GENERATION 7

GENERATION 6

Asbjørn Åsmundson FJELLET
born: -1752Mo, Telemark
marr:04-14-1780Mo, Telemark
died:-1830                                       
father: 
mother: 
 
Guro Olavsdotter HAUGEHÅTVEIT
born:-1759Mo, Telemark
marr:04-14-1780Mo, Telemark
died:  -1826                                       
father: Olav Sondreson HAUGEHÅTVEIT
mother: Asgjerd Talleivsdotter DØLOBiography

Asbjørn Åsmundson and Guro Olavsdotter married in 1780. They rented a small farm at Lio (under Haugehåtveit) in 1791. Then they had a cotter's farm at Høymyr (under Haugehåtveit). Between 1810 and 1820 they aquired Fjellet and moved there.

Guro died in 1826, and Asbjørn died four years later.
 


Children

  born marr died Ættesoga
farmpage
all children born in Mo, Telemark, Norway
Olav 06-18-1780                                     FJELLET H1a   page 310 - Mo  
Margit 10-07-1781            -1786 FJELLET H1b   page 310 - Mo  
Åse?
  husband Åsmund Leiuvson
-c1784
         -1800
 
         -1822
         -1833
         -1857
FJELLET H1c  
FJELLET H3 
page 310 - Mo  
page 310 - Mo  
MARGIT ASBJØRNSDOTTER
  husband Jon Jonson
  ?husband TORSTEIN STEINARSON
06-04-1786
         -1785
12-28-1777
 
01-04-1814
 
02-16-1858
         -1845
10-15-1860
FJELLET H1d 
ÅSMUNDDALEN  
HAUGEHÅTVEIT 18a. 
page 310 - Mo  
page 391 - Mo 
page 291 - Mo  
Tov
  wife Åse Halvorsdotter
  wife Anne Knutsdotter
 ?wife Anne Tarjeisdotter
10-19-1788
         -1780
         -1793
         -1808
 
12-29-1810
         -1819
 
         -1860
         -1817
         -1869
 
FJELLET H1e 
KVAVRET 14b 
BRUHER H7 
SKÅLEN H9 
page 310 - Mo  
page 275 - Mo 
page 623 - Mo 
page 324 - Mo 
Åsmund
  wife Gro Olavsdotter
  wife Dagne Olavsdotter
05-08-1791
-1792
-1795
 
12-18-1815
-1818
         -1845
-1817
-1862
FJELLET H1f  
SØNING H4c  
HEGGLI H1c  
page 310 - Mo  
page 624 - Mo  
page 32 - Skafså  
Olav
  wife Jorunn Talleivsdotter
06-29-1794
-c1790
 
         -1818
         -1872
         -1869
FJELLET H1g  
OMETO H1c  
page 310 - Mo  
page 510 - Skafså  
Birgit
  husband Klemmet Person
12-04-1796
-c1791
 
 
         -1869
         -1869
FJELLET H1h 
SKOGEN H3  
page 310 - Mo  
page 627 - Mo  
Asgjerd
  husband Ånund Tormodson
02-16-1800
         -1804
 
06-04-1829
         -1876
         -1855
FJELLET H1i  
SKOGEN H1 
page 310 - Mo  
page 627 - Mo  
Olav
  wife Margit Persdotter
08-05-1804
  -c1802
 
06-28-1830
         -1872
  -1882
FJELLET H1j  
VADDEDALEN NORDRE H2  
page 310 - Mo  
page 361 - Mo  
Chronology of Asbjørn Åsmundson and Guro Olavsdotter

  04-14-1780 -   Asbjørn and Guro married (Mo Bygdebok)     
1780-1804 -   Children born (Mo Bygdebok)     
1791-1801 -   Lived at Lio (Mo Bygdebok)     
-1804 -   Lived at Høymyr (Mo Bygdebok)     
1819-1830 -   Husfolk at Fjellet (Mo Bygdebok)     

Translations from the
Mo Bygdebok

HAUGEHÅTVEIT
Gnr. 19
Page 291

15.      Olav
N. 1750-1755  
N. 1764-1786 

Olav Sondreson Haugehåtveit 14b (1725-1800) gifte seg i 1747 med enkja Asgjerd Talleivsdtr Dølo 3 (1719-1804) frå Skafså 12c og fekk garden frå far sin ikkje lenge etter. Olav fekk og skøyte på 9 setK in 1754 for 229 rd frå faren. Fire år seinare løyste han ut Løvenschiod og andre eigarar for 767 rd, men selde same dagen heile garden til Engelbret Ressen for 1678 rd.

Det vart mykje handling med garden i tida frametter. Olav fekk garden att frå Ressen for 1750 rd i 1763. To år seinare bytte han bort 2 setK i Skålen til verbroren Torjus Tarjeison mot Austbø. Den 1. oktober 1766 brann garden ned til grunnen. Olav vart innvilga skattefridom for det året. Truleg var dette noko av grunnen til dei økonomiske vanskane som han synest ha hatt. I 1777 vart det halde eksekusjonsforretning der Knut Bjørnson Floten i Nesland fekk garden for 910 rd i gjeld. Ni år seinare budde Knut på Skredtveit og Olav Sondreson fekk garden att ennå ein gong for 910 rd. I 1788 selde han så til sønene Halvor og Talleiv. Det var ikkje slutt med det, for i 1794 makeskifta Olav garden til Steinar Torsteinson mot Lien i Flatdal. Denne selde han året etter for 980 rd og flytte til sonen på Kvarvet 14 der han døydde i 1800.

