GENERATION 12

GENERATION 11

Alv Halvorson ÅMLI
born:                   Skafså, Telemark
marr:                                      
died: about-1664                        
father:Halvor Vetleson STORÅSLI
mother:Åse ÅMLI
 
Tone Olavsdotter JORDET
born:                   Skafså, Telemark
marr:                                      
died:                          
father:Olav Torjusson JORDET
mother:Tone Ånundsdotter MOMRAKBiography

ALV HALVORSON obtained Åmli Nedre when his parents died. He must have died by 1664 as his wife was called a widow at that time. His personal property was divided in 1664, but, probate of ALV's real estate was not held until 1669. His estate was quite large with land in Mo and Vinje and Seljord.

After ALV died, his wife, TONE OLAVSDOTTER, married Olav Åvoldson Snarteland before 1669. They continued to live at Åmli Nedre.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
HALVOR ALVSON
  wife MARGIT JONSDOTTER
         -1657
         -1655
                 
 
         -1728
         -1727
ÅMLI NEDRE 4a   
ÅSE 11b   
page 263 Skafså   
page 232 Mo   
Vetle
  wife Jorunn Larsdotter
  wife Margit Herjusdotter
                 
 
         -1673
 
 
 
         -1708
-Sk1696
         -1733
ÅMLI NEDRE 4b   
KILAND   
ASLESTAD ØVRE 2b   
page 263 Skafså   
Moland   
page 1315 Fyresdal   
Chronology of Alv Halvorson and Tone Olavsdotter

  -1657 -   Son Halvor born. (Mo Bygdebok)     
  -1664 -   Alv died about 1664. Personal property divided in 1664. (Mo Bygdebok)     
  -1669 -   Tone remarries by 1669. (Mo Bygdebok)     
  -1669 -   Real Estate of Alv divided. (Mo Bygdebok)     
NEDRE ÅMLI
Gnr. 62
Page 261-263

2.      
 
3.
Halvor
N. 1623-1639  
Åse
N. 1641-1653  
     1656

Halvor Vetleson Storåsli 3b på Åmli fekk i 1623 løyve frå kongen til å ekta Åse Ø.Åmli 7. Dei var tremenningar og måtte betala heile 50 rd til statskassa for løyvet. I 1624 hadde dei alt jordegodset etter Olav Ø.Åmli 4, Dyrland (2 tnK), Traer (1½ tn 1½ mK), Selstad (5½ mK), Kallåk (½ tnK) og Øvrebø i Åmotsdal (1½ mK). Her var og kjøpe- og pantegods i Selstad, Traer, Øvrebø og Åsen, nær 10 tnK i alt. Før Halvor døydde hadde dei auka eiga si til dryge 13 tnK.

Halvor leidde i 1630 allmugen til opprør mot kvegskatten og måtte bøta 20 dalarar for det.

Enkja Åse sat med garden i lang tid etter at mannen døydde. Ho hadde i 1641 jord i Åmli, Skafså, Kvålo, Groven, Kallåk, Traer og Selstad - over 13 tnK. I 1647 hadde ho 1 og 3 kvart tnK i garden. Skafså kyrkje hadde 1 mK og Moland prestebol ½ tnK.

 
English translation

In 1623, Halvor Vetleson Storåsli 3b of Åmli got permission from the king to marry Åse Ø.Åmli 7. They were second cousins and had to pay a total of 50 rd to the national treasury for the permit. In 1624 they already had the land property from Olav Ø.Åmli 4, Dyrland (2 tnK), Traer (1½ tn 1½ mK), Selstad (5½ mK), Kallåk (½ tnK) and Øvrebø in Åmotsdal (1½ mK). There were also property- and mortgaged goods in Selstad, Traer, Øvrebø and Åsen, nearly 10 tnK in all. Before Halvor died they had increased their ownership to a substantial 13 tnK.

In 1630, Halvor led the common people to rebel against the cattle tax and had to pay 20 dalar [money] for that.

The widow Åse was left with the farm for a long time after her husband died. In 1641, she had land in Åmli, Skafså, Kvålo, Groven, Kallåk, Traer and Selstad - over 13 tnK. In 1647, she had 1¾ tnK at the farm. Skafså church had 1 mK and Moland vicarage ½ tnK.


 Born:
 a. Alv   N.Åmli 4
 
4.      
 
 
 
5.
Alv
N. 1654  
     1657-1662  
     1665-1668  
Tone
N. 1664  

Alv Halvorson N.Åmli 3a var truleg einearving etter foreldra. Han vert kalla bror til Olav Olavson Gåstjønn i 1657. Kona hans var Tone Olavsdtr Jordet 5b som alt i 1664 er nemnd enkje. Skifte etter Alv vart halde så seint som i 1669. Jordegodset var i Åmli, Skafså, Kallåk i Vinje, Gausbu, Veum, Verpestøyl, Dysja, Homme, Kvålo i Lårdal, Selstad i Åmotsdal, Storåsli og Lofthus, heile 15½ tn ½ mK. Lausøyret hadde vorte skifta i 1664 utanom 35 rd som stefaren Olav Åvoldson N.Åmli 7 hadde fått for noko pantegods i N.Felland.

