Ramskeid 20).
415.   Hæge f. 1853 d. 1911 ~ I 1875 Halvor Jonsson Tveit (Kyrkjebø 118) II 1886 Em. Asbjørn Aanundsson (Røyndal 13). III 1888 Em. Aslak Olavsson (Gotuholt 6) IV Em. Tor Gunnarsson/av Vefald-ætt.
416.   Aslak f. 1859 d. U.S.A. ~ Sofie Gustafsson, svensk, tente på skrivargarden. - Til U.S.A.
VII.   Kjetil Jørundsson Øyan, skomakar, og Kari Jørundsdotter. 5 born: 417-420 f. Øyan 421 f. Holtan.
417.   Jørgen f. 1874. - U.S.A. 1894. Kom heimatt. D. på Neset 1923. Ug.
418.   Kristoffer f. 1876. - U.S.A. 1894. Kom heimatt. D. i Høydalsmo ikr. 1906. Ug.
419.   Olav f. 1878. - U.S.A. 1899. Kom heimatt. D. på Bjørkeset 1944. Ug.
420.   Jørgen d. y. f. 1881. - U.S.A. Ug.
421.   Gunnhild f. 1885 ~ 1903 Gunnar Utsond, bilethoggar (Svenkesen 4).
- Kjetil selde Øyan og tok seg bruk. Hadde Bulid ei tid, selde, og kaupte Landsverk i Høydalsmo, og der døde Kjetil.
 
Grein 2.
IV.   Kjetil Ansteinsson og Kari Lavrantsdotter. 4 born, 3 døde: 422 f. Breidalen.
422.   Anstein f. 1771 d. Nordbø 1848 ~ 1800 Ingebjørg Kjetilsdotter (Råmunddalen 22) f. 1774 d. Berge 1855.
V.   Anstein Kjetilsson, soldat, og Ingebjørg Kjetilsdotter. 7 born. 1 død.
  F.stad: 423 f. Blikom 424-427 f. Nystaul 428 f. Nørstrud.
423.   Kari f. 1800 d. Nordbø 1842. Ug. F.lem.
424.   Anne f. 1802. - Til Mo 1823.
425.   Kjetil f. 1805 d. U.S.A. ~ 1833 Margit Torsdotter (Epletveit 26) f. 1813 d. U.S.A.
426.   Ingebjørg f. 1807.
427.   Guttorm f. 1810 d. Bekkhus 1894 ~ 1840 Astrid Mikkelsdotter (Utsund 40) f. 1817 d. Berge 1879.
428.   Gro f. 1817. - Til Lårdal 1844.
VI.   Kjetil Ansteinsson og Margit Torsdotter. 5 born, 1 død.
  F.stad: 429 f. Nordbø 430 f. Moen 431 f. Staulen 432 f. Kyrkjegroven 433 f. Staulen.
429.   Olav f. 1834. -
430.   Ingebjørg f. 1836, d. liti.
431.   Ingebjørg f. 1839. -
432.   Tor f. 1843.
433.   Ingebjørg f. 1848.
- Kjetil og Margit m/ 4 born til U.S.A. 1883.
VI.   Guttorm Ansteinsson Ståland og Astrid Mikkelsdotter. 8 born, 1 død.
  F.stad: 434 f. Berge 435 f. Torgi 436 f. Nordbø 437 f. Uppgarden 438-440 f. Ståland.
434.   Ingebjørg f. 1840 ~ 1863 Egil Knutsson Meinstad (Aase 32).
435.   Mikkel f. 1842 d. Kosi 1906 ~ 1868 Karen Tronsdotter (Lia 22) f. 1844 d. Notodden 1922.
436.   Mari f. 1844 ~ 1872 Olav Sveinsson Runningen i Seljord.
437.   Anne f. 1847 ~ 1873 Andreas Olavsson Dalen (Bratterud 8).
438.   Olav f. 1850 ~ 1885 Gunnliild Leivsdotter (Huvestad 136) f. 1860.
439.   Kjetil f. 1855. - Reiste ut, høyrde ikkje meir frå han.
440.   Talleiv f. 1857 d. Lauvvik ~ 1882 Liv Tarjeisdotter (Sinnes 57) f. 1860 d. Gamleheimen 1947.
VII.   Mikkel Guttormsson og Karen Tronsdotter. 5 born.
  F.stad: 441 f. Berge u: L.vall 442-444 f. Rolleivstad 445 f. Kosi u: Midtsund.
441.   Guttorm f. 1870 d. Kosi 1901. Ug.
442.   Dordi f. 1873 ~ 1903 Sveinung Jansson Fossheim (Aabø I 23).
443.   Maria f. 1877 ~ 1909 Vetle Olavsson Dølo, Skafså f. 1880. B: Notodden.
444.   Sigrid f. 1880.
445.   Tarald f. 1884.
VII.   Olav Guttormsson Bekkhus og Gunnhild Leivsdotter. 2 born. f. Bekkhus.
446.   Ingebjørg f. 1886 ~ 1923 Olav Torsson Vasslaus (Sløte 39).
447.   Andrea.
VII.   Talleiv Guttormsson og Liv Tarjeisdotter. 2 born.
448.   Andreas f. Haugan 1883. - Reiste på rekrut-tenest og kom ikkje heimatt.
449.   Anne Marie f. Øyan 1885 ~ N.N. vegvaktar i Tørdal.
 
Grein 3.