 
English translation

Olav Sondreson Haugehåtveit 14b (1725-1800) married in 1747 the widow Asgjerd Talleivsdtr Dølo 3 (1719-1804) from Skafså 12c and obtained the farm from his father not long after. Olav also received a property deed for 9 setK in 1754 for 229 rd from his father. Four years later he bought out Løvenschiod and other properties for 767 rd, but he sold the same day all of the farms to Engelbret Ressen for 1678 rd.

There was much activity centered around the farm in the years following. Olav obtained the farm back from Ressen for 1750 rd in 1763. Two years later he traded off 2 setK in Skålen to his brother-in-law Torjus Tarjeison for Austbø. On October 1, 1766, the house burned down to the ground. Olav was given tax relief for the year. Probably this was some of the reason for the financial difficulties that he is believed to have had. In 1777 there was held a bankruptcy proceeding at which Knut Bjørnson Floten in Nesland obtained the farm for 910 rd in indebtedness. Nine years later Knut lived at Skredtveit and Olav Sondreson got the farm back one more time for 910 rd. Then in 1788 he sold to his sons Halvor and Talleiv. It was not finished at that, for in 1794 Olav traded the farm to Steinar Torsteinson in exchange for Lien in Flatdal. This he sold years after for 980 rd and moved with his son [Halvor] to Kvarvet 14 where he died in 1800.


 Born:
 a. Tov 1745-1781 Døydde ugift på Haugehåtveit
 b. Halvor 1747-1804 Haugehåtveit 17
 c. Gro 1749 Gm 1779 Levard O.Skålen u.Haugehåtveit 10
 d. Gunhild 1749  
 e. Åse 1751-1772 Døydde ugift på Haugehåtveit
 f. Talleiv 1754 Høymyr H5
 g. Birgit 1757 ?Gm 1800 Knut Lajeson Kile, Moland
 h. Guro 1759-1826 Gm 1780 Asbjørn Åsmundson Fjellet H1
 i. Margit 1761-1776 Døydde ugift på Haugehåtveit
 


HAUGEHÅTVEIT
Gnr. 19
LIO
Husfolk
Page 307

H2.      N. 1791-1801  

Asbjørn Åsmundson og kona Guro Olavsdtr fekk i 1791 festesetel på Ytre Lio under Haugehåtveit mot ei årleg leige på 2 rd. Seinare flytte dei til Fjellet H1.

 
English translation

Asbjørn Åsmundson and wife Guro Olavsdtr received in 1791 a rental contract on Ytre Lio under Haugehåtveit for an annual lease of 2 rd. Later they moved to Fjellet H1.


 HAUGEHÅTVEIT
Gnr. 19
HØYMYR
Husfolk
Page 303

H9.      N. 1804  

Asbjørn Åsmundson og kona Guro Olavsdtr Fjellet H1.

Eit skifte på Haugehåtveit 1808 fortel at det var to husmannsplassar Høymyr på garden. Den eine vart kalla Nye-Høymyr, men det er uråd å skilja desse frå kvarandre.

 
English translation

Asbjørn Åsmundson and wife Guro Olavsdtr Fjellet H1.

An 1808 probate of Haugehåtveit 1808 tells that there were two husmannsplassar [cotter's farms] called Høymyr on the farm. One was called Nye-Høymyr [New Høymyr], but it is impossible to distinguish these from each other.


 HAUGEHÅTVEIT
Gnr. 19
FJELLET
Husfolk
Page 310

H1.      N. 1819-1830  

Asbjørn Åsmundson (1752-1830) gifte seg i 1780 med Guro Olavsdtr Haugehåtveit 16h (1759-1826) og kom til Lio H2 og Høymyr H9 som husfolk. Ein gong mellom 1810 og 1820 fekk dei fjellet og var husfolk her til dei døydde.

 
English translation

Asbjørn Åsmundson (1752-1830) married in 1780 Guro Olavsdtr Haugehåtveit 16h (1759-1826) and came to Lio H2 and Høymyr H9 as husfolk [cotters]. Sometime between 1810 and 1820 they acquired Fjellet and were husfolk here until they died.


 Born:
 a.Olav 1780† Død før 1914
 b.Margit 1781-1786  
 c.?Åse ca.1784-1833 Gm 1822 Åsmund Leiuvson Fjellet H3
 d. Margit 1786-1858 Gm 1814 Jon Jonson Åsmunddalen
 e.Tov 1788-1860 Kvarvet 17/Fjellet H2
 f.Åsmund 1791-1845 Høymyr H12
 g.Olav 1794-1872 Skålen 16
 h.Birgit 1796-1869 Gm Klemmet Person Skogen H3
 i.Asgjerd 1800-1876 Gm 1829 Ånund Tormodson Skogen H1
 j.Olav 1804-1872 Fjellet[HOME PAGE]   [INDIVIDUAL NAMES]   [SURNAMES]   [FAMILY TREE]