GENERATION 14

GENERATION 13

Tjøstov VISTAD
born:                                          
marr:                                          
died:    
father: 
mother: 
 
 
born:                                          
marr:                                          
died:    
father: 
mother: Biography

Vista was the largest farm in Mo in 1593. TJØSTOV 's name was written Kiøstolff in the skattelistene (tax rolls). He was alone at Vistad, but only taxed for half the farm.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
KJETIL TJØSTOVSON                                                       VISTAD 1a    page 595 Mo   
Ingebjørg       VISTAD 1b    page 595 Mo   
Olav       VISTAD 1c    page 595 Mo   
Signe
  husband Dreng Huftuft
 
 
 
 
 
 
VISTAD 1d   
    
page 595 Mo   
   

Translations from the
Mo BygdebokVistad
Gnr. 42
Page 595

1.      Tjøstov
N. 1593-1594  

Namnet vert i Rygh «Norske Gaardnavne» utleidd frå Vidarstadir der mannsnamnet Vidar lagar stamma.

Garden var den største i Mo med ei skyld på 6 tn ½ kvart tnK. Moland prestebol åtte den vesle halve kvarttunna medan resten var odelsgods.

Tjøstov, eller Kiøstolff som han vart skriven skattelistene, bruka garden i 1593. Han var aleine på Vistad, men skatta berre for ein halvgard. Det kan ha vore fleire brukarar som ikkje har kome med i skattelistene.

 
English translation

The name in Rygh «Norske Gaardnavne» was derived from Vidarstadir, where the man's name Vidar creates the stem.

The farm was the largest in Mo with a tax on 6 tn ½ quarter tnK [6 1/8 tnK]. Moland vicarage owned the little half quarter tonne (barrel) while the rest was allodial property.

Tjøstov, or Kiøstolff as he was entered on the tax lists, used the farm in 1593. He was alone at Vistad, but taxed only for a half farm. There may have been more users who were not on the tax lists.


 Born:
 a.Kjetil  Vistad 2
 b.Ingebjørg  S.Felland 1
 c.Olav  Sjå Flatland i Valle
 d.Signe  Gm Dreng Hoftuft, Valle
 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]