GENERATION 11

GENERATION 10
Vern Olavsson
GENERATION 10
Arnt Aadne Olavsson

Olav GRÅ
born:         -1610                                        
marr:                                          
died:    
father: 
mother: 
 
 
born:                                                          
marr:                          
died:    
father: 
mother: Kviteseid Ættesoga

Grå
from the Kviteseid Ættesoga, p. 168

I gamle dagar gjekk det mange slag ord om Olav Grå og sønine hans på Tveit i Tveitgrenni. Me finn karane jamleg i tingbøkane. Segni er at Olav var sylvsmed og kom frå Kongsberg til Bø (Gråsvoll og kanskje Groa skal vera minne om han). Seinst kom han til Tveit. Han er nemnd i lensrekneskapane i Bø 1645, han betalar koppskatt. 1661 er han komen til Kviteseid, 1664 er han «oppsidder» på Tveit, 54 år, sønine Ahnders og Verner er 18 og 14 år. Han hev 4 born, «Ole Graas Sønner», som me kjenner frå skifte og tingbok.

English translation

In the old days, there was all kinds of talk about Olav Grå and his sons in Tveit i Tveitgrenni [Map]. We find the men constantly in the court registers. Legend is that Olav was a silversmith and came from Konsberg to Bø (Gråsvoll and perhaps Groa honor his memory). Finally he came to Tveit. He is named in the land accounts at Bø in 1645, he is paying poll tax. In 1661 he has come to Kviteseid. In 1664 he is «oppsidder» [leaseholder] in Tveit, age 54, sons Ahnders and Verner are 18 and 14 years old. He has 4 children «Ole Graas Sønner» [Ole Graa's sons] whom we know from estate settlements and court register.


 

Children

  born marr died
all children born in Kviteseid, Telemark, Norway.
Jan
  wife Svanoug Knutsdotter
                 
 
                 
 
                 
 
Andres
  wife Gro Tormodsdotter
         -1646
 
 
 
 
 
VERN OLAVSSON
  wife GUDVE TORMODSDOTTER
         -1650
 
 
 
 
 
ARNT AADNE OLAVSSON
  wife ASLAUG KJETILSDOTTER
 
 
 
 
 
 

Farm Names
 
 farm name born died reference
Olav GRÅ       GRÅ I  
 
Jan Olavsson BREIDALEN  
 + Svanoug Knutsdotter  
 
 
 
 
GRÅ 1  
HENRIK 8a  
Andres Olavsson TVEIT  
 + Gro Tormodsdotter  
1646   
 
 
 
GRÅ 2  
   
Vern Olavsson TVEIT  
 + Gudve Tormodsdotter  
1650   
 
 
 
GRÅ 3  
   
Arnt Aadne Olavsson SYFTESTAD  
 + Aslaug Kjetilsdotter SYFTESTAD  
 
 
 
 
GRÅ 4  
KYRKJEBØ 131  


[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]