GENERATION 9

GENERATION 8

Talleiv Halvorson SKAFSÅ
born:         -1688 Mo, Telemark                        
marr:                                          
died: -Sk1749 Mo, Telemark
father:Halvor Talleivson SKAFSÅ
mother:Torbjørg Olavsdotter VIKEN
 
Birgit Gjermundsdotter VISTAD
born:         -1692 Mo, Telemark                        
marr:                                          
died:         -1779 Mo, Telemark
father:Gjermund Olavson VISTAD
mother:Ingebjørg Steinarsdotter FJÅGESUNDBiography

TALLEIV HALVORSON was born in 1688 at the family farm called Skafså. It is located just south of the Skafså church. As a young man, he farmed first at Viken, about 5 km. to the north. According to the Prestemanntalet, he had use of the farm for about three years prior to 1718, the year of the census. After that, he returned to Skafså and had the use of that part of the farm called Nedre Skafså. After his father moved to Seltveit, he got the use of all of Skafså.

BIRGIT GJERMUNDSDOTTER was from Vistad, west of Dalen in Mo sokn . In 1749, after TALLEIV died, she owned Skafså. The estate also included Seltveit, which had belonged to TALLEIV's father, HALVOR TALLEIVSON. She used the farm for many years before handing it down to her son, Halvor.

When BIRGIT died in 1779, her estate included a mortgage on Viken. Her grandson, Talleiv (son of Halvor) was living there at the time. The Viken farm stayed in the family until 1939.


 

Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
children all born in Mo, Telemark, Norway
Halvor          -1722                            -1774 SKAFSÅ 12a     page 175 - Skafså  
Tone
  husband Pål Olavson
  husband Herjus Såvison
                 
         -1714
 
 
 
 
                 
Sk-1744
 
SKAFSÅ 12b
SØNDRE TVEITEN 12c  
LOFTHUS i EIDSBORG 
page 175 - Skafså 
page 190 - Skafså
 
ASGJERD TALLEIVSDOTTER
  husband Olav Talleivson
  husband OLAV SONDRESON
         -1719
 
         -1725
         -1745
         -1739
 
         -1804
         -1740
         -1800
SKAFSÅ 12c
DØLO u.RINGESTOGA 3  
HAUGEHÅTVEIT 14b
page 175 - Skafså 
page 260 - Mo
page 290 - Mo
Tone
  husband Halvor Gunnarson
         -1727
         -1728
 
 
         -1797
         -1799
SKAFSÅ 12d
NEDRE STORÅSLI 6a
page 175 - Skafså 
page 204 - Skafså 
Torbjørg
  husband Tarjei Halvorson
         -1730
 
 
 
 
 
SKAFSÅ 12e
VÆTING
page 175 - Skafså 
 
Jorunn
  husband Gjermund Olavson
         -1732
         -1726
 
 
         -1816
         -1800
SKAFSÅ 12f
SKAFSÅ 16
page 175 - Skafså 
page 176 - Skafså 
Ingebjørg
  husband Halvor Olavson
         -1735
 
 
 
 
 
SKAFSÅ 12g
VISTAD NORDRE 3
page 175 - Skafså 
page 606 - Mo
Gunhild
  husband Olav Olavson
         -1739
 
 
 
 
 
SKAFSÅ 12h
SKAFSÅ 15
page 175 - Skafså 
page 176 - Skafså 


Chronology of Talleiv Halvorson and Birgit Gjermundsdotter

          -1688 -   Talleiv born (Mo Bygdebok)
-1692 -   Birgit born (Mo Bygdebok)
1716-1720 -   Prestemanntalet census (Mo Bygdebok)
1719-1739 -   8 children born
-Sk1749 -   Talleiv dies (Mo Bygdebok)         
-1779 -   Birgit dies (Mo Bygdebok)         
Translations from the
Mo Bygdebok

SKAFSÅ
Gnr. 55
Page 175

 
11.      Halvor
N. 1688
     1692-1720  
     1723  

Halvor Talleivson Skafså 8a (1651-1739) fekk garden etter faren som vanleg var for eldste sonen. Han kan ha bruka tidlegare (sjå Skafså 9), men det er ikkje truleg. I 1698 selde han ½ tnK skyldgods i Tveiten til Talleiv Knutson for 24 rd.

I 1695 fekk Halvor odelsretten til Seltveit og løyste garden i 1697. Etter det bruka han Seltveit 9 under Skafså.

Halvor Talleivson kjøpte 3 kvart tnK frå Halvor Alvson N. Åmli for 500 rd i 1718. Odelsretten til denne parten kjøpte han i 1721 frå Olav Ånundson Groven i Eidsborg for 20 rd. Sonen fekk då Skafså og han sjølv flytte til Seltveit.

