GENERATION 10

GENERATION 9

Aamund Aslaksson MOEN
born:         -1648                                        
marr:                                          
died:-1701  
father:Aslak Aamundsson MOEN
mother: 
 
Gunnhild Steinarsdotter FJÅGESUND
born:         -1654 NORDGARDEN, Norway
marr:                                                          
died:-Sk1711 
father:Steinar Torsson FJÅGESUND
mother:Egeleiv OlavsdotterBiography

GUNNHILD STEINARSDOTTER was born at NORDGARDEN i Seljord. She died before Mar. 20, 1711. AAMUND ASLAKSSON died before Jan. 14, 1701.


 


[map of Moen area]

Moen Gardssoga


From the Kviteseid Gardssoga


MOEN gnr. 56, bnr. 2

Knut Brokke eig 134 tn. (1672-82) elles er Åmund Aslakson (Moen-Skarprud 10) eigar av 342 tn. 1699, og Gunhild Steinarsdtr. kona hans det same i år 1700.

Det er skifte etter Åmund 14. 1. 1701 g.m. Gunhild St. Fjågesund. 6 born. (Aslak, Olav, Steinar, Aslaug, Liv og Bergit). Brt. 118 rd. Net. 54 rd. Desutan jord i Moen øvre m/Djuve 1 tn. 2 qtr. 2½ sett. m.b. 208 rd., i Åkre 1 tn. ½ kalveskinn m.b. 45 rd., i Landsverk ½ tn. m.b. 30 rd., i Udbøen i Sundbygden 1 tn. m.b. 80 rd., i Utsund 1 tn. m.b. 80 rd., i Opgarden m/Epletveit 1 tn. m.b. 262 rd.

Det ser ut som Olav Åmundson har sete med noko av eigedomen etter Åmund. Det er skifte etter Olav 11. 8. 1712. Arvingar dei 5 sysk. hans (nemnde ovanfor). Brt. 290 rd. Net. 277 rd. Jord i Utsund 8 sett. 66 rd., i Åkre (åsæte hans) 108 rd.

Skifte 1711, 20. 3., etter Gunhild Steinarsdtr. g.m. Åmund (d.) 6 born. Brt. 494 rd. Net. 393 rd. irekna jord i Utsund 1112 tn. 150 rd. og Magnushommen 4 mæler 82 rd.

Merknad. Aslak Moen andgav på skiftet efter hans sal. moder blev at indføre toe femteparter i et fiskevand foregifvet kaldis Skibdrætsfiske nordfra beliggende (noko av Møsvatn) som hans sal. moder tilhørende hvilket hans sal. godfader Aslak Åmundson Moen sig haver tilhandlet af Tof Lavrantson Holtan 17.2.1653 for 29 rd. 2 ort.» -- Aslak har selt i frå så det er att berre ein del, rekna 12 rd. til deling på arvingane.

English translation

MOEN farm number 56, sub-farm number 2

Knut Brokke owns 134 tn. (1672-82), elsewhere (1672-82) Åmund Aslakson (Moen-Skarprud 10) (1672-82 ) is owner of 342 tn. 1699, and Gunhild Steinarsdotter his wife the same in the year 1700.

There is probate 14 January 1701 after Åmund died, married to Gunhild Steinarsdotter Fjågesund. 6 children (Aslak, Olav, Steinar, Aslaug, Liv og Bergit). Brt. 118 rd. Net. 54 rd. In addition land in upper Moen with Djuve 1 tn. 2 qtr. 2½ sett. m.b. 208 rd., in Åkre 1 tn. ½ calfskin m.b. 45 rd., in Landsverk ½ tn. m.b. 30 rd., in Udbøen in Sundbygden 1 tn. m.b. 80 rd., in Utsund 1 tn. m.b. 80 rd., in Opgarden with Epletveit 1 tn. m.b. 262 rd.

It seems that Olav Åmundson has on hand some of the property after Åmund died. There is probate 11 August 1712 after Olav died. The heirs his 5 siblings (named above). Brt. 290 rd. Net. 277 rd. Land in Utsund 8 sett. 66 rd., in Åkre (his residence) 108 rd.

Probate 20 March 1711, after Gunhild Steinarsdotter died, married to Åmund (deceased) 6 children. Brt. 494 rd. Net. 393 rd. in value land in Utsund 1112 tn. 150 rd. and Magnushommen 4 mæler (grain) 82 rd.

Note. Aslak Moen gave information to the probate, after his departed mother drowned, that introduces two-fifths share in a [fiskevand foregifvet kaldis] seine boat from the north, located (somewhat by Møsvatn -- a lake north of Kvitseid in Vinje) belonging to his departed mother which his departed grandfather Aslak Åmundson Moen himself has purchased from Tof Lavrantson Holtan 17 February 1653 for 29 rd. 2 ort.» -- Aslak has sold since then so there is only one part left, worth 12 rd. to divide among his heirs.

[Note: m.b. = med byksel, rett til bruk av jordi. = with lease, rights to the sub-farm of the land.
1 tn. (tunne/tønne) = about 1 acre; 1 qtr (qvater) = 1/4 tn.; 1 sett (setting) = 1/12 tn.]

 

Children

  born marr died
all children born in Kviteseid, Telemark, Norway.
Aslak
  wife Rannei Tarjeisdotter
         -1676
                 
                 
 
                 
 
Olav      
STEINAR AAMUNDSSON
  wife ANNE OLAVSDOTTER
 
about-1700
 
 
 
 
Aslaug
  husband Øystein Olavsson
 
 
 
         -1734
 
 
Liv
  husband Aamund _______
 
 
 
 
 
 
Birgit      

Farm Names
 
 farm name born died reference
Aamund Aslaksson MOEN  
 + Gunnhild Steinarsdotter FJÅGESUND  
1648   
1654  NORDGARDEN  
1701   
1711
MOEN 10  
FJÅGESUND 15  
 
Aslak Aamundsson  
 + Rannei Tarjeisdotter  
1676   
 
 
 
MOEN 16  
  
Olav Aamundsson       MOEN 17  
Steinar Aamundsson UTBØEN  
 + Anne Olavsdotter MOEN  
 
1700   
 
 
MOEN 18  
MOEN II 5  
Aslaug Aamundsdotter  
 + Øystein Olavsson  
 
 
 
 
MOEN 19  
GARDVIK 1  
Liv Aamundsdotter  
 + Aamund _______  
 
 
 
 
MOEN 20  
   
Birgit Aamundsdotter       MOEN 21  


[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]