GENERATION 14

GENERATION 13

Torjus Karlson JORDET
born:                   Skafså, Telemark
marr:                                      
died:                          
father:Karl JORDET
mother: 
 
 
born:                                          
marr:                                      
died:    
father: 
mother: Biography

TORJUS KARLSON was a large land owner in Skafså. By 1603 he owned land in Jordet as well as at other nearby farms. He paid land taxes in 1611, and is shown in the records as an allodial owner at Jordet in 1624. His son OLAV inherited all of it when TORJUS died.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
OLAV TORJUSSON
  wife TONE ÅNUNDSDOTTER
                 
 
                 
 
about-1640
 
JORDET 4a   
    
page 48 Skafså   
   

Translations from the
Mo Bygdebok
Jordet
Gnr. 47
Page 48-50

1.      Karl

Namnet Jordet eller Gerdi tyder innhegna jordstykkje.

I ei sak mellom Brokka og Jordet i 1617 høyrer me om Karl Jordet. Knut Augundson på Brokka skulle ha teke øydegarden Nerisjordet frå han utan lov og dom. Brokka-folket prova at dei meinte dette var ein annan øydegard med namnet Kyrkjeteigen. Olvar Eikeland prova at Kyrkjeteigen var ein øydegard mellom Heggli og Nerisjordet.

 
English translation

The name Jordet or Gerdi means a fenced piece of land.

In a lawsuit between Brokka and Jordet in 1617 we hear about Karl Jordet. Knut Augundson of Brokka should have taken the abandoned farm Nerisjordet from him without law and judgment. The Brokka folks testified that they believed this was another abandoned farm named Kyrkjeteigen. Olvar Eikeland testified that Kyrkjeteigen was an abandoned farm between Heggli and Nerisjordet.


 Born:
 a.Torjus  Jordet 4
 
2.      
 
3.      
 
4.      
 
Pål
N. 1593-1603  
Kristen
N. 1604  
Torjus
N. 1609-1640  

Torjus Karlson Jordet 1a var ein av dei store jordeigarane i Skafså. Alt i 1603 åtte han jord i Jordet, Tveiten, Klevi, Berge, Nestebø, Fjell og Bergland. Han skatta for 7 tnK i 1611 og åtte på det meste over 15½ tnK. Odelsjordeboka 1624 syner at han åtte odel i Jordet (4 tnK), Grimdalen (½ tnK), Nordigard Hylland (3 tnK), Berge i Øyfjell (½ tnK) og Åmli i Valle (1½ mK). Han hadde kjøp i Sørigard Hylland (2 tnK) og pant i Tjønn (1½ mK), Verpestøyl (1 tnK) og Espeli (1½ tnK).

Ut over denne store jordeiga er det ikkje mykje me veit om Torjus. Truleg hadde han berre ein son som arva det heile etter han.

 
English translation

Torjus Karlson Jordet 1a was one of the large land owners in Skafså. Already in 1603 he had land at Jordet, Tveiten, Klevi, Berge, Nestebø, Fjell and Bergland. He paid taxes on 7 tnK in 1611 and had at most 15½ tnK. The 1624 allodial land book shows that he had allodial property at Jordet (4 tnK), Grimdalen (½ tnK), Nordigard Hylland (3 tnK), Berge in Øyfjell (½ tnK) and Åmli in Valle (1½ mK). He had purchased-property at Sørigard Hylland (2 tnK) and mortgages at Tjønn (1½ mK), Verpestøyl (1 tnK) and Espeli (1½ tnK).

Other than this large land ownership there is not much we know about Torjus. He probably had one son who inherited everthing after he died.


 Born:
 a.Olav  Jordet 5
 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]