Halvor var gift med Torbjørg Olavsdtr Viken 5a (1658-1729) og bruka Viken 8 ei tid før dei kom til Skafså. Det vart halde skifte etter Torbjørg på S.Tveiten i 1729. Jordegodset var 2½ tnK odel i Skafså, 2 tnK i Viken, 1 tn 4 mK i Seltveit, 1 tnK i Torstveit, 1 tnK i Lid i Mo og ½ tnK i Mykli. Med lausøyre vart verdet av buet sett til heile 2215 rd. Skifte etter Halvor vart halde på Viken i 1739. Han åtte då noko pant i Viken så det vart 283 rd å dela.

 
English translation

Halvor Talleivson Skafså 8a (1651-1739) obtained the farm after his father died as was usual for the oldest son. He may have had the farm earlier (sjå Skafså 9), but it is not likely. In 1698 he sold ½ tnK skyldgods [assessed land value] in Tveiten to Talleiv Knutson for 24 rd.

In 1695 Halvor got the allodial rights to Seltveit and bought the farm in 1697. After that he used Seltveit 9 under Skafså.

Halvor Talleivson bought 3 quarter tnK from Halvor Alvson N. Åmli for 500 rd in 1718. He bought the allodial rights to this part in 1721 from Olav Ånundson Groven in Eidsborg for 20 rd. His son then got Skafså and he himself moved to Seltveit.

Halvor was married to Torbjørg Olavsdtr Viken 5a (1658-1729) and used Viken 8 for a time before he came to Skafså. Probate was held after Torbjørg of S.Tveiten died in 1729. The land estate was 2½ tnK allodial property in Skafså, 2 tnK in Viken, 1 tn 4 mK in Seltveit, 1 tnK in Torstveit, 1 tnK in Lid in Mo and ½ tnK in Mykli. But the personal property increased the value of the estate estimated at a total 2215 rd. Probate after Halvor died was held at Viken in 1739. He then had some mortgage on Viken so there was 283 rd to divide.


 Born:
 a. Talleiv 1688-Sk.1749 Skafså 12
 b.Anne 1683-1730 Gm. Olav Jonson S.Tveiten 10
 c.Tone   Gm Kjetil Levardson N.Bergland 12
 d.Jorunn 1693-1732 Gm Olav Gjermundson N.Vistad 5
 e.Tone           -Sk.1723 Gm Steinar Gjermundson Viken 13
 
12.      Talleiv
N. 1717-1720
     1728-1746  

Talleiv Halvorson Skafså 11a (1688-Sk.1749) fekk bruka ein del av garden kalla Nedre Skafså frå ikring 1717. Han budde først på Viken 11 og hadde bruka gard i 3 år ved prestemanntalet 1718. Etter at faren flytte til Seltveit, fekk han heile Skafså.

Kona til Talleiv var Birgit Gjermundsdtr N.Vistad 2g (1692-1779). Ved Skiftet etter Halvor [Talleiv?] i 1749 åtte dei 2½ tnK i Skafså. Skogen var mykje uthoggen så taksten på garden vart sett ned med 50 rd. Buet hadde og 1 tn 4 mK i Seltveit, så her var framleis stor velstand. Med lausøyre vart det heile 1565 rd å dela.

Enkja Birgit Talleivsdtr [Birgit Gjermundsdtr?] bruka garden mange år før ho let sonen få han. Det vart halde skifte etter henne på Viken i 1680 [1779?] der ho åtte pant i Viken og eit verde på netto 340 rd.

 
English translation

Talleiv Halvorson Skafså 11a (1688-Sk.1749) got the use of a part of the farm called Nedre Skafså from about 1717. He lived first at Viken 11 and had used the farm for 3 years according to the 1718 prestemanntalet [parson's census]. After his father moved to Seltveit, he got all of Skafså.

The wife of Talleiv was Birgit Gjermundsdtr N.Vistad 2g (1692-1779). By means of the probate in 1749 after Halvor [sic, Talleiv] died she owned 2½ tnK at Skafså. The woods were so much thinned out the valuation of the farm was set down at 50 rd. The estate had also 1 tn 4 mK at Seltveit, so there was still large wealth. With personal property there was a total of 1565 rd to divide.

The widow Birgit Talleivsdtr [Birgit Gjermundsdtr?] used the farm many years before she let her son have it. There was a probate held after her death at Viken in 1680 [sic, 1779] where she had a mortgage on Viken and a net worth of 340 rd.