 
English translation

Alv Halvorson N.Åmli 3a was probably sole heir after his parents died. He was called brother to Olav Olavson Gåstjønn in 1657. His wife was Tone Olavsdtr Jordet 5b who already in 1664 is named widow. Probate after Alv died was held as late as 1669. The land property was in Åmli, Skafså, Kallåk in Vinje, Gausbu, Veum, Verpestøyl, Dysja, Homme, Kvålo in Lårdal, Selstad in Åmotsdal, Storåsli and Lofthus, in total 15½ tn ½ mK. The personal property had been divided in 1664 in addition to 35 rd that stepfather Olav Åvoldson N.Åmli 7 had received for some mortgaged goods in N.Felland.


 Born:
 a. Halvor 1657-1728? N.Åmli 8
 b. Vetle   Grimdalen 6
 
7.      
Olav
N. 1654  

Olav Åvoldson Snarteland frå Fyresdal gifte seg før 1669 med enkja Tone Olavsdtr N.Åmli 5. Han fekk i 1669 skøyte frå Olav Kjetilson Veum og Aslaug or Margit Persdøtre på 1 tn 2 mK i N.Veum for 330 rd. Det var Alv N.Åmli 4 som hadde kjøpt jorda. Same året fekk Olav pant i 1 tnK i Kleivi i Fyresdal av Bjørguv Bendikson for 160 rd.

Olav makeskifta i 1672 med Høye Moen i Rolandstrand og fekk 2 tnK med bygsel over 3 tnK i N.Bergland for 2 tnK i Verpestøyl og ½ tnK i Hammaren. I tillegg betala han og 140 rd. Såleis kom dei til N.Bergland 10 og odelsguten Halvor Alvson N.Åmli 4a (1657-1728?) fekk garden. Han bruka og Skafså 9 nokre år.

 
English translation

Olav Åvoldson Snarteland from Fyresdal married the widow Tone Olavsdtr N.Åmli 5 before 1669. He received a property deed in 1669 from Olav Kjetilson Veum and Aslaug and Margit Persdøtre of 1 tn 2 mK in N.Veum for 330 rd. It was Alv N.Åmli 4 who had purchased the land. The same year Olav obtained a mortgage for 1 tnK on Kleivi in Fyresdal from Bjørguv Bendikson for 160 rd.

Olav traded in 1672 with Høye Moen in Rolandstrand and obtained 2 tnK with a lease on 3 tnK in N.Bergland for 2 tnK in Verpestøyl and ½ tnK in Hammaren. In addition he paid him 140 rd. Thus they came to N.Bergland 10 and their oldest son and heir Halvor Alvson N.Åmli 4a (1657-1728?) got the farm. He [Halvor] also used Skafså 9 some years.


 Born:
 a. Torjus   sjå nedanfor
 b. Olav 1680-1742 N.Åmli 10
 c. Åse         -Sk.1750 Gm Svein Trondson Åse 21
 d. Hege   Gm 1: Olav Ånundson Groven i Eidsborg
Gm 2: Kjetil Halvorson Ø.Åmli 20
 Jordet
Gnr. 47
Page 50

5.      Olav
N. 1634,1639  

Olav Torjusson Jordet 4a var kyrkjeverje i Skafså 1629 til 1631. Utover det er han berre nemnd i eit par garnisjonskattelister i 1630åra. Det er og teke vare på eit udatert brev om drapet på første kona hans, ho Gro Aslaksdtr. Det hadde vore trette mellom Vetle Aslakson (Storåsli) og Eivind Nordbø i Vinje. Gro tok då Eivind i begge armane for å stansa dei, men vart då så sterkt skada av Eivind at ho døydde nokre dagar seinare.

Olav gifte seg andre gongen med Tone Ånundsdtr Momrak frå Fyresdal. Truleg var ho mor til begge borna.

 
English translation

Olav Torjusson Jordet 4a was a church warden in Skafså 1629 to 1631. Beyond that he is only named in a couple garrison tax lists in the 1630's. There is also an undated record about the killing of his first wife, Gro Aslaksdtr. There had been a quarrel between Vetle Aslakson (Storåsli) and Eivind Nordbø of Vinje. Gro grabbed Eivind by both arms in order to stop them, but was then so severely injured by Eivind that she died several days later.

Olav married the second time Tone Ånundsdtr Momrak from Fyresdal. She was probably the mother of both children.


 Born:
 a.Torjus1637-Sk.1697 Jordet 7
 b.Tone  Gm 1: Alv Halvorson N.Åmli 4
Gm 2: Olav Avaldson N.Åmli 7
 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]