GENERATION 13

GENERATION 12

Lavrants Torsson MIDBØEN
born:                                          
marr:                                          
died:befor-1614  
father:Tor MIDBØEN
mother: 
 
Tarjer Aslaksdotter
born:                                          
marr:                                          
died:    
father: 
mother: Biography

As Torjus Loupedalen explains in the Kviteseid Ættesoga, the old church records were not easy for him to read. However, it is known that Lavrants Torsson, through his father Tor, had much land and plenty of wealth. He owned Midbøen in Seljord, where he was paying work tax in 1593. In 1614, after he died, his land at Sandland, Åse and Klomset, was divided among his three sons.

TARJER ASLAKSDOTTER married second Bjørn Tarjeisson.excerpt from
Midtbøen Ættesoga

   Dette brevet er skrive på Håtveit i 1614 og Laurits-sønine Tov, Tor og Aslak hev sett bumerki sine under. Greinir av denni ætti slo rot i Brunkeberg og Kviteseid. Dei hadde samla jord og var ikkje snaue på bryllupsgåvur og medgift. Dei er på Kvålset, Tytigrav, Vesle-Aamtveit, Kolltveit, Holtan o. fl. st. Me finn mykje om ervingane i tingbøker og eldre skifte, men vandt å byggje på uran kyrkjebøkar. Det er uheilt og tvilsamt det ein kjem til. Her er eit laust rit av ætti etter Lavrants (Lauritz) Torsson. For å få ætteskjemaet heilare er det reke ikkje so lite frå Tov Flatin: Seljord II.

English translation

   This record is written at Håtveit in 1614 and Laurits' sons Tov, Tor and Aslak have signed their mark below. The branches of this family line take root in Brunkeberg and Kviteseid. They had assembled land and were not poor because of wedding presents and dowry. They are at Kvålset, Tytigrav, Vesle-Aamtveit, Kolltveit, Holtan etc. We find much about the heirs in court registers and old writings, but [it is] difficult to build upon without church registers. They are uheilt [dilapidated or incomplete] and [it is] doubtful that one can make sense of them. Here is a rough sketch of the family after Lavrants (Lauritz) Torsson. In order to produce the entire family chart it was expanded quite a bit [since originally written] - from Tov Flatin: Seljord II [Ættesoga published 1942].excerpt from
Sandland Ættesoga

Dei fleste gardane i Sandlands-grenni og Ordal var i kring 1600-talet kaupte upp og odla av Seljords-ættir. Det meste hadde Lavrants (Lauritz) Torsson Midbøen i Seljord. Soleis au Bratte-Sandland. 1593 er det rekna heilgard, 4 tn. og Lavrants betalar arbeidsskatt. Kan hende det bli dela på denne tid, for i 1609 er både nørdre og søndre Sandland rekna halvgardar, 2 tn. kvar.

English translation

Most farms in the Sandland group and Ordal around the 1600s were bought up and the allodial rights acquired by Seljord’s families. For the most part Lavrants (Lauritz) Torsson had Midboen in Seljord. And likewise Bratte-Sandland. In 1593 it is deemed a whole farm, 4 tn. and Lavrants is paying worktax. It may have been divided at this time, for in 1609 both north and south Sandland were counted as half-farms, 2 tn. each.


I slutten av 1600-talet er norigard Sandland kome med i jordgodset til ervingane på Klomset, like eins Aase i Aasgrenni. Me finn 3 brør på gardane: Endre på Klomset, Svein på Aase og Tov på Sandland. - Det er etterkomarane til Svein og Tov som kjem her. Det som vedkjem Klomset og Svein Aase, (sjå Tov Flatin: Seljord II) er her teke med under Sandland N.

English translation

At the end of the 1600s north Sandland farm is joined with the land of the heirs of Klomset, just the same as Aase [Åse] in Aasgrenni [Åsgrendi]. We find 3 brothers at the farms: Endre at Klomset, Svein at Aase and Tov at Sandland. – It is the descendents of Svein and Tov who came here. Those which relate to Klomset and Svein Aase, (see Tov Flatin: Seljord II) are included here under Sandland N. [north].Children

  born marr died
Tov                                                      
Tor              -1629
ASLAK LAVRANTSSON
  wife KARI GUDMUNDSDOTTER
 
 
 
 
 
         -1699

Farm Names
 
 farm name born died reference
Lavrants Torsson MIDBØEN  
 + Tarjer Aslaksdotter  
 
 
1614   
 
MIDTBØEN II 1  
   
 
Tov Lavrantsson MIDBØEN       MIDTBØEN II 2  
Tor Lavrantsson MIDBØEN     1629    MIDTBØEN II 3  
Aslak Lavrantsson MIDBØEN  
 + Kari Gudmundsdotter  
 
 
 
1699   
MIDTBØEN II 4  
   


[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]