 Born:
 a.Halvor 1722-1774 Skafså 14
 b.Tone   Gm 1: 1738 Pål Olavson S.Tveiten 12
Gm 2: Herjus Såvison Lofthus
 c. Asgjerd 1719-1804 Gm 1: 1739 Olav Talleivson Dølo u.Ring 3
Gm 2: 1745 Olav Sondreson Haugehåtveit 15
 d.Tone 1727-1797 Gm Halvor Gunnarson N.Storåsli 7
 e.Torbjørg 1730 Gm Tarjei Halvorson Væting
 f.Jorunn 1732-1816 Gm Gjermund Olavson Skafså 16
 g.Ingebjørg 1735 Gm Halvor O.Raundal ?Uppistog Vistad 3
 h.Gunhild 1739 Gm Olav Olavson Skafså 15
 
 Nordre Vistad
Gnr. 42
Pages 599

 
2.      Gjermund
N. 1693-1696

Gjermund Olavson N.Vistad 1a (1648-Sk.1697) fekk samla mykje av jordegodset i Vistad medan han levde. Utanom skiftet etter foreldra må han ha fått jord i Berdal, for han makeskifta ½ tnK i Søndre Berdal og 130 rd til Torgrim Olavson Vistad i 1674 og fekk 1½ tnK i S.Vistad att. Året etter måtte han pantsetja 2½ kvart tnK av dette for 50 rd.

Kona til Gjermund var Signe Tarjeisdtr frå Moghus i Fyresdal. Det vart halde skifte etter henne i 1676 på N.Vistad. Buet åtte 3 tn ½ kvart tnK i Vistad og 5 notK skyldgods i Lauvvik. Her var og verde for 168 rd å dela mellom døtrene. Gjermund Vistad og Gunnar Seltveit vart stemna i 1677 av Tomas Jonson Somer for landskyld i 6 år av 1 tnK i Vistad. Han hadde pant i garden frå Torbjørn Seltveit. Gjermund måtte betala resterande landskyld og jolemark med omkostningar. Det vart 15 rd. Same året fekk han kontrakt med borgarmeister Anders Andersson om sagtømmer frå skogen.

Gjermund gifte seg andre gongen med Ingebjørg Steinarsdtr Fjågesund 17 (1661-1740) frå Kviteseid. Det verkar som om dei hogg flittig i skogen, for velstanden var solid då det vart halde skifte etter Gjermund i 1697. Her var odelsgods i N.Vistad (3 tnK), S.Vistad (1 og 1 kvart tn 5 notK), Homleid i Tørdal (1½ tnK) og N.Lauvvik (5 notK). Dei bruka søndre og nordre Vistad i lag. Her var sylv for ikring 35 rd og 2 bøker. Heile 514 rd vart verdet av lausøyre og krav.

 
English translation

Gjermund Olavson N.Vistad 1a (1648-Sk.1697) managed to assemble much of the land property in Vistad while he lived. In addition to his share of the inheritance after his parents died, he may have gotten land in Berdal, for he traded ½ tnK in Søndre Berdal and 130 rd to Torgrim Olavson Vistad in 1674 and got back 1½ tnK in S.Vistad. ---att-- The year after he had to mortgage 2½ quarter tnK of this for 50 rd.

Wife of Gjermund was Signe Tarjeisdtr from Moghus in Fyresdal. Probate was held after she died in 1676 at N.Vistad. The estate had 3 tn ½ quarter tnK in Vistad and 5 notK skyldgods in Lauvvik. There was also worth of 168 rd to divide among the daughters. Gjermund Vistad and Gunnar Seltveit were sued in 1677 by Tomas Jonson Somer for rent for 6 years of 1 tnK in Vistad. He had a mortgage on the farm from Torbjørn Seltveit. Gjermund had to pay overdue property taxes and jolemark with expenses. That was 15 rd. The same year he got a contract with mayor Anders Andersson concerning sawtimber from the forest.

Gjermund married a second time to Ingebjørg Steinarsdtr Fjågesund 17 (1661-1740) from Kviteseid. It seems as if he chopped diligently in the woods, for his wealth was substantial when the probate was held after Gjermund died in 1697. There was allodial property in N.Vistad (3 tnK), S.Vistad (1 and 1 quarter tn 5 notK), Homleid in Tørdal (1½ tnK) and N.Lauvvik (5 notK). They used southern and northern Vistad jointly. There was silver of about 35 rd and 2 books. In total 514 rd was the value of personal property and rights.


 Born:
 1.a.Birgit          -Sk.1694 Gm Tarjei Gunnarson Døli 14
 b.Signe   Død før 1697
 2.c.Olav 1684-Sk.1753 N.Vistad 5     
 d.Steinar 1690-1766 Vistadhaugen 5     
 e.Signe   Gm 1: Olav Torjuson Gåstjønn 7     
Gm 2: Jon Halvorson Berdal
 f.Åsne          -Sk.1712 Gm Halvor Aslakson Lognvik i Rauland     
 g. Birgit 1692-1779 Gm Talleiv Halvorson Skafså 12 
 Viken
Gnr. 44
Pages 8

 
11.      Talleiv
N. 1716-1720

Talleiv var son til Halvor Skafså 11 og budde seinare på Skafså 12.

 
English translation

Talleiv was the son of Halvor Skafså 11 and he lived later at Skafså 12.

[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]