GENERATION 11

GENERATION 10

Olav Olavsson VIKEN
born:         -1628 Skafså, Telemark
marr:                                                          
died: -Sk1666 Skafså, Telemark
father:Olav Kjetilson VISTAD
mother: 
 
Anne Tallievsdotter JORDET
born:                                          
marr:                                          
died:    
father:Talliev Knutson KOLKJØN
mother:Tone Ånundsdotter MOMRAKBiography

Olav was born at Viken (Gnr. 44) in 1628. He worked as a servant at Døli (Gnr. 46) in 1650, and then obtained Viken in 1654. In 1665, he obtained Torstveit (Gnr. 58) in exchange for an abandoned farm at Eidsborg [north of the village of Dalen]. Olav died the following year.

Anne was from Jordet (Gnr. 47). Her father, Talleiv, died when she was young, and her mother remarried. Her father was said to have had a very large farm.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
TORBJØRG OLAVSDOTTER
  husband HALVOR TALLEIVSON
         -1658
         -1651
                 
 
         -1729
         -1739
VIKEN 5a   
SKAFSÅ 11a   
page 7 Skafså   
page 175 Skafså   
Jorunn       VIKEN 5b page 7 Skafså


Chronology of Olav Olavsson and Anne Tallievsdotter

          -1628  -   Olav born (Mo Bygdebok)
          -1650  -   Olav was a servant at Døli (Mo Bygdebok)
          -1654  -   Olav obtained Viken (Mo Bygdebok)
          -1665  -   Olav obtained Torstveit (Mo Bygdebok)
-Sk1666  -   Olav dies (Mo Bygdebok)         
Translations from the
Mo Bygdebok

Viken
Gnr. 44
Pages 7-8

 
3.      Olav
N. 1639

Viken er ikkje nemnt i lensrekneskapane fleire år etter at Kjetil døydde. Andre kjelder nemner Olav på garden. Det var ein son. Olav Kjetilson Vistad 2d som tok over. Han åtte odel i Døli (4 mK) og Spokkeli (1½ mK) i 1624. Me vil tru frå dette at han tidlegare hadde budd på N.Kleivi 3. Odelsjorda hadde han frå kona si (Bilstad 2f) som arva i eit skifte på Aslestad i 1630.

 
English translation

Viken is not mentioned in the lensrekneskapane [tax register] anymore after Kjetil died. Other sources name Olav at the farm. It was a son, Olav Kjetilson Vistad 2d who took over. He had allodial property at Døli (4 mK) and Spokkeli (1½ mK) in 1624. We would like to believe from this that he earlier had lived at N.Kleivi 3. He would have received this allodial land from his wife (Bilstad 2f) who inherited it in a probate at Aslestad in 1630.


 Born:
 a.Olav1628-Sk.1666 Viken 5
 
5.      Olav
N. 1654-1668

Olav Olavson Viken 3a (1628-Sk.1666) fekk garden i 1654. Han hadde vore tenar med halv løn på Døli i 1650. Saman med Kjetil Kolkjøn åtte han 2 mK i Mjaugedal i Lårdal, 4 mK i Groven, 1 tnK i Lofthus og 2 tnK i Viken. Seinare var her og 1 tnK i Kleivi.

Olav fekk i 1665 Torstveit av Tarjei Tjøstovson S.Vistad mot øydegarden Tveiten i Eidsborg. Året etter tinglas han og Gunnar Seltveit eit brev om at foreldra deira hadde fått 22 rd og 1 tunne tjære av broren Tjøstov Kjetilson for halve Torstveit. Olav levde ikkje lenge etter det, for skifte etter han vart halde same året. Kona hans var Anne Talleivsdtr Jordet 6a og dei åtte Viken og øydegarden Torstveit, men hadde gjeld på over 209 rd. Berre to år seinare vart det halde skifte etter enkja Anne Talleivsdtr. Jorda var den same, men gjelda var berre 30 rd. Torjus Jordet hadde fått Torstveit og støylen Hovden for 98 rd som han skulle ha.

 
English translation

Olav Olavson Viken 3a (1628-Sk.1666) obtained the farm in 1654. He had been a servant for half pay at Døli in 1650. Together with Kjetil Kolkjøn he owned 2 mK at Mjaugedal in Lårdal, 4 mK at Groven, 1 tnK at Lofthus and 2 tnK at Viken. Later there was also 1 tnK at Kleivi.

In 1665 Olav obtained Torstveit from Tarjei Tjøstovson S.Vistad in return for the abandoned Tveiten farm at Eidsborg. The year after he and Gunnar Seltveit [first cousin of Olav] were served a letter that [stated] their parents [the two fathers of Olav and Gunnar] had received 22 rd and 1 tunne tar from their [the two fathers'] brother Tjøstov Kjetilson for half of Torstveit. Olav did not live long after that, for his probate was held after he died the same year. His wife was Anne Talleivsdtr Jordet 6a and she owned Viken and the abandoned Torstveit farm, but had indebtedness of over 209 rd. Only two years later probate was held after the widow Anne Talleivsdtr died. It was the same land, but indebtedness was only 30 rd. Torjus Jordet had received Torstveit and the Hovden pasture for 98 rd which he should have.


 Born:
 a.Torbjørg1658-1729 Gm Halvor Talleivson Viken 8
 b.Jorunn  Døydde ugift før 1668
 Jordet
Gnr. 47
Page 50

6.      Talleiv
N. 1641-1660  

Enkja Tone Ånundsdtr var framleis ung då Olav døydde ikring 1640. Ho gifte seg andre gongen med Talleiv som høyrde til dei verkeleg store jordeigarane i si tid. Kanskje kom han frå Kolkjøn 6? Dei åtte i 1651 ikring 26½ tnK jordegods i 17 gardar. Han døydde truleg noko før 1660 og enkja Tone Ånundsdtr gifte seg for tredje gongen med Herjus Arneson Grimdalen 4.

 
English translation

The widow Tone Ånundsdtr was still young when Olav died around 1640. She married the second time to Talleiv who was one of the very large landowners at the time. Perhaps he came from Kolkjøn 6? In 1651, they had about 26½ tnK land property at 17 farms. He probably died sometime before 1660 and his widow Tone Ånundsdtr married for the third time to Herjus Arneson Grimdalen 4.


 Born:
 a.Anne  Gm Olav Olavson Viken 5
 [HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]