IV.   Jon Ansteinsson Hovdekleiv og Anne Mikkelsdotter. 6 born, 4 døde: 450-451 f. Hovdekleiv.
450.   Mikkel f. 1776 d. Homman 1816 ~ 1796 Gunnhild Tarjeisdotter (Haukom 38) f. 1776 d. Homman 1857.
451.   Gunnhild f. 1778 ~ 1804 Dreng Endresson (Dreng 16).
V.   Mikkel Jonsson Homman og Gunnhild Tarjeisdotter. 11 born. 4 døde. 452 f. Haukom 453-458 f. Homman.
452.   Anne f. 1797 ~ 1828 Em. Olav Sørensen (ukj.) f. 1797 (Han ~ I sjå Ramskeid 10). 4 born f. Dalen u: Gjelstad.
a. Søren f. 1828.
b. Margrete 1830.
c. Mikkel 1833.
d. Olav 1836. Utflutte.
453.   Jon f. 1799 d. Kleivstaul 1880 ~ 1833 Margit Jonsdotter (Breidalen 12) f. 1812 d. Kleivstaul 1896.
454.   Tarjei f. 1801. - Drangedal 1825.
455.   Mikkel f. 1805.
456.   Ingebjørg f. 1807 ~ 1832 Jon Aslaksson Jonsborg (Langlid 81).
457.   Gunnhild f. 1812 ~ 1840 Aanund Halvorsson (Sollid 16).
458.   Kari f. 1814 ~ 1847 Tarjei Klausson (Klaus 5).
VI.   Jon Mikkelsson Kleivstaul og Margit Jonsdotter. 9 born.
  F.stad: 459-463 f. Sunde 464-467 f. Kleivstaul.
459.   Ingebjørg f. 1833 d. Kleivstaul 1848.
460.   Gunnhild f. 1836 ~ 1866 Asbjørn Aanundsson/Nordbø (Røyndal 13).
461.   Aslaug f. 1839 ~ 1863 Talleiv Tovsson Lauve (Aadne 0 94).
462.   Mikkel f. 1841 d. Kleivstaul 1914 ~ 1872 Sigrid Såmundsdotter (Øyan 106) f. 1851 d. Kleivstaul 1913.
463.   Anne f. 1844 ~ 1871 Em. Asbjørn Aanundsson Nordbø (Røyndal 13).
464.   Margit f. 1847 ~ 1889 Em. Olav Kjetilsson (Omnes 17).
465.   Ingebjørg f. 1850 d. Holteviki 1904.
466.   Gro f. 1852 ~ 1885 Halvor Halvorsson Sandsdalen f. 1861.
467.   Jon f. 1855 ~ 1911 Torbjørg Tovsdotter Undeberg, Fyresdal f. 1884.
- Frå Holteviki til Gjerpen 1922.
VII.   Mikkel Jonsson Kleivstaul og Sigrid Såmundsdotter. 7 born f. Kleivstaul.
468.   Margit f. 1873 ~ 1901 Aslak Eilevsson (Utbøen 56). B: Kleivstaul.
469.   Ingebjørg f. 1875 ~ 1903 Knut Knutsson Bjerva, Lunde f. 1880. 1 dotter. B: Lunde.
a. Gunnhild Marie f. 1904 ~ Ingvald K. Ova, Lunde. 2 born.
470.   Jon f. 187 7 d. Kleivstaul 195 ?. Ug. Snikkar og timbremann.
471.   Gunnhild f. 1880 d. Kleivstaul 1895.
472.   Såmund f. 1882 ~ Karoline Augusta Malmstrøm f..1891. B: Treungen.
473.   Anna f. 1887 ~ Jon Rollefsen f. 1885 d. 1937. 2 born. B: Rjukan.
a. Sigrid f. 1917 ~ Jon Andreas Abrahamsen. 2 born.
b. Rolf f. 1921.
474.   Asbjørn f. 1890 ~ I Marie Knutsen Stensholt, Brunlanes f. 1893 d. 1927. II Anna Ødegård, s.-syster, Vågå.
VIII.   Såmund Mikkelsson Klevstul, byggmeister, og Karoline Augusta f. Malmstrøm. 3 born.
475.   Sigrid f. 1912 ~ Peder Johan Pedersen, Froland. 3 born.
476.   Karl f. 1913 ~ Else Linken Pedersen, Froland. 2 born.
477.   Mikael f. 1920 ~ Jenny Vidnes, Sykylven.
VIII.   Asbjørn Mikkelsson Kleivstaul, lærar, og I Marie Knutsen II Anna f. Ødegård I 3 born II 3 born. B: Askim.
478.   Sigvart f. 1919 ~ Ragnhild Frigård, Vormsund. 2 born.
479.   Jørgina f. 1921 ~ Viktor Lunde, gartnar, Asker.
480.   Marie f. 1927 ~ Knut Pedersen, Asker. f son.
481.   Per f. 1932.
482.   Jon f. 1935.
483.   Sigrunn f. 1939.[KVITESEID INDEX]   [GENEALOGY HOME PAGE]